Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

3. Зміст тем і планів практичних занять

3.1. Учбова програма наукової дисципліни

«Кримінальне право» (Загальна частина)

Тема 1. Поняття і система кримінального права.

Наука кримінального права

Поняття кримінального права як самостійної галузі кримінального права і як науки – області правознавства (юриспруденції). Кримінальне право як галузь права. Ознаки кримінального права. Взаємовідносини кримінального права і кримінальної політики.

Кримінальне право в системі права України. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, адміністративне право).

Система кримінального права. Загальна і особлива частини. Поняття і система Загальної частини.

Наука кримінального права. Розвиток науки кримінального права. Спадкоємність в науці кримінального права. Розробка наукою основних інститутів кримінального права. Вплив науки кримінального права на законодавчу і правозастосовну діяльність, на формування юридичного мислення і правосвідомості людей. Предмет і завдання науки кримінального права. Зв'язок науки кримінального права з суміжними науками (кримінологією, юридичною статистикою, судовою медициною, психіатрією і ін.). Методи науки кримінального права. Система курсу кримінального права. Вступ до вивчення кримінального права. Кримінальний закон.

Зміст вчення про злочин; вчення про покарання; кримінального права зарубіжних держав.

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність

Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і значення. Закон про кримінальну відповідальність як єдине джерело кримінального права. Загальнопревентивна роль закону про кримінальну відповідальність. Точне виконання закону про кримінальну відповідальність – необхідна умова зміцнення правопорядку і законності. Хронологія прийняття КК України 2001 р.

Структура (побудова) Кримінального кодексу України. Загальна і Особлива частини КК, їх єдність і взаємозв'язок. Структура статей Особливої частини КК; диспозиції і санкції. Види диспозицій і санкцій. Кримінально-правові норми. Види кримінально-правових норм: охоронні, регулятивні, заохочувальні, пояснювальні і заборонні (норми заборони).

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття і значення. Види тлумачення в залежності від суб'єкта, що роз'яснює закон: легальне, судове, доктринальне. Способи тлумачення: граматичний, логіко-систематичний, історичний і ін. Результати (об'єм) тлумачення: буквальне, обмежувальне і поширювальне. Роль Верховного суду України в тлумаченні кримінальних законів.

Аналогія в кримінальному праві.

Основні етапи розвитку кримінального законодавства України. Скасування внаслідок жовтневої революції кримінального законодавства царської Росії, що діяло на території України (січень 1918 р.). Ратифікація кримінального законодавства РРФСР.

Введення в дію в Україні Керівних начал з кримінального права РРФСР (1920 р.). Зміст Керівних начал. Прийняття 23 серпня 1922 р. КК України. Створення Союзу РСР і прийняття основних принципів кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. Прийняття КК УРСР 1927 р. Поступове звуження компетенції союзних республік в галузі кримінального законодавства. Кодифікація кримінального законодавства 1958 – 1960 рр. Прийняття Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. і КК УРСР 1960 р. Кримінальний кодекс України 2001 р. Його характеристика і відмінність від Кримінального кодексу 1960 р.