Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Удосконалення методів боротьби з гельмінтозами собак.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
30.05.2014
Размер:
2.8 Mб
Скачать

70

Міністерство аграрної політики України

Харківська державна зооветеринарна академія

Факультет ветеринарної медицини

Спеціальність 7.130501 – «Ветеринарна медицина».

ДОУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри парзитології,

доктор ветеринарних наук,

профессор __________________________

«_____»________________20__р

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ

З ГЕЛЬМИНТОЗАМИ СОБАК В УМОВАХ

КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ГУ МВС УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТИ

Студент _______________________________________

Доцент _______________________________________

Харків –

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри парзитології,

доктор ветеринарних наук,

профессор __________________________

«____»_____________________р.

Завдання

для виконання дипломної работи

студенту ____________________

  1. Тема роботи: Удосконалення методів боротьби з гельминтозами собак в умовах Кінологічного Центру ГУ МВС України Донецької облаті. Затверджено наказом ректора від __________ р. за №________

  2. Термін здачі студентом завершеної роботи до деканату –____________.

  3. Вихідні дані до роботи неблагополуччя собак в КЦ ГУ МВС України Донецької області щодо змішаних гельмінтозних інвазій; аналіз даних щодо вивчення ефективності сучасних антгельмінтних препаратів альбендазол та прател, у тому числі з імуностимулятором катозал при гельмінтозах собак; монографії, наукові статті, дані Internet,публікації що стосуються ефективності сучасних антгельмінтиків.

  4. Зміст роботи

Вивчити ступінь поширення гельмінтозів собак КЦ ГУ МВС Донецької області загальноприйнятими методами діагностики.

Вивчити чутливість гельмінтів до антгельмінтних препаратів.

Порівняти дію лікувальних антгельмінтних засобів, застосованих, як монопрепарати та у комплексі з імуностимулятором.

Керівник дипломної роботи, доцент______________ Завдання прийняв до виконання_________________ Дата отримання завдання_________________

Зміст

Реферат ………………………………………………………………….4

  1. Вступ……………………………………………………………………5

2. Огляд літератури………………………………………………………8

2.1.Коротка історична довідка щодо гельмінтозів собак……….………...8

2.2. Визначення хвороб. Систематичне положення паразитів….…...........9

2.3.Морфологічно-біологічна характеристика збудників……….………..11

2.4.Особливості епізоотологічного процесу гельмінтозів собак………....14

2.5. Патогенез гельмінтозів собак. Клінічний прояв інвазії……..………..17

2.6.Діагностика. Диференційна діагностика……………………………….20

2.7.Патологоанатомічні зміни…………………………….…………………22

2.8.Лікування і профілактика гельмінтозів собак…….……………………23

2.9.Висновок з огляду літератури………..………………………………….26

3.Власні дослідження………………………………………………………….28

3.1.Матеріали і методи досліджень………………………………….........28

3.2. Результати власних досліджень………………………………………35

3.2.1. Загальна характеристика господарства………………………..35

3.2.2.Охорона праці і довкілля…………………………………………37

3.2.3.Клімато-географічна характеристика підприємства……………39

3.2.4.Особливості епізоотології кишкових гельмінтозів собак в умавах Кінологічного Центру………………………………………40

3.2.5.Діагностика і диференційний діагноз…………………………45

3.2.6.Ефективність препаратів Прател, Альбендазол, як моно препаратів та в сукупності з імуномодулятором Катозал 10%…………………………………………………….46

3.2.7.Комплексний план оздоровчих заходів……………………..51

3.2.8.Розрахунки економічної ефективності……………………...52

4. Обговорення результатів власних досліджень……………………57

5. Висновки та пропозиції підприємству…………………………….59

6. Список літератури…………………………………………………..61

7. Додатки………………………………………………………………

Реферат.

Дипломна робота викладена на 71 сторінці комп’ютерного друку, роботу ілюструють 4 таблиці, 10 рисунків, список літератури налічує 55 джерел.

Метою роботи було: вивчення закономірностей поширення основних гельмінтозів службових собак в умовах КЦ ГУ МВС України в Донецькій області; експериментальне обґрунтування вибору антгельмінтних препаратів в комбінації із імуностимулятором та розробка комплексних лікувально-профілактичних заходів боротьби з основними гельмінтозами собак.

Робота виконана з використанням загальноприйнятих у паразитології методів гельмінтологічних досліджень. Встановлено, що 56,25% собак, які належать КЦ ГУ МВС України в Донецькій області є інвазованими на токсокароз, токсаскароз, унцинаріоз, дипілідіоз.

Інвазію в умовах КЦ обумовили наступні види паразитів: Toxocara canis, Toxascaris leonia, Uncinaria stenocephala та Dipуlidium caninum.

Найбільш інвазованою групою вивились тварини віком 5 – 11 місяців. Екстенсивність інвазії серед тварин цього віку склала 77,8%. Не менш висока ЕІ спостерігалась серед тварин віком 5 -7 років (76,47%), які найчастіше використовуються для виїздів за викликами.

ЕЕ та ІЕ Альбендазолу у дозі 0,5 г/15 кг маси тіла при кишкових гельмінтозах склали – 97,2% та 97,9%. При застосуванні Альбендазолу разом з Катозалом в дозах 0,5 г/15 кг маси тіла та 1 мл/10 кг маси тіла ЕЕ та ЕІ склали – 97,2% та 97,9%. ЕЕ та ІЕ Прателу при застосуванні у дозі 1 таб./10 кг маси тіла, як моно препарат, так і в асоціації з катозалом в дозі 1 мл/10 кг маси тіла, у нашому досліді склали 100%.

Для оздоровлення собак від кишкових гельмінтозів запропонован комплекс лікувально-профілактичних заходів, який є економічно виправданим.

Галузь використання – кінологічні центри та розплідники собак.

Соседние файлы в предмете Паразитология животных

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку