Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

RGZ_1

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
134.14 Кб
Скачать

Министерство образования и науки Украины

Одесский национальный морской университет

Кафедра ”Информационные технологии”

Теория информации и кодирования

Расчетное графическое задание №2

Тема: «Информационные характеристики дискретного канала».

Выполнил:

Студент КСФ 2к. _2_гр.

Реу А.Г.

Проверил:

Личикаки Н.К.

Бодарев Д.А.

Одесса-2014

Содержание

1.Задание.

2.Решение.

3.Ответ.

Задание:

Варіант 22

Вирішити задачу.

Надана канальна матриця умовних ймовірностей

,

час передачі одного символу  = 0,0025сек і безумовні імовірності появи сигналів на виході джерела повідомлень р(аi ) = 0,25.

Надати визначення і формули показників та обчислити усі інформаційні характеристики реального каналу зв’язку, включаючи I(ai), H(A), H(B/ai), H(B/A), H(B), I(A,B), n, H’(A), Kэ, Rкр., швидкість передачі R та місткість C каналу зв’язку, якщо передано повідомлення із 200 символів.

Решение:

 1. КМО>> КМИ

 1. Кількість інформації I(ai )кожного символу a1, a2, a3, a4 дискретного повідомлення A :

(i=1,2,3,4) [біт]

[біт]

 1. Середня кількість інформації, передана одним символом визначає ентропія джерела повідомлень Н(А):

[біт/символ]

H(A) = 0,25*2+0,25*2 +0,25*2 +0,25*2 = 4 [біт/символ]

 1. Максимальна ентропія повідомлень Hmax(A)

Hmax(A)=- log N=log 200= 7,64 біт/символ

 1. Інформаційні втрати при передачі кожного символу ai визначає приватна умовна ентропія джерела H(B/ai ):

[біт/символ],

=0.8

-0.32

=0.6

-0.73

=0.8

-0.32

=0.64

-0.64

 1. Середні втрати інформації при передачі одного символу визначає загальна умовна ентропія джерела Н(B/А):

[біт/символ]

 1. Середня кількість отриманої приймачем інформації, отримана приймачем на один символ з урахуванням втрат інформації ураженої завадами, I (A, B)

I (A, B) = H (А) - H (B / A) біт/символ.

біт/символ

 1. Швидкість модуляції дискретного джерела повідомлень, n

n=, симв/сек.

 1. Продуктивність дискретного джерела повідомлень, H’(A)

H’(A)= бод.

 1. Швидкість передачі інформації, R

R= або R=

у нашому випадку швидкість дорівнює

R= бод бод

 1. Пропускна здатність (ємкість) С дискретного каналу зв’язку визначається максимальною швидкістю передачі C=max R=

С==

 1. Коефіцієнт ефективності дискретного каналу зв’язку, Kэ

Kэ=

 1. Критична швидкість передачі Rкр

Rкр= бод.

Отже виконуються теореми Шеннона про швидкість передачі (R<Rкр), та про кодування (H’(A)<C).

Отже, даний дискретний канал ефективний і надійний.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]