Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

Обставини, що передбачені КК і іншими законодавчими актами (Законом України «Про міліції» і ін.). Поняття необхідної оборони. Проблемні питання необхідної оборони. Оцінка використання технічних і інших пристосувань, що застосовуються для захисту від посягання. Умови правомірності, що відносяться до захисту.

Заподіяння шкоди при необхідній обороні тому, хто посягає. Мета необхідної оборони – захист від суспільно-небезпечних посягань. Співрозмірність необхідної оборони. Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони. Його поняття і ознаки.

Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.

Основи і ознаки затримання особи, що вчинила злочин. Вимушений характер заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин, при її затриманні. Відповідність заподіяної при затриманні шкоди небезпеці посягання і обстановці затримання особи, яка вчинила злочин. Урахування суб'єктивного відношення затриманої особи до заподіяної шкоди.

Підстави і ознаки крайньої необхідності.

Заподіяння шкоди інтересам так званих «третіх осіб». Вимушеність спричинення шкоди в стані крайньої необхідності. Об'єктивні ознаки крайньої необхідності. Характер дій в стані крайньої необхідності. Своєчасність крайньої необхідності.

Відповідальність за спричинення шкоди при крайній необхідності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.

Фізичний і психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння. Поняття і ознаки фізичного і психічного примусу.

Виконання наказу або розпорядження: поняття, підстави, ознаки. Суб'єкт виконання наказу. Об'єкт заподіяння шкоди. Межі заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам. Перевищення меж заподіяння шкоди при виконанні законного наказу. Відповідальність за виконання явно злочинного наказу або розпорядження.

Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик). Підстави виправданого ризику. Характеристика ознак діяння, пов'язаного з ризиком: його мета, об'єкт заподіяння шкоди, характер діяння, своєчасність, межі заподіяння шкоди. Перевищення меж заподіяння шкоди (ексцес ризикованого діяння).

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. Вимушеність заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження або розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. Характеристика ознак заподіяння шкоди згідно ст. 43 КК.

Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття і значення звільнення від кримінальної відповідальності. Види такого звільнення, критерії їх розподілу.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Передумови і підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим. Передумови і підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки. Матеріально-правові і процесуальні передумови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки. Підстави такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки. Факультативна і безумовна підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, тривалість цих строків і їх обчислення. Перерва і припинення перебігу строків давності. Незастосування строків давності відносно осіб, що здійснили злочини проти миру і безпеки людства.

Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені Особливою частиною КК України.

Амністія і помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності.