Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

/ ҚІЖ

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
38.07 Кб
Скачать

Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу

Сұрақ, жауап

Дұрыс жауаптар

Күрделік деңгейі

Жауаптар саны

Қызмет түрі ретіндегі қылмыстық іс жүргізудің пәні (заты):

A) қылмыстық іс жүргізушілік қатынастарының құрылу логикасы

B) ұғымдар жүйесінің қалыптасу заңдылықтары

C) негізгі институттардың сипаты мен жүйесі

D) ҚІЖ қызметіндегі жалпы және арнайы процедуралардың байланысы

E) қылмыстық жасалуына себепші болған мән жайлар

E

1

5

Қылмыстық іс жүргізу құқығының құрамдас бөлігі:

A) ҚР әкімшілік заңнамасы

B) іс жүргізушілік санкциялар

C) тергеу іс әрекеттерінің хаттамалары

D) Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары

E)ҚР Үкіметінің қаулылары

D

2

5

Заңдылық қағидасының мәні:

A) нормативтік құқықтық актілердің талаптарын дәл сақтау міндеттілігі

B) әрбір ұсталған адамға ұстаудың негізі дереу хабарланады

C) соттың қылмыстық іс бойынша үкімін тек тиісті соттар ғана тексереді

D) адамның жеке өмірі туралы мәліметтерді таратуға жол берілмейді

E) төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берілмейді

F) сот әділдігін тек соттар ғана жүзеге асырады

A

1

6

Қылмыстық ізге түсу органы өз құзыреті шегінде қылмыстың белгілерін тапқан әрбір жағдайда міндетті:

A) прокурорға ұсыныс жасауға

B) соттың келісімін алуға

C) қылмыс оқиғасын белгілеуге

D) қылмыстық істі қысқартуға

E) тергеу бөлімінің бастығына хабарлауға

F) қылмыстық істі тоқтатуға

C

2

6

Қылмыстық процесті жүргізуші органның заңсыз іс әрекетінің салдарынан келтірілген зиянды өтеуге құқылы:

A) ақталған адам

B) қорғаушысы талап арыз жазғандар

C) шағым берген тұлғалар

D) мұрагерлері бар адамдар

E) айыптау қорытындысымен танысқандар

F) кінәсін мойындап келсе

A

1

6

Қылмыстық іс жүргізуде белгіленген мерзімдер есептеледі:

A) сағаттармен

B) тәуліктермен

C) айлық есептік көрсеткішпен

D) зиян мөлшерімен

E) күнтізбемен

A.B

1

5

Қылмыстық ізге түсу органдары:

A) анықтау органы

B) алқаби

C) прокурор

D) сот

E) айыптау тарабы

A,C

1

5

Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:

A) анықтаушы

B) тергеуші

C) айыптаушы

D) заңды өкіл

E) сот приставы

A,B

2

5

Қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтық институттары:

A) заңдылық

B) азаматтық талап институты

C) қылмыстық сот ісін жүргізу тілі

D) тұрғын уйге қол сұқпаушылық

E) судьялардың тәуелсіздігі

F) қорғау институты

B,F

3

6

Сот талқылауына қатысушы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданатын шаралар:

A) сот отырысын басқа қалада жүргізу

B) оны сот талқылауына басқа қатысушылардың көзіне көрсетпей жауап алу туралы қаулы шығару

C) қауіп төнген адамды тергеушінің қарамағына беру

D) айыпталушының мүлкіне тыйм салу

E) сарапшыны шақыртып, одан төнген қауіптің растығын анықтау

F) қалған қатысушылардың осы даусыз, сыртқы белгілері жынысы, ұлты, бойы бойынша тануы мүмкін болмайтын жағдайларда жауап алу

B,F

1

6

Дәлелдемелердің қайнар көздеріне жатпайды:

A) сарапшының қорытындысы

B) жәбірленушінің азаматтық талап кою туралы өтініші

C) сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәнің айғақтары

D) айыпталушыға бұлтартпау шарасын таңдау туралы құжат

E) заттай дәлелдемелер

B,D

2

6

Дәлелдемелерді бағалау әрекеттері:

A) кепіл

B) ешқайда кетпеу туралы қолхат алу

C) мүлікке тыйым салу

D) қызметінен уақытша шеттету

E) қамауға алу

F) үйде қамап ұстау

G) жеке кепілдік

A,D

2

7

Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің өзге де шаралары:

A) кепіл

B) ешқайда кетпеу туралы қолхат алу

C) мүлікке тиым салу

D) қызметінен уақытша шеттету

E) қамауға алу

F) үйде қамап ұстау

G) жеке кепілдік

C,D

1

7

Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді жүргізеді:

A) жедел іздестіру органдары

B) кеден органдары

C) өртпен күресу қызметінің басқару органдары

D) сот

E) қаржы полициясы органдары

F) ішкі істер органдары

G) әділет органдары

E,F

1

7

Тергеушінің шақыртуы бойынша айыпталушының келмей қалуының дәлелді себептері:

A) айыпталушыны жұмыс орнының босатпауы

B) жақын туыстарының қайтыс болуы

C) айыпталушының іс сапарда болуы

D) айыпталушының көңіл күйінің болмауы

E) айыпталушының келуіне мүмкіндік бермейтін ауру

F) айыпталушының сырқаттануы

G) айыпталушының басқа қалада болуы

B,E

2

7

Сот сараптамасын жүргізу тапсырылуы мүмкін адамдар:

A) заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдар

B) прокурордың санкциясы бойынша кез келген срарапшыға

C) лицензия негізінде сот сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдар

D) арнайы ғылыми білімі бар кез келген адам

E) сот сараптамасы органдарының қызметкерлері

A,C,E

2

5

Басты сот талқылауыны сот тергеуі кезеңінде жүргізілуі тиіс әрекеттер:

A) дәлелдемелерді ұсыну мен зерттеу

B) сот құрамын, процеске басқа қатысушыларды жариялау

C) сотталушыдан жауа алу

D) төрағалық етуші сот отырысын ашады және қандай қылмыстық істің ашық немесе жабық сот отырысында талқыланатыны туралы хабарлау

E) сотталушының айғақтарын жария ету

A,C,E

3

5

Жеке айыптау жөніндегі істі қарап, судья мына шешімдерінің бірін қабылдайды:

A) тараптар бітімге келген жағдайда істі тоқтатады

B) іс бойынша анықтау не тергеу жүргізуді шешу үшін істі прокурорға жібереді

C) сотталушыға тәртіптік жаза қолданылады

D) заттай айғақтар туралы мәселені шешеді

E) айыптау немесе ақтау үкімін шығарады

A,B,E

2

5

Сот қаулысын орындау сотысында судья міндетті:

A) сот үкімінің заңдылығын, негізділігін және әділдігін тексеруге

B) үкімі бойынша тағайындалған түзеу мекемесінің түрін өзгертуге

C) адамды ұстап беру туралы шешімді негізсіз беп тануға

D) үкім заңды күшіне енгеннен кейін дереу оны орындауға

E) үкімді іс жүзінде орындау барысында туындайтын сұрақтарды шешуге

F) заңға сәйкес, толық немесе белгілі бөлікте үкімді тікелей өзі орындауға

D,E,F

1

6

Қылмыстық іс қысқартылған кезде сот азаматтық талапты қарамайтын негіздер:

A) сотталушы адамның қылмыс жасауға қатысқаның дәлелденбеуі

B) мерзімнің ескіруі

C) жеке айыптау іс бойынша (ҚР ҚІЖК 33 бап 1 бөлігі бойынша) жәбірленушінің шағымының болмауы

D) қылмыстық жауаптылық жүктеу мүмкін болатын жасқа толмауы

E) рақымшылық ету актісінің салдары

B,C,F

1

6

Апелляциялық шағыммен немесе наразылықпен бірге келіп түскен ісьі қарау кезінде сот іс әрекеттерді орындауға құқылы:

A) бірінші сатыдағы сот қылмыстық заңды дұрыс қолданғандығын айқындауға

B) сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алуға

C) сот үкімінің заңдылығын, негізділігін және әділдігін тексеруге

D) қылмыстық істі қозғауға

E) сот-психиатриялық

F) тараптардың өтініштері бойынша құжаттарды талап етіп алуға

B,E,F

1

6

Сот актісін апелляциялық тәртіппен қайта қарау туралы наразылықты енгізуге құқылы:

A) Бас прокурор

B) заңды өкіл

C) ақталған адам

D) жәбірленуші

E) сотталған адам

F) мемлекеттік айыптаушы

G) облыстардың прокурорлары

A,F,G

2

7

Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін:

A) қылмыстық істі тоқтата тұру туралы қаулы

B) істі қысқарту туралы қаулы

C) мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы қаулы

D) тергеу іс әрекетінің хаттамасы

E) қадағалау тәртібімен қабылданған шешім

F) айыптау үкімі

G) ақтау үкімі

B,F,G

2

7

Кәмелетке толмағандардың істері бойынша, дәлелдеуге жататын сән-жайларды алдын ала тергеу және сот талқылауын жүргізу езінде анықталуға тиіс:

A) соттылығының болуы

B) айыпталушы тергеуден жасырынып қалуы

C) айыпталушы ретінде жауапқа тартуға жататын адам анықталмауы

D) кәмелетке толмағанның тұрмысы мен тәрбие жағдайы

E) сот-психиатриялық немесе өзе де сараптама тағайындау қажеттілігі

F) интеллектуалдық ерекшеліктері, мұқтаждары мен мүдделері

G) кәмелетке толмағандарға ересек адамдардың ықпалы

D,F,G

2

7

Қазақстан Республикасының соты бас бостандығынан айыруға соттаған адамды ол азаматы болып табылатын мемлекетте жазасын өтеу үшін беруден, бас тартуы мүмкін егер:

A) сотталушының Қазақстан Республиасында тұрақты тұрғылықты жері болса

B) сұраушы мемлекетте адам қинауды қолдану қаупіне ұшырауы мүмкін деп ұйғаруға негіз болса

C) сотталушыны халықаралық шартта көзделген жағдайларда беру туралы келісімге қол жеткізілмесе

D) адам сол ұшін сотталған әрекеттерінің бірде бірі сотталушы азаматы болып табылатын мемлекеттің заңдары бойынша қылмыс болып танылмаса

E) Қазақстан Республика осы адамға саяси баспана бермесе

F) ұстап беру туралы талапқа негіз болған әрекет ҚР-да қылмыс деп танылса

G) ұстап беру туралы талапқа негіз болған әрекет ҚР-да қылмыс деп танылмайтын болса

A,C,D

3

7

Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің бұзылу нәтижелері:

A) наразылықтар келтіріліп, қайта қарастырылады

B) жиналған материалдарды дәлелдеу күші жоқ деп тану

C) қатынастардың субъектілері ауысады

D) процесс сатыларының тізбегі бұзылады

E) іс жүзіндегі әрекеттерге әсер етпейді

B

3

5

Қылмыстық ізге түсу жеке түрде жүзеге асырылуы мүмкін қылмыстар:

A) мемлекеттік опасыздық

B) жеке өмірге қол сұғылмушылықты бұзу

C) бөтен адмның мүлкін абайсызда жою немесе бүлдіру

D) бала асырап алу құпиясын жария ету

E) қамқоршы немесе қорғаншы құқықтарын теріс пайдалану

B

2

5

Жәбірленушіге тікелей қылмыспен мынадай зардаптар келтірілуі мүмкін:

A) мүліктік

B) процессуалдық

C) әкімшілік

D) қаржылық

E) ақпараттық

F) рухани

A

1

5

Қылмыстық істі шешу барысындағы соттың мақсаты:

A) заңды шешім қабылдау

B) қылмыстардың алдын-алу

C) азаматтық талапты қолдау

D) ақтау (реабилитация)

E) айыптауды жоққа шығару

F) қылмыстық істі тергеу

A

1

6

Айыпталушыны қорғауды жүзеге асыра алады:

A) сарапшы

B) қамқоршы

C) нотариус

D) маман

E) прокурор

F) аудармашы

B

1

6

Куәгерге қарсылық бірдіру туралы мәселені шешеді:

A) сот приставы

B) анықтаушы

C) айыптаушы

D) сезіктінің жақын туысы

E) прокурор

B,E

1

5

Апелляциялық (жеке) шағымда, наразылықта болуға тиіс:

A) шағым, наразылық жіберіліп отырған соттың атауы

B) қылмыс жасауға кінәлі деп тану туралы шешім

C) ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы

D) шартты түрде сотталған кезде сынақ мерзімінің ұзақтығы

E) наразылыққа қоса тіркеліп отырған материалдардың тізбесі

A,E

1

5

Сот , өзінің қаулысымен кәмелетке толмаған сот талушыны оған теріс әсер етуі мүмкін мән-жайларды зерттеу уақытында сот отырысының залынан шығаруға құқылы:

A) қорғаушының немесе заңды өкілдің өтініші бойынша

B) сарапшының қорытындысы бойынша

C) қылмыстық іс күрделі болса

D) бүкіл сот өндірісі барысында

E) өзінің бастамашылығы бойынша

A,E

1

6

Қылмыстық іс жүргізу құқығы ғылымының зерттеу пәні (заты):

A) ұғымдар жүйесінің қалыптасу заңдылықтары

B) қылмыстық іс жүргізу құқығының басқа құқық салаларымен ара қатынасы

C) айыпталушының қылмыстық жауаптылығы туралы сұрақтар

D) негізгі институттардың сипаты мен жүйесі

E) қылмыстық іс жүргізушілік қатынастардың құрылу логикасы

F) қылмыстық іс жүргізу құқығының жалпы түсінігі

A,E

3

6

Қылмыстық іс жүргізу құқығының бірінші деңгейлік міндеттері:

A) аңдылықты күшейту

B) қылмыст жасаған адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту

C) қылмыстардың алдын алу

D) заңсыз айыпталған адамды ақтау

E) қылмыстарды тез және толық ашу

F) заңсыз құқық шектеуден қорғау

B,E

2

6

Анықтаушының, анқытау органының, тергеушінің, прокурордың іс-әрекеті мен шешімдеріне, шағымдануға болады:

A) тек дереу түрде

B) сот талқылауы барасының кез келген уақытында

C) бір ай көлемінде ғана

D) анықтау барысының кез келген уақытында

E) 24 сағат ішінде ғана

F) бір жұма ішінде ғана

B,D

3

6

Дәлелдемелер ұғымы:

A) айыпталушының кінәлілігін ие кінәлі емес екендігін анықтайтын заңды түрде алынған деректер

B) айыпталушының бұл әрекетті жасағандығын немесе жасамағандығын анықтайтын заңды түрде алынған деректер

C) іс үшін маңызды бар заттай дәлелдемелер мен құжаттар

D) дәлелдемелерді табу, алу, бекітуден тұратын әрекет

E) сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәнің айғақтары

F) айыпталушының өз кінәсін мойындап келгендігін растайтын құжат

G) дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау

A,B

2

7

Дәлелдемелерді бекіту жүктеледі:

A) тергеу барысында - тергеушіге

B) сотта - төрағалық етуші мен хатшыға

C) барлық жағдайда тек қана прокурорға

D) тергеу барысында - тергеушінің хатшысына

E) анықтау барысында - анықтаушының хатшысына

F) арнайы мамандығы бар хатшыларға

G) процеске қатысушы кез келген адамға

A,B

2

7

Қылмыстық іс жүргізудегі бұлтартпау шаралары:

A) ешқайда кетпеу туралы қолхат алу

B) мүлікке тиым салу

C) үйде қамап ұстау

D) ақша өндіріп алу

E) алып келу

F) қызметінен уақытша шеттету

G) келу туралы міндеттеме

A,C

1

7

Тергелу ретінің түрлері:

A) қосымша

B) аралас

C) негізгі

D) жеке

E) ерекше

F) аумақтық

G) жалпы

B,F

3

7

Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулысының бөліктері:

A) кіріспе

B) қосымша

C) ерекше

D) сипатама-дәлелдеу

E) қарар

A,D,E

2

5

Тергеу экспериментінің мақсаты:

A) адам денесіндегі ерекше белгілерді тексеру

B) денсаулығына келтірілген зиянның белгілерін тексеру

C) іс үшін маңызы бар мәлеметтерді зерттеліп отырған оқиғаның белгілі бір әрекеттерін, жай-жапсарын, мән-жайларын қайта жаңғырту

D) әлде бір оқиғаның болу ықтималдығын тексеру

E) әлде бір фактілерді қабылдау ықтималдығын тексеру

C,D,E

2

5

Сот тергеуі басталады:

A) жеке айыптау істері бойынша - арыз берген адамның өкілінің шағымды баяндауынан

B) сотталушыға алқаби алу және басқа да құқықтарын түсіндіруден

C) басты сот талқылауына шақырылған адамдардың келуін тексерден

D)айыптаушының сотталуышға таққан айыбының мәнісін баяндаудан

E) жеке айыптау істері бойынша - арыз берген адамның шағымды баяндауынан

A,D,E

2

5

Үкімнің мазмұнын құрайтын бөлімдер:

A) қорытынды

B) түсіндірме

C) кіріспе

D) сипаттамалы-дәлелді

E) негізгі

F) сілтеме

A,C,D

2

5

Қылмыстық іс жүргізу барысында құқылы нормалар:

A) қылмыстық іс материалдармен танысу

B) қорғаушы алу

C) тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде күш қолдану

қылмыстық ізге түсу органының шақыртуы бойынша келу

D)

E) жиырма төрт сағаттан кешіктірмей прокурорды хабардар ету

F) ана тілінде айғақ беру

A,B,F

3

6

Қылмыстық процесте қаралатын азаматтық талаптар:

A) сарапшының қылмыстық іске қатысқандығына байланысты кеткен шығындарына байланысты талаптар

B) аудармашының қылмыстық іске қатысқандығына байланысты кеткен шығындарына байланысты талаптар

C) куәнің қылмыстық іске қатысқандығына байланысты кеткен шығындарына байланысты талаптар

D) тікелей қылмысымен немесе қоғамға қауіпті әрекетімен келтірілген мүліктік зиянды өтеу туралы талаптар

E) тікелей қылмысымен немесе қоғамға қауіпті әрекетімен келтірілген моральдық зиянды өтеу туралы талаптар

F) тікелей қылмыспен жерлеуге, зардап шеккенн адамды емдеуге кеткен шығыстарды өтеу туралы талаптар

D,E,F

6

Апелляциялық сотының қылмыстық процесте азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:

A) таңдалған бұлтартпау шарасының үшін жою

B) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігінің күшін жоюға

C) сотталушыны кінәсіз деп тану

D) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін өзгертуге

E) шағымды тергелуі немесе сотталуы бойынша беруге

F) мүлікті тәркілеуді қамтамасыз ету

G) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін жаңадан қарауға жіберуге

B,D,G

3

6

Үкімді орындау сатысындағы, үкімді шығарған сот шешімін мәселелері:

A) науқасына байланысты жазадан босату

B) жазадан мерзімінен бұрын шартты түрде босату

C) басқа да атқарылмаған үкімдер болған кезде үкімді атқару

D) медициалық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды

E) ескіру мерзімінің өтіп кетуіне байланысты жазадан босату

F) үкімнің заңдылығын, негізділігін және әділдігін тексеруді

G) жазаның бір түрін екіншісіне ауыстыру

C,E,G

2

Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс-жүргізуді қайта қозғауға және ол туралы өтініш білдіруге құқылы:

A) азаматтық талапкерге

B) сотталушыға

C) прокурорға

D) медиаторға

E) жәбірленушіге

F) азаматтық жауапкерге

G) сотталған адамға

C,E,G

1

Заңмен тиым салынған әрекетті жасаған және психикалық сырқатқа шалдыққан адамдарға қандай бұлтартпау шараларын қолдануға болмайды:

A) жеке кепілдікке беруге

B) туыстарының, қамқоршыларының,қорғаушыларының қарауына беруге

C) ауруларды ұстауға лайықталған психиатриялық ұйымға ауыстыруға

D)үйде қамауда ұстауға

E)сот-психиатриялық тағайындауға

F) ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қол қойдыруға

G) психиатриялық көмек беретін арнаулы медициналық ұйымға орналастыруға

A,D,F

3

Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу

Тарих,халықаралық қатынастар және құқық

Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу

кафедрасының аға оқытушысы, з.ғ.к. Садыканова Ж.Е._________________

Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу

кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.д. Рахимбердин К.Х. ____________________