Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

стан викладання фізики

.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
48.64 Кб
Скачать

НАКАЗ

11.12.2014 с.Тернопілля №

Про стан викладання та рівень

навчальних досягнень з фізики

На виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів на 2011-2016 роки впродовж листопада-грудня 2014року адміністрацією школи було вивчено стан викладання предмета «Фізика» в 7-11-х класах.

Фізику в школі викладає учитель Мига І.М., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Курси підвищення кваліфікації пройшов в 2014 році. Педагогічний стаж - років. Уроки проводить на високому методичному рівні.

За час роботи в школі вчитель Мига І.М. зарекомендував себе як фахівець своєї справи: має високу науково-теоретичну підготовку, на уроках використовує сучасні форми і методи викладання свого предмета, працює над розвитком мислення. Володіючи глибокими теоретичними знаннями та маючи досвід практичної роботи, він формує в учнів міцні знання з фізики, створює цілісну наукову систему уявлень про природу, знайомить учнів із класичними й сучасними досягненнями та проблемами фізики. У своїй діяльності широко використовує додаткову науково-популярну та методичну літературу.

Уроки вчителя Миги І.М. відзначаються логічною послідовністю, чіткістю, доказовістю. Велику увагу він приділяє формуванню експериментально-практичних умінь і навичок під час лабораторних, практичних занять, максимально враховує індивідуальні інтереси та здібності учнів, різний ступінь готовності до вивчення курсу, формує в учнів розвинуту пізнавальну потребу, для чого забезпечує емоційне забарвлення, інформаційну насиченість. Учитель вміло застосовує на уроках методи проблемного викладу матеріалу:

  • частково-пошуковий;

  • дослідницький;

  • репродуктивний/

В основному учитель Мига І.М. використовує:

- активні методи роботи з метою сприйняття й осмислення нового матеріалу;

- завдання на перетворення тексту підручника в таблицю, план, та малюнків і схем – у словесні відповіді;

- із метою закріплення й застосування знань та вмінь послуговується картками;

- із метою контролю знань і вмінь використовує картки з іншими малюнками, малюнки з неправильними підписами, шифрові та цифрові завдання, проблемні запитання, мозкові атаки, пізнавальні ігри, роботу з термінами.

На уроках учні не є пасивними слухачами, добре володіють фізичними поняттями, вміють аргументувати свої гіпотези і висновки. На належному методичному рівні проводить лабораторні та практичні роботи, слідкує за дотриманням інструкцій з охорони праці у ході занять, про що свідчать записи в журналі.

Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», де показують хороші результати .

Випускники школи успішно вступають до вищих навчальних закладів, а зовнішнє незалежне тестування з фізики складають на оцінки достатнього рівня.

Ігор Михайлович не просто виконує навчальну програму, а вчить учнів мислити, виховує вміння застосовувати набуті знання й практичні навички.

Учні, яких навчає Мига І.М. , мають добрі знання з фізики. Свідченням того є результати контрольних робіт, проведених у 7-11класах.

У 7 класі навчається 10 учнів. Контрольну роботу писали 10 учнів. Якість знань становить 60%.

У 8 класі навчається 5 учнів. Контрольну роботу писали 5 учнів. Якість знань становить 40%.

У 9 класі навчається 11 учнів. Контрольну роботу писали 8 учнів. Якість знань становить 50%.

У 10 класі навчається 8 учнів. Контрольну роботу писали 8 учнів. Якість знань становить 75%.

У 11 класі навчається 6 учнів. Контрольну роботу писали 6 учнів. Якість знань становить 51%. Один учень ( 17%) показав знання початкового рівня.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Пристай Н.Д.:

    1. Пропагувати досвід учителя Миги І.М. серед учителів школи.

    2. Результати перевірки стану викладання фізики довести до відома педагогічного колективу до 30.12.2014 року.

3.Учителеві фізики Мизі І.М.:

3.1.Забезпечувати ефективність індивідуальної роботи з учнями,спрямовуючи її на подолання недоліків і прогалин у знаннях .

3.2. Посилити індивідуальну роботу з учнями 8 та 11 класів протягом ІІ семестру.

3.3. Упроваджувати в навчально-виховний процес технічні засоби навчання, інтерактивні та комп’ютерні технології.

3.4.Продовжувати роботу з обдарованою молоддю.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор школи В.Д.Марчишин