Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
156
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини,

фізичного виховання і здоров’я

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ при захворюваннях внутрішніх органів

Навчально-методичний посібник

Запоріжжя, 2011

Михалюк Є.Л., Малахова С.М., Черепок О.О. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів. Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2011. – 128 с.

Укладачі:

Михалюк Є.Л., д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету.

Малахова С.М., к.мед.н., асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету.

Черепок О.О., к.мед.н., асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету.

Рецензенти:

Сиволап В.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Запорізького державного медичного університету.

Клапчук В.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та рекреації Запорізького національного технічного університету.

Навчально-методичний посібник складено на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для напрямку підготовки “Медицина” 1101, для спеціальностей 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія”, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженими наказами МОН України від 16.04.03 №239 і від 28.07.03 №504, та експерименталь-ного навчального плану МОЗ України, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи і затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 р., № 52.

Посібник призначено для самостійної роботи студентів IVкурсу медичних факультетів при підготовці до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина».

Навчально-методичний посібник обговорено та затверджено на засіданні циклової методичної комісії ЗДМУ з терапевтичних дисциплін ірекомендовано до видання Центральною методичною радою ЗДМУ (протокол №2від 24.11.2011р.)

Клініко–фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи

Серце забезпечує просування крові по судинах. Проте тільки сили скорочення лівого шлуночка для цього недостатньо, і в процесі кровообігу велика роль належить екстракардіальним факторам. У яремних і клубових венах має місце негативний тиск (нижче атмосферного), і під час вдиху, кров у напрямку до серця, рухається за рахунок присмоктуючої сили грудної порожнини.

Збільшення обсягу грудної порожнини при вдиху створює всередині її порожнини більше негативний тиск, ніж у порожніх венах, і це сприяє просуванню крові до серця. Кровообіг у венах черевної порожнини забезпечує інший важливий екстракардіальний фактор – пресорну функцію діафрагми. При скороченні під час вдиху, діафрагма ущільнюється й опускається, збільшуючи грудну й одночасно зменшуючи черевну порожнини, при цьому підвищується внутрішньочеревний тиск, що забезпечує просування крові до серця. При видиху діафрагма розслаблюється і піднімається, відповідно збільшується обсяг черевної порожнини, тиск у ній падає і кров з нижніх кінцівок переміщується в нижню порожнисту вену.

При виконанні пасивних і активних вправ м'язи здавлюють вени і клапани вен переміщують кров у напрямку до серця. Цей механізм кровотоку у венах називають «м'язовий насос».

При виконанні фізичних вправ частішає пульс, підвищується артеріальний тиск, збільшується кількість циркулюючої крові і кількість функціонуючих капілярів у скелетних м'язах і міокарді.

Заняття лікувальною гімнастикою (ЛГ) при захворюваннях серцево-судинної системи, максимально активізуючи дію екстракардіальних факторів кровообігу, сприяють нормалізації порушених функцій.

Завдання фізичної реабілітації (ФР)при захворюваннях серцево-судинної системи визначаються характером захворювання і періодом хвороби:

Гострий і підгострий період:

– попередження ускладнень, обумовлених основним захворюванням і вимушеним обмеженням рухової активності (тромбози, тромбоемболії, парези кишечника та ін.);

– стимуляція фізіологічних механізмів боротьби з хворобою.

Завдання гострого та підгострого періоду захворювання реалізуються призначенням ЛГ. Спочатку пацієнт займається у вихідному положенні лежачи, потім сидячи і стоячи. Освоюється ходьба по палаті, потім – по коридору.

Період одужання:

– ліквідація залишкових морфологічних і функціональних порушень, викликаних хворобою і обмеженою руховою активністю;

– формування компенсаторних механізмів (колатеральний кровообіг в міокарді та ін.)

У періоді одужання, для хворих із захворюваннями серцево-судинної системи, спеціальною вправою стає дозована ходьба, яка не викликає місцевого м'язового стомлення і дозволяє збільшити частоту серцевих скорочень до заданої величини на необхідний відрізок часу.

Дозована ходьба може виконуватися:

– в прогулянковому темпі (20–40 кроків за 1 хвилину);

– у повільному темпі (50–70 кроків за 1 хвилину);

– в середньому темпі (80–100 кроків за 1 хвилину);

– у швидкому темпі (120–130 кроків за 1 хвилину).

Підтримуючий період:

– збереження досягнутого клінічного та функціонального рівня компенсації.

Протипоказання до застосування ФР:

– наявність явищ гострої серцевої недостатності (пульс більше 104–108 ударів за 1 хвилину, виражена задишка, набряк легенів);

– недостатність кровообігу II Б–III стадії;

– гемодинамічно значущі порушення ритму серця;

– нестабільний перебіг стенокардії напруги, стенокардія спокою;

– кризовий перебіг гіпертонічної хвороби;

– температура тіла вище 38°С;

– негативна динаміка на ЕКГ;

– супутні захворювання в стадії декомпенсації.