Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОВАРОЗНАВСТВО (ХЛІБОПРОД) / 35ТЗН(Хл_бопрод_та_цукр_конд_вир)МВ13ТТП.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
505.86 Кб
Скачать

40

Дніпропетровський університет імені альфреда нобеля

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні вказівки

щодо підготовки та виконання лабораторних робіт

з дисципліни

Товарознавство

(Зерноборошняні товари)”

для напряму підготовки

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від28.08.2013р.

Дніпропетровськ

2013

Методичні вказівки щодо підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни “Товарознавство (Зерноборошняні товари)” / Л. Д. Титаренко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, ‑ 2013.– 40 с.

Укладач: Л.Д. Титаренко, к. т. н., доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва

Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, д. е. н., професор, зав. кафедрою товарознавства і торговельного підприємництва.

ЗМІСТ

Загальні положення

ТЕМА: Вивчення асортименту та контроль якості крупів

ТЕМА : Вивчення асортименту та контроль якості круп’яних концентратів

ТЕМА: Вивчення асортименту та контроль якості борошна

ТЕМА: Вивчення асортименту та контроль якості хліба

ТЕМА: Вивчення асортименту та контроль якості макаронних виробів

Література

3

4

15

18

25

31

40

Загальні положення

Метою лабораторних занять являється знайомство з методами визначення основних показників якості зерноборошняних товарів; набуття практичних навичок проведення лабораторних досліджень; закріплення на практиці і поглиблення знань, одержаних студентами при вивченні теоретичних питань щодо асортименту, основних споживних властивостей та якості крупів, борошна, круп’яних концентратів, хліба й хлібобулочних виробів, макаронних, бубличних та сухарних виробів.

В результаті проведення лабораторних робіт студенти повинні розуміти і, в разі необхідності, з’ясувати сутність методів визначення кожного регламентованого показника якості; знати методики визначення цих показників і вміти їх використовувати в практичній роботі; робити необхідні розрахунки і обґрунтовані висновки. Крім того, студенти повинні вміти відібрати середню пробу від партії продукції, яка підлягає контролю якості, та скласти акт відбору середньої проби у відповідності з вимогами нормативних документів.

Кожне завдання, що входить до складу методичних вказівок, включає перелік питань, які будуть розглядатися на відповідному занятті, методичні вказівки щодо виконання даної лабораторної роботи, рекомендації відносно оформлення результатів роботи.

У процесі підготовки до лабораторного заняття студент повинен ознайомитися зі змістом заняття, вивчити теоретичний матеріал, занотувати у зошиті для лабораторних занять методику проведення відповідної роботи.

Серйозна попередня підготовка до лабораторного заняття полегшує і прискорює виконання роботи в лабораторії, дозволяє грунтовніше засвоїти навчальний матеріал.

На початку заняття викладач перевіряє ступінь підготовки студентів до заняття, використовуючи питання, наведені у методичних вказівках.

Кожну виконану роботу перевіряє викладач, про що свідчить дата і підпис викладача в кінці роботи.

У тому випадку, коли студент був відсутній на занятті з поважної причини, він повинен відпрацювати пропущену роботу в день консультації викладача і захистити її. До екзамену з дисципліни допускаються студенти, які в повному обсязі виконали і захистили всі передбачені планом лабораторні роботи.

Працюючи в лабораторії, студент повинен дотримуватися порядку та чистоти на робочому місці, обережно поводитись зі зразками товарів, приладами, навчальними посібниками та наочністю, додержуватись правил техніки безпеки. По закінченню роботи студент повинен привести в порядок своє робоче місце.

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку