Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ел.маш.лекции.практ.и т.д / Контр_пит_ПМК2

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
209.97 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Автоматизований електропривід

«Затверджую»

Зав. кафедри АЕП, к.т.н., доцент

__________________ Куценко Ю.М. «_____»________________ 2011 р.

Питання для підготовки

до поточного модульного контролю №2 по змістовному модулю №2 «Машини постійного струму»

Розглянуто на засіданні кафедри «Автоматизований електропривід» та рекомендовано до використання в учбовому процесі.

Протокол № 1 від « 30 » серпня

2011 р.

 

 

 

 

 

Питання розробив: ст. викл. каф. АЕП Смуригін В.М.

Мелітополь, 2011

Питання для підготовки:

1 Привести конструктивну схему пристрою машини постійного струму в двох проекціях. Назвати елементи конструкції і матеріал їх виготовлення. Перерахувати номінальні дані машин постійного струму. Умовне позначення обмоток машин постійного струму за стандартом.

2 Привести конструктивну схему пристрою індуктора машини постійного струму в двох проекціях з урахуванням геометричної форми полюсів. Назвати елементи конструкцій і матеріал їх виготовлення. Призначення індуктора машини постійного струму.

3 Привести конструктивну схему пристрою якоря машини постійного струму в зборі. Назвати елементи конструкції якоря і матеріал їх виготовлення.

4 Привести конструктивну схему пристрою колектора машини постійного струму в двох проекціях. Назвати елементи конструкції колектора і матеріал їх виготовлення. Призначення колектора в режимі генератора постійного струму і двигуна постійного струму.

5 Перерахувати з яких елементів конструкції полягає щітковий апарат машини постійного струму. Призначення щіткового апарату. Перерахувати типи електричних щіток машин постійного струму.

6 Типи обмоток якоря машини постійного струму і вимоги до них. Привести малюнки двох секцій петльової і хвильової обмоток якоря з вказівкою кроків обмотки. Як визначається перший крок обмотки якоря?

7 Будова обмотки якоря машин постійного струму. Основний елемент обмотки. Що є обмотка якоря в цілому? Поняття паралельної гілки обмотки якоря. Матеріал виготовлення обмоток.

8 Пояснити принцип роботи простої машини постійного струму в режимі генератора.

9 Пояснити принцип роботи простої машини постійного струму в режимі двигуна. У чому полягає принцип або властивість оборотності машин постійного струму?

10 Що означає режим х.х. машини постійного струму? На моделі машини постійного струму вказати осі машини і лінію геометричної нейтралі. Привести картину розподілу магнітної індукції в зазорі машини постійного струму на х.х. і рівнянні ЕРС якорі на х.х.

11 Привести виводи рівняння ЕРС в якорі машини постійного струму.

12 Що означає режим навантаження машини постійного струму? Поняття реакції якоря машини постійного струму. Види реакції якоря машини постійного струму. Як враховується дія реакції якоря машини постійного струму при визначенні ЕРС і електромагнітного моменту.

13 Назвати принцип дії генератора постійного струму. Призначення і види генераторів постійного струму за способом збудження. Привести основні рівняння і пояснити величини, що відносяться до них. Як визначається номінальний струм генератора постійного струму?

14 Привести і пояснити енергетичну діаграму генератора постійного струму паралельного збудження. Що називається ККД генератора постійного струму і його орієнтовна величина при номінальному навантаженні?

15 Привести електричну схему машини постійного струму незалежного збудження. Представити і пояснити характеристик х.х., зовнішня і регулювальна характеристики таких машин.

16 Привести електричну схему генератора постійного струму паралельного збудження. Назвати умови самозбудження і пояснити принцип самозбудження таких генераторів постійного струму.

17 Привести електричну схему генератора постійного струму паралельного збудження. Представити і пояснити зовнішню і регулювальну характеристики таких генераторів постійного струму.

18 Привести електричну схему генератора постійного струму змішаного збудження. Представити і пояснити зовнішню і регулювальну характеристики таких генераторів постійного струму. Як перевіряється правильність включення обмоток збудження генератора постійного струму змішаного збудження?

19 Пояснити методику зняття зовнішньої характеристики генератора постійного струму. Привести зразковий вид зовнішніх характеристик генератора постійного струму різного способу збудження на одному малюнку. 20 Назвати принцип дії двигуна постійного струму. Призначення і види двигунів постійного струму за способом збудження. Привести основні рівняння і назвати вхідні в них величини. Як визначається номінальний струм двигуна постійного струму?

21 Привести і пояснити енергетичну діаграму двигуна постійного струму паралельного збудження. Як визначається сумарні і окремі види енергетичних втрат двигуна постійного струму? Що називається ККД двигуна постійного струму і його орієнтовна величина при номінальному навантаженні?

22 Привести і пояснити рівняння рівноваги моментів двигуна постійного струму в сталому режимі роботи Коли виникає і як визначається надмірний або динамічний момент двигуна постійного струму. Як визначається ККД двигуна постійного струму.

23 Привести електричну схему двигуна постійного струму паралельного збудження. Представити і пояснити механічну і робочі характеристики. Привести рівняння механічної характеристики двигуна постійного струму паралельного збудження. Як визначається МН і ІН двигуна постійного струму 24 Привести електричну схему двигуна постійного струму послідовного

збудження. Представити і пояснити механічну і робочі характеристики. Привести рівняння механічної характеристики таких двигунів постійного струму.

25 Пояснити методику зняття дослідним шляхом робочих характеристик двигуна постійного струму. Привести і пояснити робочі характеристики двигуна постійного струму паралельного збудження.

26 Привести електричну схему двигуна постійного струму змішаного збудження. Представити і пояснити вид механічних характеристик таких

двигунів постійного струму. Як перевіряється правильність включення обмоток збудження двигуна постійного струму змішаного збудження.

27 Пояснити методику розрахунку і побудови механічної характеристики двигунів постійного струму за паспортними даними. Привести зразковий вид механічних характеристик двигунів постійного струму різного способу збудження на одному малюнку.

28 Назвіть способи пуску двигунів постійного струму. Перерахувати і пояснити показники, що характеризують пускові властивості. Особливості прямого пуску двигуна постійного струму і пуску при зниженій напрузі живлячої мережі.

29 Привести електричну схему пуску двигуна постійного струму паралельного збудження за допомогою пускових опорів. Описати процес пуску і оцінити пускові властивості двигуна постійного струму при такому способі пуску.

30 Привести електричну схему пуску двигуна постійного струму паралельного збудження за допомогою пускового реостата Пояснити процес пуску двигуна постійного струму.

31 Назвати способи регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму. Привести рівняння швидкості двигуна постійного струму. Перерахувати і пояснити показники, що характеризують регулювальні властивості двигунів постійного струму.

32 Пояснити способи регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму паралельного збудження з використанням механічних характеристик. Оцінити регулювальні властивості при різних способах регулювання швидкості таких двигунів.

33 Пояснити способи регулювання швидкості обертання двигуна постійного струму послідовного збудження з використанням механічних характеристик і електричної схеми. Оцінити регулювальні властивості при різних способах регулювання швидкості.

34 Як розрахувати за паспортними даними двигуна постійного струму і заданому Ra значення ІН; Р;

ΣРН; МН; ΩН; Eа; Рем; Реа.

35 Назвати і пояснити причини іскріння щіток на колекторі машини постійного струму при роботі.

36 Поняття комутації машини постійного струму і оцінка комутації за стандартом.

37 Що називається комутуючою секцією обмотки якоря машини постійного струму. Пояснити процес комутації в секціях обмотки якоря.

38 Назвати види комутації машини постійного струму. Пояснити умови що визначають вигляд комутації. Як виявляються види комутації при роботі машини постійного струму?

39 Призначення додаткових полюсів генератора постійного струму. Привести електромагнітну схему включення додаткових полюсів машини постійного струму і пояснити принцип їх роботи.

40 Як по іскрінню щіток на колекторі машини постійного струму оцінюється дія додаткових полюсів і як проводиться їх налагодження.

Соседние файлы в папке ел.маш.лекции.практ.и т.д

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку