Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

4.2. Критерії оцінювання знань

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування; підсумковий тест.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ:

3 семестр

Модуль 1

(поточне тестування)

Модуль 2

Сума

Смисловий модуль

I

Смисловий модуль

II

Підсумковий тест

35

35

30

100

4.3. Підсумковий тест

Пояснювальна записка

Підсумковий тест проводиться 2 рази протягом навчального року (1 тест – по 1 і 2 модулю; 2 тест – по 3 і 4 модулям.). Максимальна кількість балів: тест 1 – 30 балів, тест 2 - 13 балів.

У комплекті із завданнями для підсумкового тесту містяться варіанти завдань, кожний з яких складається з теоретичних питань, тестів і ситуаційних завдань. Завдання кожного варіанту охоплюють всі теми модулів, по яких проводиться підсумковий тест.

При відповідях на ситуаційні завдання необхідно показати уміння:

– застосовувати теоретичні знання;

– застосовувати відповідні нормативно-правові акти;

– робити обгрунтовані висновки.

Підсумковий тест 1

(проводиться по темах 1-12)

У комплекті із завданнями для підсумкового тесту містяться 30 варіантів завдань, кожний з яких складається з 1 теоретичного питання, 5 тестів і 1 ситуаційного завдання.

Критерії оцінки 1 підсумкового тесту:

Загальна кількість балів за правильно виконане завдання – 30. З них:

- за кожну вірну відповідь на тести – 2 бали;

- за відповідь на теоретичне питання – 7 балів;

- за правильну і повну відповідь по ситуаційному завданню студент одержує 13 балів.

Студенти одержують 13 балів: за повну, правильну відповідь при рішенні ситуаційної задачі; враховуються акуратність, логіка обгрунтування, наявність висновків.

 • 13 балів: відповідь правильна; є висновок, робота акуратно виконана.

 • 12 балів: відповідь правильна, є висновок, але робота виконана не акуратно.

 • 10-11 балів: відповідь правильна, є висновок, але є незначні логічні і термінологічні зауваження.

 • 9 балів: відповідь в цілому правильна, є висновок, але є незначні термінологічні зауваження, або відсутні назви нормативно-правових актів.

 • 8 балів: відповідь в цілому правильна, але недостатньо обгрунтований висновок і є незначні термінологічні зауваження.

 • 7 балів: відповідь в цілому правильна, але висновок не обгрунтований (студент не вірно розуміє окремі норми законодавства і не уміє використовувати їх при рішенні ситуаційних задач).

 • 6 балів: якщо вірно вирішене тільки одне ситуаційне завдання, а відповідь на друге завдання відсутня;

 • 4-5 балів: висновок (або висновки) потребують уточнення, а також є зауваження щодо обгрунтування висновків; не вірно названі (або не названі) нормативно-правові акти.

 • 2-3 бали: висновок (або висновки) відсутні, а також є зауваження щодо обгрунтування висновків;

 • 1 бал: відповідь (відповіді) є, але не вірні.

 • 0 балів: відповіді по завданню відсутні.

Студенти одержують 7 балів за відповідь на теоретичне питання.

- 7-6 балів виставляються у випадках, коли відповідь показує тверді і глибокі знання, студент висловлює матеріал вичерпно, з відповідним аргументуванням, правильно;

- 5-4 бали - якщо відповідає спостерігаються неістотні погрішності в знанні теоретичних положень, умінні обгрунтовувати наявність окремих інститутів кримінального права, недостатнє оволодіння методами кримінального права;

- 3-1 бал - якщо студент знає тільки основні моменти теоретичного питання, допускає значні неточності і зазнає труднощі при викладі матеріалу.

- 0 балів - якщо студент припускається істотної помилки теоретичного характеру, ледве і в неповному об'ємі виклав матеріал.

Підсумковий тест 2

(проводиться по темах 13-24)

У комплекті із завданнями для підсумкового тесту містяться 15 варіантів завдань, кожний з яких складається з 2 теоретичних питань, 5 тестів і 1 ситуаційне завдання.

Критерії оцінки 2 підсумкового тесту:

Загальна кількість балів за правильно виконане завдання – 13. З них:

- за кожну вірну відповідь на тести - 1 бал;

- за відповідь на теоретичні питання студент одержує 2 бали (за 2 питання 2 х 2 = 4 бали) – 4 бали;

- за правильну і повну відповідь по ситуаційному завданню студент одержує 4 бали.

Студенти одержують 4 бали: за повну, правильну відповідь при рішенні ситуаційної задачі: враховуються акуратність, логіка обгрунтування, наявність висновків.

 • 4 бали: відповідь правильна, є висновок, робота акуратно виконана.

 • 3,5 бали: відповідь правильна, є висновок, але є незначні логічні і термінологічні зауваження, робота виконана не акуратно.

 • 3 бали: відповідь в цілому правильна, є висновок, але є незначні термінологічні зауваження, або відсутні назви нормативно-правових актів.

 • 2,5 бали: відповідь в цілому правильна, але недостатньо обгрунтований висновок і є незначні термінологічні зауваження.

 • 2 бали: відповідь в цілому правильна, але висновок не обгрунтований (студент не вірно розуміє окремі норми законодавства і не уміє використовувати їх при рішенні ситуаційних задач); якщо вірно вирішене тільки одне ситуаційне завдання, а відповідь на друге завдання відсутня.

 • 1,5 бали: висновок (або висновки) потребують уточнення, а також є зауваження щодо обгрунтованості висновків; не вірно названі (або не названі) нормативно-правові акти.

 • 1 бал: висновок (або висновки) відсутні, а також є зауваження щодо обгрунтування висновків.

 • 0,5 бали: відповідь (відповіді) є, але не вірна.

 • 0 балів: відповіді по завданню відсутні.

Студенти одержують 2 бали за відповідь на теоретичне питання:

- 2 бали виставляється у випадках, коли відповідь показує тверді і глибокі знання, студент висловлює матеріал вичерпно, з відповідним аргументуванням, правильно.

- 1-1,5 бали - якщо відповідає спостерігаються неістотні погрішності в знанні теоретичних положень, умінні обгрунтовувати наявність окремих інститутів кримінального права, недостатнє володіння методами кримінального права.

- 0,5 бали - якщо студент знає тільки основні моменти теоретичного питання, допускає значні неточності і зазнає труднощі при викладі матеріалу.

- 0 балів - якщо студент припускається істотної помилки теоретичного характеру, ледве і в неповному об'ємі виклав матеріал.