Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

perelik_ekz_pit

.rtf
Скачиваний:
31
Добавлен:
15.10.2017
Размер:
200.28 Кб
Скачать

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

 2. Знайдені на території України стоянки Кирилівська, Мізин, Межиріч, Лука-Врублівецька належать до доби:

 3. Середній кам’яний вік - це

 4. Зміст "неолітичної революції" полягав у переході людини:

 5. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву

 6. Які риси притаманні розвитку скіфських племен у VІІ-ІІІ ст. до н. е.?

 7. Грецькі колоністи Дніпро називали:

 8. Київ виник на землях східнослов’янського союзу племен

 9. Морський похід руських дружин 860 р. на Константинополь очолював князь:

 10. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захоплення Києва Олегом у:

 11. Одним з наслідків повстання деревлян 945 р. проти влади київського князя стало:

 12. Напади печенігів на Русь припинилися внаслідок їх остаточного розгрому:

 13. Яка подія передувала монгольській навалі на південно-західні землі Русі?

 14. "Руська правда" була укладена за життя князя Київської Русі

 15. Загальна назва селянства за часів Київської Русі _________.

 16. Відзначте факти, що відносяться до періоду правління Володимира Великого:

 17. Відзначте факти, що відносяться до періоду правління Ярослава Мудрого:

 18. Що було характерним для економічного розвитку Київської Русі Х-ХІІІ ст.?

 19. Десятиною на Русі називали…

 20. Упорядкування збору данини в Київській Русі у Х ст. було проведено за князя (княгині)

 21. Про якого князя йдеться в уривку? Останній єдиновладний правитель Київської Русі, після смерті якого держава вступила в добу роздробленості.

 22. Перший та другий дунайські походи у другій половині X ст. було здійснено князем:

 23. Коронація Данила Галицького відбулася у:

 24. . Хто з галицько-волинських князів першим отримав королівський титул?

 25. «Грозою половців» називали князя Галицько-Волинського князівства

 26. Серед наведених тверджень про результати внутрішньої політики Данила Галицького виберіть правильні:

 27. Серед наведених тверджень про результати зовнішньополітичної діяльності Данила Галицького виберіть правильні:

 28. Яке удільне князівство на українських землях у складі Великого князівства Литовського було ліквідовано останнім?

 29. Яка суспільна верства наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. відігравала вирішальну роль в утворенні братств?

 30. Відзначте факти, що стосуються біографії Вітовта:

 31. Характерною тенденцією політичного життя у Великому князівстві Литовському наприкінці ХІV-ХV ст. було:

 32. В результаті _______________ унії Польща і Литва об’єдналися в єдину державу

 33. «Кревська унія» - це угода, що передбачала:

 34. Однією з причин Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст. було:

 35. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

 36. За Білоцерківським договором козацький реєстр встановлювався у:

 37. У лютому-березні 1648 р. Б.Хмельницький уклав угоду про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої з:

 38. Із перелічених нижче суджень про причини громадянської війни в Україні у 1658-1659 рр. виберіть правильні:

 39. У результаті Андрусівського перемир’я між Річчю Посполитою та Московським царством

 40. Серед гетьманів України XVII ст. гетьманами “обох берегів Дніпра” були:

 41. Автором "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" був

 42. Козацьке повстання 1702-1704 рр. під проводом С.Палія було спричинене:

 43. Які твердження характеризують життя і діяльність гетьмана П.Сагайдачного

 44. Наказним гетьманом був:

 45. Таємний Валуєвський циркуляр 1863 р. забороняв:

 46. Виберіть серед наведених положень ті, що розкривають наслідки реформ 60-70-х рр. в Російській імперії для покращення соціально-економічного життя населення України:

 47. Які ознаки підтверджують тезу, що «в середині ХІХ ст. кріпосницька система на українських землях у межах Російської імперії переживала кризу»?

 48. Після проведення реформи 1861 року економіка Наддніпрянської України:

 49. Діяльність народників у Наддніпрянській Україні в 1870-1880-х рр. було спрямовано:

 50. Хто входив до керівництва Центральної Ради:

 51. Головою Української Центральної Ради було обрано

 52. І Універсал було проголошено:

 53. 4-й універсал Центральної Ради проголошував УНР

 54. Визначте факт, що відноситься до біографії Симона Петлюри:

 55. Уряд Української Центральної Ради, що діяв у 1917-1918 рр. очолював

 56. Політика радянської влади в Україні, запроваджена у березні 1921р. називалася _________.

 57. Які події відбувалися на українських землях у 1914-1916 рр.?

 58. Уряд гетьмана П.Скоропадського досяг найбільших успіхів у:

 59. Швидким успіхам у своїй діяльності гетьманський уряд П.Скоропадського завдячував:

 60. Противниками Директорії УНР у 1919 р. були:

 61. Надзвичайне возвеличення будь-кого і поклоніння йому – це

 62. Курс на індустріалізацію було проголошено:

 63. Колективізація на західноукраїнських землях у повоєнний період проводилася:

 64. Впровадження політики коренізації відбулося у _____ році.

 65. Для загальної характеристики правління Й.Сталіна доцільно використовувати термін:

 66. Економіка західноукраїнських земель у міжвоєнний період мала характер:

 67. До складу Польщі у міжвоєнний період входили такі українські землі:

 68. Радянсько-німецький Договір про ненапад (так званий пакт „Молотова-Ріббентропа”), а також таємну угоду про розмежування сфер інтересів у Східній Європі було підписано:

 69. Однією з причин запровадження непу в Україні було…

 70. Акт відновлення Української держави було проголошено:

 71. Наслідками операції „Вісла” стало:

 72. Вивезення населення, поранених, полонених, а також матеріальних засобів з місцевостей, що перебувають під загрозою нападу або загарбання ворогом

 73. Політика фашистської Німеччини на окупованій українській території здійснювалася згідно з планом, який мав назву:

 74. Керівником „Райскомісаріату Україна” у вересні 1941 р. було призначено Е.Коха, а столицю – місто __________.

 75. Які з зазначених тверджень вказують на особливості відбудови в Україні після Другої світової війни

 76. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

 77. У роки правління М.Хрущова розвиток присадибного господарства селян:

 78. Підпільна література, що створена дисидентами і таємно поширювалася в СРСР в обхід державної цензури

 79. Наприкінці 50-х – у середині 60-х років український експорт – це:

 80. Які положення були складовими політики десталінізації (1953-1964 рр.)?

 81. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956 – 1959 рр. не підлягали:

 82. Дисиденти не вдавалися до:

 83. Формування сучасної території України завершилося в ___ році.

 84. Процес завершення формування сучасної території України в післявоєнний період відбувався у:

 85. Українська Гельсінська група, створена у _____ р. приділяла увагу захисту прав людини.

 86. 1985-1987 рр. радянське керівництво здійснило низку заходів з метою оздоровлення суспільно-політичних відносин у СРСР, зокрема і в Україні, а саме:

 87. Які риси були притаманні розвитку УРСР у 1970-1980-ті рр.?

 88. Всеукраїнський референдум у грудні 1991 р. проводився:

 89. За якою виборчою системою відбулися вибори до Верховної Ради України 2006 р.:

 90. Найчисельнішою національною меншиною в сучасній Україні є

 91. За роки незалежності Україна стала членом нових міждержавних структур:

 92. Цілковита незалежність держави від інших держав у внутрішній та зовнішній політиці – це

 93. Серед Голів ВРУ декілька разів обиралися на посаду:

 94. Самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (Конституцією) називається

 95. Урочисте проголошення положень чи принципів

 96. Єдиний орган законодавчої влади в Україні:

 97. В Україні у 1996 році було прийнято документ

 98. У результаті Андрусівського перемир’я між Річчю Посполитою та Московським царством

 99. «Громади»в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. – це…

 100. Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи?

 101. Коли Підкарпатська Русь (Закарпаття) отримала автономні права у складі Чехословаччини?

 102. Гітлерівський план "Ост" передбачав:

 103. Якому керівнику УРСР Генеральний секретар КПРС Л.Брежнєв пояснював мотив його усунення з посади: «Ти багато виявляв самостійності у розв’язанні питань, часто не рахувався з Москвою. Були елементи місництва і прояви націоналізму»?

 104. Незалежність України здобуто ...

 105. У Києві збудовано Золоті ворота, Софіївський собор, засновано першу на Русі бібліотеку за часів князювання

 106. Безумовне земельне володіння у Київській Русі, яке передавалося у спадщину називалося

 107. Керівником Української думської громади у І Державній думі Росії був

 108. Примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їх постійного проживання

 109. Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний устрій та духовний світ давніх слов’ян?

 110. Хто був засновником суспільно-культурного об’єднання «Руська трійця»:

 111. Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?

 112. Якими були політичні наслідки битви на Синіх Водах?

 113. Хто входив до керівництва Центральної Ради:

 114. Утворення династії Рюриковичів у Києві відбулося в результаті

 115. Ярлик – це:

 116. Що сприяло утворенню в ХV ст. Кримського ханства?

 117. Перша битва між українською повстанською армією і військом Речі Посполитої відбулася під:

 118. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

 119. Який документ проголосив автономію України у складі Російської держави:

 120. Акт злуки УНР та ЗУНР було проголошено:

 121. Яка політика радянського керівництва сприяла процесу урбанізації України?

 122. Політика більшовиків, що мала такі напрямки: націоналізація всіх підприємств, заборона свободи торгівлі, згортання грошового обігу, установлення державного контролю над виробництвом, введення продрозверстки, запровадження загальної трудової повинності – це:

 123. У якому році показники інфляції за роки незалежності України були найвищими?

 124. Теорія досягнення швидкої перемоги у війні, побудована на тому, що противник буде захоплений зненацька і не встигне розгорнути свої сили. Була використана Німеччиною у Другій світовій війні

 125. Після проголошення якого з Універсалів Української Центральної ради було створено український уряд – Генеральний секретаріат

 126. Кого було обрано гетьманом у вигнанні після смерті І.Мазепи

 127. Політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби – це

 128. Як називалися срібні злитки, які виконували на Русі функцію грошей

 129. Рушійними силами Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. були:

 130. Які воєводства мали увійти до складу Руського князівства за Гадяцькими пунктами 1658 р.?

 131. Які терміни та поняття характеризують зміст і перебіг подій Другої світової війни на українських землях?

 132. Які чинники стали причинами виникнення українського козацтва?

 133. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939-1941 рр. були позитивно сприйняті українським населенням

 134. Свідченням панування скіфів у Північному Причорномор’ї в VІІ-ІІІ ст. до н. е. є:

 135. Київ виник на землях східнослов’янського союзу племен ...

 136. Обов’язок складати присягу Речі Посполитій реєстровими козаками був запроваджений:

 137. «Русь Галицка, Угорська, Києвська, Московська, Тобольська і пр. под виглядом етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же Русь» - це точка зору:

 138. . Яка українська політична організація, що виникла в роки Першої світової війни, об’єднувала діячів із Наддніпрянської України та західноукраїнських земель?

 139. Серед причин падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р.:

 140. Яким був наслідок радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель?

 141. Поява дисидентського руху в УСРС…

 142. Проблема проходження державного кордону між Румунією та Україною в районі острова Зміїний була розв’язана:

 143. Назва політичного режиму періоду «застою», що склалася за часів перебування при владі в СРСР Л.Брежнєва, В.Андропова, К.Черненка, який характеризувався спробою поновлення деяких рис сталінського режиму без заходів масових репресій

 144. Процес зростання кількості і населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства

 145. У якому році розпочався радянський партизанський і підпільний рух проти нацистських окупантів

 146. Які явища були характерні для золотоординського панування на українських землях?

 147. Виберіть серед наведених положень ті, що розкривають наслідки реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії для покращення соціально-економічного життя населення України:

 148. Які поняття та терміни доречні для характеристики господарського життя України другої половини ХІV – ХV ст.?

 149. Які основні складові радянізації 1930-х рр.

 150. Грецькі колоністи Дніпро називали:

 151. Які землі не входили до складу Галицько-Волинського князівства:

 152. Сукупність яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині ХVІ - ХVІІ ст.?

 153. Визначте факт, що відносяться до біографії Івана Виговського:

 154. Що стало поштовхом для прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні?

 155. Яким Універсалом Центральної Ради УНР проголошувалася самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу:

 156. Проголошення української державної автономії Закарпаття в 1938 р. стало можливим завдяки:

 157. У результаті бойових дій літа-осені 1941 р. німецькі війська та їх союзники…

 158. Основою індустрії УСРР у роки відбудови промисловості була:

У якому році відбулася описана подія?

 1. Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України.

 2. Уряд Української Центральної Ради, що діяв у 1917-1918 рр. очолював

 3. За Зборівським договором козацький реєстр встановлювався у _______ тисяч осіб.

 4. Згідно з _______ Універсалом УЦР поповнювалася представниками національних меншин.

 5. Співробітництво урядів, окремих осіб з окупантами у роки Другої світової війни позначається терміном ______

 6. Яку назву використовували на Русі стосовно осіб, котрі випали зі своєї соціальної групи і втратили зв'язок із нею?

 7. Які події з історії України відносяться до пер. пол. ХVІІІ ст.

 8. Які поняття і терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.?

 9. Яку мету переслідували реформи прем’єр-міністра П.Столипіна

 10. Наслідками операції „Вісла” стало:

 11. Які поняття і терміни слід використовувати, характеризуючи період існування Галицько-Волинської держави

 12. На території України близько 35-40 тис. років тому:

 13. Велика Скіфія включала в себе територію:

 14. За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель?

 15. Правління гетьманського уряду в Лівобережній Гетьманщині було створено після смерті гетьмана:

 16. На початку XIX ст. у складі Російської імперії перебували такі українські землі:

 17. Які міста поєднала перша залізнична лінія, споруджена 1863 р. в Наддніпрянській Україні?

 18. Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905-1907 рр. розкрито в уривку джерела? Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури… південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги на українській мові не тільки не корисні, але й небезпечні…

 19. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору…

 20. Неп було згорнуто:

 21. Для загальної характеристики періоду правління М.Хрущова доцільно використовувати термін:

 22. План нападу гітлерівської Німеччини та її союзників на СРСР називався ________ .

 23. Гетьман _____________ підписав Новий Переяславський договір, який означав обмеження автономних прав України.

 24. Політика більшовиків в Україні, яка була запроваджена у 1923 р., направлена на надання національно-культурної автономії називалася ________

 25. Радянську владу в Україні у грудні 1917 р. було проголошено у місті _______________.

 26. Перелік посад, кадри яких затверджують вищестоячі органи називаються – _______________.

 27. На другий день після Всеукраїнського референдуму про визнання незалежної України оголосили:

 28. Які явища притаманні розвитку сільського господарства Наддніпрянської України, що проявилися під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імперії:

 29. Які твердження характеризують життя людей на українських землях у період неоліту

 30. Вкажіть особливості розвитку Київської Русі наприкін. Х – сер. ХІ ст.

 31. Які причини зумовили фактичний розгром дисидентського руху в Україні на поч. 1980-х рр.

 32. У який період кам’яного віку люди винайшли лук зі стрілами?

 33. Одним із наслідків Люблінської унії є:

 34. Який стан українського суспільства сформувався в результаті колонізації Дикого Поля?

 35. У 1654 р. склався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований:

 36. Яку мету переслідували діячі «Руської трійці», створюючи «Русалку Дністрову»? Я випробував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, яка значно відрізняється від мови церковної і великоруської (московської), і хотів заложити наріжний камінь для її дальшого розвитку і тим самим зарадити нестачі руської літератури. У час написання статей моїм головним наміром було сприяння розвитку руської мови і літератури цією мовою…

 37. Якою була мета діяльності Української Центральної Ради?

 38. Політика коренізації була проголошена:

 39. Підбиваючи підсумки «Шахтинської справи», на липневому (1928 р.) пленумі ЦК ВКП(б) Й.Сталін висунув тезу, яка стала визначальною для його подальшої політики. Її суть полягала в такому:

 40. Яку назву мала операція по депортації українського населення Закерзоння до західних районів Польщі з метою знищення збройного опору УПА в регіоні, організована польською владою?

 41. Коліївщина – повстання, що було кульмінаційною точкою руху __________ .

 42. Уряд УНР називався __________ .

 43. Офіційна назва держави П.Скоропадського _________ .

 44. Виборні органи місцевого самоврядування , що створювалися у під російській Україні після 1864 р., називалися

 45. Мовою ділових документів Литовської держави в ХІV – ХV ст. була ________ мова.

 46. Із наведених суджень про причини політичного роздроблення Київської Русі виберіть правильні:

 47. Учасники гуртка „Руська трійця”:

 48. Основні заборонні положення Емського указу Олександра ІІ:

 49. Які характерні риси були притаманні становищу населення українських земель у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.?

 50. Які явища соціально-економічного розвитку українських земель були притаманні періоду Першої світової війни:

 51. Етногенез – це …

 52. Як називали давніх слов’ян у писемних джерелах І-ІІ ст.?

 53. Що передувало подіям, описаним в уривку джерела? Вийшов Володимир із священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли – ті до шиї, а другій - до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі бродили у воді, а священики стоячи молитви творили…

 54. У ХVІ-ХVІІІ ст. Північна Буковина входила до складу:

 55. Віленське перемир’я – це угода про припинення воєнних дій:

 56. Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що…

 57. Який документ регламентував діяльність Кирило-Мефодіївського братства?

 58. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

 59. Згідно з III Універсалом Центральної Ради поміщицьке землеволодіння:

 60. Дефіцит в УРСР у 1970-1980-ті рр. існував:

 61. Міднокам’яний вік - це ___________ .

 62. Угода, укладена у 1686 р. між Річчю Посполитою і Московською державою носила назву _________ .

 63. Син козака, брат фаворита імператриці Єлизавети, у 18 років – президент імператорської Академії наук, граф, російський генерал-фельдмаршал, останній наказний гетьман України ...

 64. Трагедія України, що була визнана на законодавчому рівні геноцидом українського народу – це _________ .

 65. Берестейська унія була укладена у ______ році.

 66. Які з наведених тверджень характеризують діяльність князя Данила Галицького

 67. Які твердження характеризують внутрішню політику гетьмана П.Скоропадського:

 68. Які з наведених положень були складовими політики десталінізації (1953-1964 рр.)

 69. Язичницька релігія у слов’ян передбачала віру:

 70. Для боротьби з якою загрозою папський посол обіцяв «поміч» князеві Данилу Галицькому?

 71. Яка умова містилася як у Зборівському (1649 р.), так і Білоцерківському (1651 р.) мирних договорах?

Коли було підписано договір, уривок з якого наведено? 1) Визнаючи право України на незалежне державне існування… Річ Посполита Польська визнає Директорію незалежної української Народної Республіки на чолі з Головним Отаманом п. Симоном Петлюрою за Верховну владу УНР.

 1. 2) Кордон між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою встановлюється слідуючий: на північ від річки Дністер уздовж річки Збруч, а далі вздовж бувшого кордону між Австро-Угорщиною та Росією…

 2. Президентом Карпатської України був:

 3. У 1939-1940 рр. до складу УРСР увійшли українські землі, що перебували у складі:

 4. Політика колективізації в УРСР у 1930-ті рр. призвела:

 5. Кого комуністична влада називала «українськими буржуазними націоналістами»?

 6. Бойові дії на території України в 1941 р. призвели:

 7. Український дисидентський рух 60-х - початку 80-х рр. це:

 8. Останній кошовий отаман Запорозької Січі – це ______ .

 9. Український археолог. Жив і працював у Києві. Відкрив і дослідив пам’ятки трипільської культури. Вивчав археологічні знахідки Київської Русі. Досліджував скіфські городища – це ________ .

 10. Селянський син з Коломийщини, очолював загін у 30-50 осіб, що нападав на панські маєтки, купців і лихварів. Добуте майно роздавав людям. За легендою, загинув від срібної кулі, пущеної рукою зрадника –це _______ .

 11. Групи населення, які відрізняються своїм політичним статусом (правами й привілеями, які фіксують відповідні юридичні документи) – це ___________ .

 12. Другий поділ Речі Посполитої: включення Правобережної України до Російської імперії, відбувся у __________ .

 13. Уряд гетьмана П.Скоропадського досяг найбільших успіхів у:

 14. Які з перерахованих заходів були здійснені радянським керівництвом у сільському господарстві у 1953-1964 рр.

 15. Хто входив до керівництва Центральної Ради:

 16. Вкажіть риси, притаманні розвитку народного господарства УРСР упродовж др. пол. 1970-1980-х рр.

 17. Серед Голів ВРУ декілька разів обиралися на посаду:

 18. В епоху неолітичної революції…

 19. Із якими кочовими племенами вели боротьбу анти в VІ – на початку VІІ ст.?

 20. Які терміни слід використовувати для характеристики розвитку міського життя на Русі?

 21. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем…

 22. Який документ регламентував відносини між реєстровими козаками і владою Речі Посполитої в роки «золотого спокою»?

 23. Які українські землі увійшли до складу Османської імперії в роки Руїни?

 24. Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?

 25. Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?

 26. Яка трагедія України була визнана на законодавчому рівні геноцидом українського народу?

Про якого діяча йдеться в уривку джерела?

 1. Український дисидент, громадський і державний діяч. У 1958 р. заснував Українську робітничо-селянську спілку. Заарештований в 1961 р. за антирадянську діяльність і до 1976 р. перебував мордовських таборах. У 1990-1992 рр. – голова Української республіканської партії, автор тексту Акта проголошення незалежності України.

 2. На чолі Запорозької Січі стояв __________ .

 3. Політика «пацифікації» щодо українського населення здійснювалася у _________ державі .

 4. Органи самоврядування на східноукраїнських землях, які створювалися відповідно до Міського положення 1870 р., називалися _________ .

 5. Україна увійшла до СРСР у ______ році.

 6. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків, називали ________ .

 7. Ознаками кризи первісного родоплемінного ладу і початку державної консолідації у східних слов’ян було (виберіть неправильну відповідь):

 8. Засновниками Кирило-Мефодіївського товариства були:

 9. Причини поразки козацько-селянських повстань кін. ХVІ – перш. пол. ХVІІ ст. були:

 10. Військові дії під час Першої світової війни велися на території:

 11. Які характерні риси були притаманні демографічним процесам в українському суспільстві впродовж 1970-1980- х рр.

 12. Узяті під час татарських набігів полонені, яких продавали у неволю …

 13. Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися внаслідок Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.?

 14. Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?

 15. У якому році відбулося міжнародне визнання приєднання Буковини до Румунії після Першої світової війни?

 16. Яка подія стала свідченням патріотизму та самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?

 17. Кого в роки колективізації 1930-х рр. називали куркулями?

 18. Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку