Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

кпрк каз

.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
48.75 Кб
Скачать

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Вопрос, ответ

Правильные варианты ответов

Уровень сложности

Кол-во вариантов ответа

Конституциялық кұқық ғылымының зерттеу әдістері:

A) Корғау;

B) Міндеттеу;

C) Тыйым салу;

D) Реттеу;

E) Тарихи.

E

1

5

Конституциялык кұқықтық норма өзінің занды күші бойынша:

A) Диспозитивтік қатынастарды реттейді;

B) Танушы сипатымен;

C) Негізгі қайнар көзі болып Конституция саналады;

D) Белгілі эрекеттерге рұқсат береді;

E) Рұқсат берушi болып табылады.

C

1

5

Қазақстан Республикасы Конституциясы:

A) ҚР Президенті, Парламенті мен Үкіметінің 6ipiккeн отырысы арқылы бастама құқығы жүзеге асыру аркылы 1995 жылы 30 тамызда қабылдаданды;

B) 1995 жылы 30 тамызда жалпы қабылданды;

C) 1991 жылы 16 желтоксанда ҚР Парламетімен;

D) 1993 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдуммен;

E) 1998 жылы қазан айындағы конституциялық реформамен;

F) 2007 жылы 21 мамырда.

B

1

6

Мемлекеттік биліктің үш тармаққа бөлінуі:

A) Мемлекетік билік органдарының конституциялық нормаларға негізделіп 6ip-6ipінің кұзіреттері мен кызметін жузеге асыру мумкіндіктерінің болуы;

B) Мемлекетік биліктің зан шығарушы, атқарушы және сот билігіне бөлінуін айтамыз;

C) Мемлекетік билік органдарыньң конституциялық нормаларға негізделіп 6іp-6ipінің орнын басу мумкіндіктерінің болуы;

D) Бір біріне бағыныштылыққа негізделген мемлектеттік баскару механизмінін Конституцияда бектілген түрі;

E) Мемлекетік билік органдарынын конституциялық нормаларға негізделіп қызметтерін бір-бірінен тәуелсіздік принциптеріне негізделе отырып жүзеге асыру;

F) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру - 6ip-6ipінен жеке дара өз құзыреттерін жузеге асыратын мемлекеттік органдар қызметін ұйымдастыру әдісі.

B

1

6

Азаматтық қоғам:

A) болып жатқан үрдістер мен қатынастардың басты әрекет eтуші тұлғасы мен субъектісі peтінде өз қажеттіліктерінің, мудделері мен құндылықтарының барлық жүйесімен 6ipге адам болып табылатын қоғам;

B) Мемлекеттік билік органдарының конституциялық нормаларға негізделіп бір-бірінің құзыреттepi мен қызметін жүзеге асыру мүмкіндіктерінің болуы;

C) Тек шығармашылық ерік қызметті дамытуға бағытталган қоғам;

D) Бір партияның үстемдігіне негізделген қоғам;

E) Тек құқықтық дәстүр мен заңдарды кұрметтеуге бағытталган қоғам;

F) Тек нақты адамға бағытталған қоғамды айтамыз.

A

2

6

Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің элементі ретінде азаматтықтың түсінігі

A) Азаматтық жеке тұлғаға белгілі құқықтар мен бостандықтарға ие болуға мүмкіндік беретін құқықтық жағдай;

B) Азаматтық жеке тұлғалардын қоғам алдындағы тұрақты міндеттерінін тудырады;

C) Азаматтық жеке тұлғаның мемлекетке байланысты 6ip жакты жауапкершілігін тудыртады;

D) Азаматтық - халықаралық нормалармен реттелетін қатынас;

E) Азаматтық - мемлекет пен жеке тұлға арасындағы саяси-құқықтық байланыс.

A,E

2

5

Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдаудан бас тарту негіздері:

A) Егер адам басқа мемлекеттің азаматтығына алған болса;

B) ҚР аумағында кемінде 20 жыл тұрмаған азамат болса;

C) ҚР халықаралық шарттарында кезделген негіздер мен тәртіп бойынша;

D) Адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса;

E) Террористік әрекеті ушін сотталған болса.

D,E

2

5

ҚР заңнамасына сай саяси партия ұғымы:

A) ҚР саяси партиялар ұғымы қалыптаспаған

B) Сайлау комиссиялары

C) Азаматтардың, әр түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін мемлекетік биліктің өкілді және атқарушы органдарында білдіру мақсатында олардын саяси еркін білдіретін ҚР азаматтарының epiктi бірлестігі

D) Қaзақстан Республикасы азаматтарының бірлесу бостандығына құқығын іске асыруда құрылатын бірлестіктер

E) Халықаралық денгейде экономикалық қызметпен айналысатын ұйымдар

C,D

3

5

Учаскелік сайлау комиссиялары:

A) әкімшілік-аумақтық бөліністер аумағында сайлау туралы заңдардың атқарылуына бақылауды жүзеге асырады

B) Тиісті сайлау учаскесінде сайлаушылардың тізімін нақтылайды

C) Мәслихаттардын депутаттығына ұсынылған үміткерлерді, олардын сенім білдірген адамдарына құқықтық көмек көрсетеді

D) Мәслихаттар депутаттарын сайлауды ұйымдастыруды

E) Қайта дауыс беру, қайта сайлау мен Сенаттың және мәслихаттардың шығып қалған депутаттарының орнына сайлады ұйымдастырады

F) Сайлау учаскесінде депутаттардьн және өзге де жергілікті өзін-өзі баскару органдарының мүшелерін сайлау жөніндегі сайлау шараларын жүргізеді

B,F

3

6

Республиканың Орталық сайлау комиссиясы:

A) Округтік сайлау комиссиялары сайлау округтерінде мәслихаттардың депутаттарын сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етеді

B) Республика сайлау комиссияларының біртұтас жүйесіне басшылық етеді және тұрақты жумыс icтeйтін орган болып табылады

C) Республика Президенттіге үміткерлерді тipкейді

D) Облыстық аудандық, қалалық, қаладағы аудандық сайлау комиссиялары

E) Қайта дауыс беру, қайта сайлау мен Сенаттың және мәслихаттардың шығып қалган депутаттарының орнына сайлау ұйымдастырады

F) Дауыс беруге арналған учаскелердін бірыңғай нөмірленуін белгілейді

B

2

6

Республикалық референдумда қарастырылмайтын мәселелер:

A) Мемлекет өмірінің маңызды мәселелері

B) ҚР әкімшілік-аумақтық құрылысының мәселелері

C) Заңдар

D) Бюджет саясатның мәселесі

E) Конституция жобалары

F) ҚР заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

B,D

2

6

Өз өкілеттігі шегінде мемлекет атынан билік жүргізуге уәкілетті мемлекеттік органдар:

A) Сенаттың тұрақты комитеттері

B) Мәжіліс Бюросы

C) Облыс әкімінің аппараты

D) Парламент

E) Үкімет

F) Жергілікті өзін-өзі басқару органдары

G) Республика Премьер - Министрінің Кенсесі

D,E

1

7

Республика Президентінін өкімдері шығарылады:

A) Жоғарғы Соттын үкімдерін жүзеге асыру ушін

B) Үкіметтін қаулыларының негізінде және оларды орындау ушін

C) Премьер - министрдін бастамасымен және оның еркіне сәйкес

D) Халықаралық шарттардын негізінде және оларды орындау ушін

E) Конституцияның негінде және оны орындау ушін

F) Зандардын негізінде және оларды орындау ушін

G) Премьер - министрдін өкімінін негізінде және оны орындау ушін

E,F

3

7

Республика Президенті кызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін:

A) Наукастануына байланысты өзінін міндеттерін жүзеге асыруға кабілетсіздігі дендеген жағдайда

B) Үкіметтін Сенатпен келісілген шешімінің негізінде

C) Медицинаның тиісті салаларынын мамандарынан туратын комиссиянын және Конституциялық Кенестін корытындысы негізінде

D) Парламент пен Укімет арасында келіспеушіліктер болса

E) Oнын жүргізген саясаты экономикалық кұлдырауға соқтырса

F) Мемлекетке опасыздық жасаған жағдайда

G) Соғыс және төтенше жағдайларда

A,C

3

7

Казіргі Республика Парламентінің мәні

А) Парламент Президенттін, Укіметтін мүддесін көздейтін өкілдерден тұрады

B) Парламент зандар шығару арқылы сот әділдігін жүзеге асырады

C) Парламент республиканың барлық мәселесін шешуге кұкылы

D) Парламент Үкіметтін зандарды жүзеге асыруына қадағалау жасайды

E) Парламент саяси партиялардын муддесін көздейтін партиялық орган

F) Парламент тұрақты жұмыс icтey нәтижесінде зан шығару қызметінің үздіксіз жүзеге асырылуын камтамасыз етеді

G) Парламент өкілдік сипатқа ие, ягни ол Қазақстан халықтарының мүддесін көздейді, оның атынан өкілдік етеді

F,G

2

7

ҚР Парламентінін жұмыс органдары болып есептеледі

A) Палата аппараты

B) Палата төрағалары

C) Мажілістің тұрақты комитеттері

D) Палаталардын бірлескен комиссиялары

E)Сенаттың тұрақты комитеттері

C,D,E

2

5

Парламент депутатынын өкілеттігі тоқтатылады:

A) Парламент Мәжілісіне заң жобасын енгізбесе

B) Сотпен қайтыс болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда

C) Қазақстаннан тыс жерге жеке iciмен уақытша кетсе

D) Сотпен ic-әрекетке кабілетсіз деп танылған жағдайда

E) Ол орнынан түскен немесе қайтыс болған жағдайда

B,D,E

3

5

Қазақстан Республикасы Үкіметінін республикалық бюджет жөніндегі құзыреті:

A) Мемлекеттік мешіктігі басқаруды ұйымдастырады

B) Республиканың сыртқы саясатын жүргізу жөнінде шаралар әзірлейді

C) Бюджеттін атқарылуын қамтамасыз етеді

D) Парламентке республикалық бюджетті және оның атқарылуы туралы eceп ұсынад ы

E) Республикалық бюджет әзірлейді

C,D,E

2

5

Үкіметтің Республиканың кауіпсіздігіне қатысты құзыреті:

A) Ғылым мен техниканы дамытудын мемлекеттік саясатын белгілейді

B) Республиканын аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асырады

C) Мемлекеттік баға түзу саясатын талдап жасайды және жүзеге асырады

D) Енбек ақы төлеу шарттарын белгілейді

E) Республиканың кауіпсіздігі мен корғаныс қабілетін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеп, жүзеге асырады

F) Республиканын мемлекеттік шекарасын күзетуді қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеп, жүзеге асырады

B,E,F

3

6

Конституциялық Кенестін конституциялық бақылау қызметінін мәні:

A) Зандардын Президент калауына сәйкес келуін мумкін ету

B) Республиканың бүкіл аумағында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ету

C) Халықтын құқықтық санасынын көтерілуіне әсер ету

D) Президенттін зандарға қарсылық білдірмеун қамтамасыз ету

E) Конституциянын бұлжымастығын, яғни нормативтік актілерді қабылдау кезінде оның нормаларың мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету

F) Сайлаулар өткізу кезінде конституциялық нормалардын мүлтіксіз органдалуын қамтамасыз ету

B,E,F

3

6

Конституциялык Кеңес алгашкы шешімін кайта карайды:

A) Алғашқы шешім шыққан куннен бастап 5 жыл өткен соң

B) Өз бастамасы бойынша

C) Парламент депутаттарынын және Президенттің қатысуымен

D) Қабылданған шешімге негіз болған Конституция нормасы өзгерсе

E) Парламент палаталарының бірлескен отырысында

F) Шешім қабылданған сәтте Конституциялық Кеңеске белгісіз болған, өзініштін мәні үшін жаңа елеулі нәрселер ашылса

B,D,F

3

6

Қазақстан Реснубликасының Жоғарғы Сот Кеңесінің өкілеттіктері:

A) Жоғарғы Сот Төрағасының бос орнына кандидатураны қарайды

B) Судьялардын тәуелсіздігі мен оларға ешкімнін тиіспеу кепілдіктерін қамтамасыз етеді

C) Судьяларды ешкімнің тиіспеушілігі құқығынан айырады

D) Судьяларды кызметінен босатады

E) Жоғарғы Coт Төрағасының ұсынуы бойынша Жоғарғы Сот судьясының бос орнына кандидатураны карайды

F) Судьяларды қызметке тағайындайды

G) Республиканын Жоғарғы Сотын құрады

A,B,E

3

7

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының мәртебесі:

А) Сот практикасының мәселелері бойынша тусіндірмелер береді

B) Жергілікті және басқа соттардың қарауына жатқызылған азаматтық, қылмыстық және өзге icтep бойынша жоғары сот органы болып табылады

C) Конституция нормаларына ресми тусіндірме беретін орган

D) Заңда көзделген іс жүргізу нысандарында жергілікті және басқа соттардың қызметін қадағалауды жүзеге асырады

E) Конституциялық қадағалауды жүзеге асыратын жоғары сот органы

F) Мемлекеттік қызметшілерге қатысты қылмыстық істерді қарайтын орган

G) Қылмыстық және азаматтық істерді қарайтын өкілді орган болып табылады

A,B,D

3

7

Мәслихаттын тексеру комиссиясынын мәртебесі:

A) Жергілікті әкім тексеру комиссиясының төрағасы болып табылады

B) Төрағасы өз қызметін басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге асырады

C) Құрамына бөлек әкім және тәуелсіз сарапшылар кіреді

D) Жергілікті бюджеттін атқарылуын бақылау ушін құрылады

E) Жергілікті органдардын құрылуы мен қызметінің заңдылығын қарайды

F) Республикалық бюджеттін атқарылуын бақылау ушін құрылады

G) Тексеру комиссиясының мүшелерінің санын мәслихат белгілейді

B,D,G

3

7

Мәні бойынша жергілікті өзін-өзі басқару:

A) Жергілікті маңызы бар мәселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге бағытталған қызмет

B) Мәслихат депутаттарын сайлау жөніндегі қызмет

C) Халықтын заң шығару жөніндегі қызмет

D) Президент атынан жергілікті аумақта жүргізілетін қызмет

E) Халық тікелей жузеге асыратын қызмет

F) Мәслихаттар және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын қызмет

G) Жергілікті жерлерде мемлекеттін саясатын жүргізу жөніндегі қызмет

E,F,G

2

7

Конституциялық құқық институтына кіреді:

A) Нормалар жүйесі

B) Әдет - ғұрып нормалары

C) Саяси партиялардың құрылтай құжаттары

D) Қоғамдық бірлестіктердің құрылтай құжаттары

E) Заңды тұлғалар жарғысы

A

1

5

ҚР Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу бастама құқығына келесі субъектілер ие:

A) ҚР Үкіметі

B) ҚР Президенті

C) ҚР Бас Прокуратурасы

D) ҚР Конституциялық Keнeci

E) Парламент Сенаты

B

1

5

Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму принципінің сабақтастығы ҚР Конституциясында бекітілген:

A) ҚР азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады

B) Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамытуға қамқорлық жасайды

C) Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму принципі тек сапалық заңнамада көрініс тапқан

D) Мемлекет діни бірлестіктерге экономикалық қолдау көрсетеді

E) Мемлекет биліктің бірден-бір бастауы - халық

E) Мемлекет экономикалық дамуын 6ip партиялық жүйе қорғайды

A

2

5

Қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық принципінің сабақтастығы ҚР Конституциясында бектілген:

A) ҚР-да мемлекеттік биліктің бірден бастауы – халық

B) Заң мен сот алдында жұрттын 6әpi тең

C) ҚР-да идеолоғиялық және саяси әр-алуандылық танылады

D) ҚР-да кәсіпксрлік қызмет еркіндігі

E) Конституцияға сәйкес конституциялық құрлыс пен қоғамдық имандылықты қорғайды

F) ҚР-дағы мемлекеттік тіл - қазақ тілі

C

2

6

ҚР азаматтары мен мемлекет арасындағы қатынас келесі конституциялық принциптерге сүйене отырып жүзеге асырылады:

A) ҚР мүдделерін, оның территориялық тұтастығын қорғауға міндеті

B) Адамның кадір-қасиетіне қол сұғылмайды

C) Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар

D) Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі

E) Адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтірмеуге тиic

F) Азаматтық мәселесі заңға бағынышты актілермен реттеледі және конституциялық принциптері анықталмаған

A

2

6

Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін келесі элементтер қалыптастырады:

A) Ажырамас құқықтар

B) Құқық субъектілік

C) Салалық мәртебе

D) Арнайы және рулық мәртебе

E) Азаматтық, құқықтық принциптер

B,E

1

5

ҚР сайлау жүйелері қолданылады:

A) Саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары біртұтас жалпыұлттық сайлау окpyri бойынша партиялық тізімдермен сайланады және сайлаушылардың 50% астамының дауысын алу қажет

B) Елдегі белсенді сайлау құқығы бар азаматтардың 50% астамы сайлауға қатысқанда сайлау өттi деп есептеледі

C) Сайлау дауысын есептеуде қатаң бектілген норма жоқ

D) Қайта дауыс беру дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың (тандаушылардың) дауыс санының көпшілігін алған үміткер сайланды деп саналады

E) Саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары 6ipтұтac жалпыұлттық сайлау округі бойынша партиялық тізімдермен сайланады

D,E

2

5

Жергілікті мемлекеттік басқару орғандары:

A) Әкімдіктер

B) Әкімдер

C) Департаменттер

D) Бөлімдер мен басқармалар

E) Инспекциялар

A,B

1

5

Пропорционалды сайлау жүйесі

A) Сайлау округтері бойынша сайлауды ұйымдастыру жүйесі саналады

B) Қайта дауыс беру кезінде басқа кандидатқа қарағанда дауыс беруге айтысқан сайлаушылардың (тандаушылардьн) дауыс саны бойынша есептеу

C) Елдегі белсенді сайлау құқығы бар азаматтардың 50% астамы сайлауға қатысқанда өтті деп есептеу

D) Саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары бiртұтас жалпыұлттық сайлау округтерi бойынша партиялық тізімдермен сайланады

E) Саяси партиялардан Мәжіліс депутаттығына біртұтас жалпыұлттық сайлау округі бойынша өткізілетін жүйе

F) Партиялық тізімдермен сайлау ұйымдастырылатын жүйе

E,F

2

6

ҚР республиқалық референдум өткізудің жариялылық және ашықтық принциптігі келесі тәртіппен қамтамасыз етіледі:

A) Халықаралық ұйымдардың бақылаушы ретінде дауыс беруге қатысулары шектелген

B) Референдум жөніндегі комиссия өз жұмысы туралы тұрғындарды жұмысы туралы хабарлар етіп отырды

C) Референдум нәтижесі ресми жарияланбайды

D) Референдум өткізу барысында қоғамдық бірлестіктер өкілдері қатыса алады

E) Қоғамдық бірлеcтiктердiн бақылаушы ретінде дауыс беруге қатысулары шектелген

F) Сайлауға қатысу құқығы бар азаматтар тізімімен танысу шектелген

B,D

3

6

Мемлекеттік органдардың белгілері:

A) Жергілікті өзін-өзi басқаруды жүзеге асырады

B) Ұсынушылық сипатта болатын шешімдер шығарады

C) Өзін-өзі қаржыландырады

D) Мемлекеттік-билік етуші өкілеттіктерді иеленеді

E) Қоғамдық бірлестік болып табылады

F) Мемлекеттің функциялары мен міндеттерін жүзеге асырад

D,F

1

6

ҚР Президентіне заң шығару өкілеттігі беріледі:

A) Республика Үкіметін тарату барысында

B) Соғыс жағдайында - Қорғаныс министрлігінің ұсынысы бойынша

C) Бір жылдан аспайтын мерзімге

D) Парламенттің әр палата депутаттарының жалпы санының үштен eкiciнiң даусымен

E) Парламент таратылған жағдайда - 1 жыл мерзімге

F) Жылына 6ip рет - Президенттің ұсынысы бойынша

G) Мәжіліс депутаттарының көпшілігінің даусымен 1 айға

C,D

2

7

Республика Президентінің өкімдерімен жүзеге асырылады:

A) Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдау арнау

B) Үкімет мүшелерін тағайындау

C) Сенаттың он бес депутатын тағайындау

D) Үкімет мушелерін қызметінен босату

E) Конституциялық мәртебесі жоқ лауазымды тұлгаларды кызметке тағайындау және босату

F) Парламентті тарату

G) Жедел және жеке сипаттағы мәселелердішешу

E,G

3

7

Парламенттің әр Палатасы дербес, басқа Палатаның қатысуынсыз шешеді

A) Республика Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады

B) ҚР Укіметіне сенімсіздік білдіреді

C) Республиканың Қарулы күштерін қолдану туралы шешім шығарады

D) Маслихаттардың өкілеттін мерзімінен бұрын тоқтатады

E) Палаталар депутаттарының өкілеттігін тоқтатады

F) Палаталардын бірлескен комиссиялары мүшелерінің тең жартысын сайлайды

G) Конституциялық Кенестің шешіміне қарсылық білдіреді

E,F

3

7

Парламенттен қол қою үшін келіп түскен заңды Президент бір ай ішінде қарай:

A) Заңға қол қоймай, оны бастамашылық жасаған субъектігі қайтарады

B) Заңды прокурордың тексеруіне жібереді

C) Заңды референдумға шығарады

D) Заңды қол қойып, оны жариялайды

E) Заңды өзі өзгертіп, жариялайды

F) Заңның жекелеген баптарын қайтадан талқылап, дауысқа салу үшін Парламентке қайтарады

G) Заң бойынша бүкіл халықтық талқылау өткізеді

D,E

2

7

Парламент депутатының өкілеттігі:

A) Заңда белгіленген тәртіппен депутаттық сұрау салу

B) Республика азаматтығын беру мәселесін шешу

C) Саяси баспана беру мәселесін шешу

D) Палатаның үйлестіруші органына сайлау және оған сайлану

E) Сессияның күн тәртібі жөнінде ұсыныстар мен ескертпелер енгізу

D,E

2

5

Республика Үкіметі қаулылар шығарылады:

A) Халықаралық актілерді орындау ушін

B) Республика Конституциясының негізінде және оны орындау ушін

C) Президент актілерінің негізінде және оларды орындау үшін

D) Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу үшін

E) Республика заңдарының негізінде және оларды орындау ушін

B,C,E

2

5

Республика Үкіметінің құрамында болуға байланысты шектеулер:

A) Үкімет мүшелерінің ғылыми қызметпен айналысуына болмайды

B) Үкімет мүшелерінің кәсіподақ мүшесі болуына тиым салынады

C) Үкімет мүшелерінің өкілді органның депутаттары болуға хақы жоқ

D) Үкімет мүшелерінің кәсіпкерлікпен шұғылдануға хақы жоқ

E) Үкімет мүшелері оқытушылық, ғылыми немесе өзге шыгармашылық қызметтерден басқа ақы төленетін қызметтер атқаруға хақы жоқ

C,D,E

1

5

Конституциялык Кеңестің Төрағасы мен мүшелеріне қатысты колдануға болмайды:

A) Оларға сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шараларын қолдануға болмайды

B) Олардың өкілеттігін тоқтатуға болмайды

C) Қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыстар жасаған реттерді қоспағанда, Парламенттің келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды

D) Оларды тұрғын үймен, көлікпен қамтамасыз етуге болмайды

E) Олардың өкілеттігін тоқтата тұруға болмайды

F) Оларды өкілеттігі мерзімі ішінде тұтқынға алуға, күштеп әкелуге болмайды

A,C,F

2

6

Конституциялық құқық пәнінен ұғымдары:

A) Конституциялық құқықтын қалыптасуы, дамуы

B) Конституциялық-құқықтық нормалар

C) Заңды тұлғалар арасында туындайтын қатынастар

D) Сайлауга байланысты қатынастар

E) Адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі

F) Мемлекетік билік органдарының өкілеттіліктері және жүйесі

D,E,F

1

6

Қоғамдық бірлестіктер құрудын және олардың қызметінің принциптері

A) Қажетті жағдайда коммерциалық қызметпен айналысу құқығы бар

B) Басқа мемлекеттермен халықаралық-құқықтық қатынастарға түседі

C) Қоғамдық бірлестіктер қажетті жағдайда мемлекеттік органньң қызметін атқарады

D) Қоғамдық бірлестіктер өз мүшелерінің (қатысушыларының) еріктілігі, тек құқықтылығы, өзін-өзі басқару, қызметінің заңдылығы, есептілігі мен жариялылығы негізінде құрылып, жұмыс істейді

E) Азаматтың қоғамдық бірлестік қызметіне қатысуы немесе қатыспауы оны құқықтары мен бостандықтарын шектеу ушін негіз бола алмайды

F) Қоғамдық бірлестіктер заң алдында тен

D,E,F

2

6

Конституциялық Кеңес шешімдерінің қабылдану тәртібі:

A) Шешім қабылдау кезінде дауыс тең бөлінген жағдайда Конституциялық Қенес Төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады

B) Дауыс тең бөлінген жағдайда қайта шешім шығарылады

C) Шешімдер Үкімет мүшелерімен біріккен отырыста қабылданады

D) Дауыс тең бөлінген жағдайда қосымша шешім шығару жургізіледі

E) Конституциялық Кеңес шешімдерді алқалы түрде қабылдайды

F) Конституциялық Кенес шешімдері төрағамен жеке қабылданады

G) Конституциялық Кеңес шешімді өз мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылдайды

A,E,G

2

7

Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамы:

A) Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамы басқа да мүшелері

B) Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамы Жоғарғы Соттың және облыстық соттардың төрағаларынан тұрады

C) Жоғарғы Сот Кеңесі құрамы ҚР Президентімен тағайындалатын Төрағасы

D) Жоғарғы Сот Кеңесінің Үкімет мүшелерінен құралады

E) Жоғарғы Сот Кеңесінің Парламент депутаттарыньң арасынан құралады

F) Жоғарғы Сот Кеңесінің ҚР Жоғарғы Сотының судьяларынан тұрады

G) Жоғарғы Сот Кеңесінің хатшысы

A,C,G

2

7

Облыстық соттың органдары:

A) Кассациялық сот алқасы

B) Жалпы отырыс

C) Тексеру комиссиясы

D) Өкімдік

E) Апелляциялык сот алқасы

F) Тұрақты комитеттер

G) Бірлескен комиссиялар

B,C,E

2

7

Маслихаттың кезектен тыс сессиясы шақырылады:

А) Республика Президенті шақырады

B) Орталық сайлау комиссиясының төрағасы шақырады

C) Парламент Сенатының ұсынысы бойынша

D) Жергілікті ішкі icтep бөлімінің басшысының ұсынысы негізінде

E) Кезектен тыс сессияны мәслихат сессиясының төрағасы шақырады

F) Сайланған депутаттар санының кемінде үштен 6ipiнiң ұсынысы бойынша

G) Әкімнің ұсынысы бойынша

E,F,G

2

7