Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktykum_pa_gistar_gramatytsy_VMK_Dzyadovay_A.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
14.04.2015
Размер:
266.75 Кб
Скачать

Практыкум па гістарычнай граматыцы беларускай мовы

Вучэбна-метадычны дапаможнік

УДК 808.26-53(075.8)

ББК 811.411.3.-923

Д 43

Складальнік: кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства УА “ВДУ імя П.М. Машэрава“ А.С.Дзядова

Рэцэнзент: кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства УА “ВДУ імя П.М. Машэрава“ В.Э.Зіманскі

Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для студэнтаў філалагічных факультэтаў дзённай і завочнай формаў навучання. У ім распрацаваны змест практычных заняткаў і сістэма тэставых заданняў, выкананне якіх арыентуе студэнтаў на ўсебаковае вывучэнне матэрыялу па пэўных тэмах; прыведзены тэрміналагічны мінімум і пададзены спісы асноўнай і дадатковай літаратуры.

Практыкум можа быць выкарыстаны таксама на занятках па гісторыі беларускай літаратурнай мовы і сучаснай беларускай літаратурнай мове.

УДК 808.26-53(075.8)

ББК 811.411.3.-923

Дзядова А.С., 2006

УА “ВДУ імя П.М.Машэрава”, 2006

Гістарычная граматыка беларускай мовы мае важнае значэнне ў сістэме лінгвістычнай падрыхтоўкі студэнтаў філалагічных факультэтаў. Веданне гістарычнай граматыкі неабходна настаўніку беларускай мовы, бо многія сучасныя моўныя факты нельга растлумачыць без знаёмства з іх гісторыяй. У школе настаўніку беларускай мовы давядзецца сутыкнуцца з такімі з’явамі ў фанетыцы і марфалогіі, тлумачэнне якім не можа быць дадзена на аснове сучаснага стану мовы, бо яно ляжыць у гісторыі, мінулых этапах яе развіцця.

У вучэбна-метадычным дапаможніку “Практыкум па гістарычнай граматыцы беларускай мовы” падрабязна распрацаваны змест практычных заняткаў па пятнаццаці тэмах, якія закранаюць асноўныя пытанні фарміравання і развіцця фанетычнай сістэмы і граматычнага ладу беларускай мовы ад праславянскай пары да нашага часу. Па кожнай тэме дадзены пытанні і заданні, прыведзены тэрміналагічны мінімум, якім павінны валодаць студэнты пры вывучэнні той ці іншай тэмы, складзены спісы асноўнай і дадатковай літаратуры.Прапанаваныя заданні арыентуюць будучых філолагаў на самастойную працу пры ўмове належнага засваення імі тэарэтычнага матэрыялу і скіраваны на засваенне і паглыбленне ведаў, выпрацоўку навыкаў творчага падыходу да аналізу моўных з’яў. Асобныя практыкаванні разлічаны на ўменне бачыць і правільна аналізаваць архаічныя моўныя факты ў тэкстах агульнаўсходнеславянскага і старабеларускага перыядаў. Распрацаваная сістэма тэстаў мае на мэце праверку ведаў студэнтаў па асноўных раздзелах курса і можа быць скарыстана імі ў працэсе самастойнай працы.

Практыкум можа знайсці прымяненне не тольккі на занятках па гістарычнай граматыцы, але і ў працэсе выкладання гісторыі беларускай літаратурнай мовы, сучаснай беларускай літаратурнай мовы пры высвятленні гісторыі пэўных фанетычных і марфалагічных фактаў. Практычным матэрыялам дапаможніка пры неабходнасці гістарычнага каментарыю моўных з’яў могуць карыстацца таксама настаўнікі.

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку