Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
perelik_ekz_pit.rtf
Скачиваний:
31
Добавлен:
15.10.2017
Размер:
200.28 Кб
Скачать

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

 2. Знайдені на території України стоянки Кирилівська, Мізин, Межиріч, Лука-Врублівецька належать до доби:

 3. Середній кам’яний вік - це

 4. Зміст "неолітичної революції" полягав у переході людини:

 5. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву

 6. Які риси притаманні розвитку скіфських племен у VІІ-ІІІ ст. до н. е.?

 7. Грецькі колоністи Дніпро називали:

 8. Київ виник на землях східнослов’янського союзу племен

 9. Морський похід руських дружин 860 р. на Константинополь очолював князь:

 10. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захоплення Києва Олегом у:

 11. Одним з наслідків повстання деревлян 945 р. проти влади київського князя стало:

 12. Напади печенігів на Русь припинилися внаслідок їх остаточного розгрому:

 13. Яка подія передувала монгольській навалі на південно-західні землі Русі?

 14. "Руська правда" була укладена за життя князя Київської Русі

 15. Загальна назва селянства за часів Київської Русі _________.

 16. Відзначте факти, що відносяться до періоду правління Володимира Великого:

 17. Відзначте факти, що відносяться до періоду правління Ярослава Мудрого:

 18. Що було характерним для економічного розвитку Київської Русі Х-ХІІІ ст.?

 19. Десятиною на Русі називали…

 20. Упорядкування збору данини в Київській Русі у Х ст. було проведено за князя (княгині)

 21. Про якого князя йдеться в уривку? Останній єдиновладний правитель Київської Русі, після смерті якого держава вступила в добу роздробленості.

 22. Перший та другий дунайські походи у другій половині X ст. було здійснено князем:

 23. Коронація Данила Галицького відбулася у:

 24. . Хто з галицько-волинських князів першим отримав королівський титул?

 25. «Грозою половців» називали князя Галицько-Волинського князівства

 26. Серед наведених тверджень про результати внутрішньої політики Данила Галицького виберіть правильні:

 27. Серед наведених тверджень про результати зовнішньополітичної діяльності Данила Галицького виберіть правильні:

 28. Яке удільне князівство на українських землях у складі Великого князівства Литовського було ліквідовано останнім?

 29. Яка суспільна верства наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. відігравала вирішальну роль в утворенні братств?

 30. Відзначте факти, що стосуються біографії Вітовта:

 31. Характерною тенденцією політичного життя у Великому князівстві Литовському наприкінці ХІV-ХV ст. було:

 32. В результаті _______________ унії Польща і Литва об’єдналися в єдину державу

 33. «Кревська унія» - це угода, що передбачала:

 34. Однією з причин Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст. було:

 35. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

 36. За Білоцерківським договором козацький реєстр встановлювався у:

 37. У лютому-березні 1648 р. Б.Хмельницький уклав угоду про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої з:

 38. Із перелічених нижче суджень про причини громадянської війни в Україні у 1658-1659 рр. виберіть правильні:

 39. У результаті Андрусівського перемир’я між Річчю Посполитою та Московським царством

 40. Серед гетьманів України XVII ст. гетьманами “обох берегів Дніпра” були:

 41. Автором "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" був

 42. Козацьке повстання 1702-1704 рр. під проводом С.Палія було спричинене:

 43. Які твердження характеризують життя і діяльність гетьмана П.Сагайдачного

 44. Наказним гетьманом був:

 45. Таємний Валуєвський циркуляр 1863 р. забороняв:

 46. Виберіть серед наведених положень ті, що розкривають наслідки реформ 60-70-х рр. в Російській імперії для покращення соціально-економічного життя населення України:

 47. Які ознаки підтверджують тезу, що «в середині ХІХ ст. кріпосницька система на українських землях у межах Російської імперії переживала кризу»?

 48. Після проведення реформи 1861 року економіка Наддніпрянської України:

 49. Діяльність народників у Наддніпрянській Україні в 1870-1880-х рр. було спрямовано:

 50. Хто входив до керівництва Центральної Ради:

 51. Головою Української Центральної Ради було обрано

 52. І Універсал було проголошено:

 53. 4-й універсал Центральної Ради проголошував УНР

 54. Визначте факт, що відноситься до біографії Симона Петлюри:

 55. Уряд Української Центральної Ради, що діяв у 1917-1918 рр. очолював

 56. Політика радянської влади в Україні, запроваджена у березні 1921р. називалася _________.

 57. Які події відбувалися на українських землях у 1914-1916 рр.?

 58. Уряд гетьмана П.Скоропадського досяг найбільших успіхів у:

 59. Швидким успіхам у своїй діяльності гетьманський уряд П.Скоропадського завдячував:

 60. Противниками Директорії УНР у 1919 р. були:

 61. Надзвичайне возвеличення будь-кого і поклоніння йому – це

 62. Курс на індустріалізацію було проголошено:

 63. Колективізація на західноукраїнських землях у повоєнний період проводилася:

 64. Впровадження політики коренізації відбулося у _____ році.

 65. Для загальної характеристики правління Й.Сталіна доцільно використовувати термін:

 66. Економіка західноукраїнських земель у міжвоєнний період мала характер:

 67. До складу Польщі у міжвоєнний період входили такі українські землі:

 68. Радянсько-німецький Договір про ненапад (так званий пакт „Молотова-Ріббентропа”), а також таємну угоду про розмежування сфер інтересів у Східній Європі було підписано:

 69. Однією з причин запровадження непу в Україні було…

 70. Акт відновлення Української держави було проголошено:

 71. Наслідками операції „Вісла” стало:

 72. Вивезення населення, поранених, полонених, а також матеріальних засобів з місцевостей, що перебувають під загрозою нападу або загарбання ворогом

 73. Політика фашистської Німеччини на окупованій українській території здійснювалася згідно з планом, який мав назву:

 74. Керівником „Райскомісаріату Україна” у вересні 1941 р. було призначено Е.Коха, а столицю – місто __________.

 75. Які з зазначених тверджень вказують на особливості відбудови в Україні після Другої світової війни

 76. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

 77. У роки правління М.Хрущова розвиток присадибного господарства селян:

 78. Підпільна література, що створена дисидентами і таємно поширювалася в СРСР в обхід державної цензури

 79. Наприкінці 50-х – у середині 60-х років український експорт – це:

 80. Які положення були складовими політики десталінізації (1953-1964 рр.)?

 81. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956 – 1959 рр. не підлягали:

 82. Дисиденти не вдавалися до:

 83. Формування сучасної території України завершилося в ___ році.

 84. Процес завершення формування сучасної території України в післявоєнний період відбувався у:

 85. Українська Гельсінська група, створена у _____ р. приділяла увагу захисту прав людини.

 86. 1985-1987 рр. радянське керівництво здійснило низку заходів з метою оздоровлення суспільно-політичних відносин у СРСР, зокрема і в Україні, а саме:

 87. Які риси були притаманні розвитку УРСР у 1970-1980-ті рр.?

 88. Всеукраїнський референдум у грудні 1991 р. проводився:

 89. За якою виборчою системою відбулися вибори до Верховної Ради України 2006 р.:

 90. Найчисельнішою національною меншиною в сучасній Україні є

 91. За роки незалежності Україна стала членом нових міждержавних структур:

 92. Цілковита незалежність держави від інших держав у внутрішній та зовнішній політиці – це

 93. Серед Голів ВРУ декілька разів обиралися на посаду:

 94. Самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (Конституцією) називається

 95. Урочисте проголошення положень чи принципів

 96. Єдиний орган законодавчої влади в Україні:

 97. В Україні у 1996 році було прийнято документ

 98. У результаті Андрусівського перемир’я між Річчю Посполитою та Московським царством

 99. «Громади»в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. – це…

 100. Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи?

 101. Коли Підкарпатська Русь (Закарпаття) отримала автономні права у складі Чехословаччини?

 102. Гітлерівський план "Ост" передбачав:

 103. Якому керівнику УРСР Генеральний секретар КПРС Л.Брежнєв пояснював мотив його усунення з посади: «Ти багато виявляв самостійності у розв’язанні питань, часто не рахувався з Москвою. Були елементи місництва і прояви націоналізму»?

 104. Незалежність України здобуто ...

 105. У Києві збудовано Золоті ворота, Софіївський собор, засновано першу на Русі бібліотеку за часів князювання

 106. Безумовне земельне володіння у Київській Русі, яке передавалося у спадщину називалося

 107. Керівником Української думської громади у І Державній думі Росії був

 108. Примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їх постійного проживання

 109. Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний устрій та духовний світ давніх слов’ян?

 110. Хто був засновником суспільно-культурного об’єднання «Руська трійця»:

 111. Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?

 112. Якими були політичні наслідки битви на Синіх Водах?

 113. Хто входив до керівництва Центральної Ради:

 114. Утворення династії Рюриковичів у Києві відбулося в результаті

 115. Ярлик – це:

 116. Що сприяло утворенню в ХV ст. Кримського ханства?

 117. Перша битва між українською повстанською армією і військом Речі Посполитої відбулася під:

 118. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

 119. Який документ проголосив автономію України у складі Російської держави:

 120. Акт злуки УНР та ЗУНР було проголошено:

 121. Яка політика радянського керівництва сприяла процесу урбанізації України?

 122. Політика більшовиків, що мала такі напрямки: націоналізація всіх підприємств, заборона свободи торгівлі, згортання грошового обігу, установлення державного контролю над виробництвом, введення продрозверстки, запровадження загальної трудової повинності – це:

 123. У якому році показники інфляції за роки незалежності України були найвищими?

 124. Теорія досягнення швидкої перемоги у війні, побудована на тому, що противник буде захоплений зненацька і не встигне розгорнути свої сили. Була використана Німеччиною у Другій світовій війні

 125. Після проголошення якого з Універсалів Української Центральної ради було створено український уряд – Генеральний секретаріат

 126. Кого було обрано гетьманом у вигнанні після смерті І.Мазепи

 127. Політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби – це

 128. Як називалися срібні злитки, які виконували на Русі функцію грошей

 129. Рушійними силами Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. були:

 130. Які воєводства мали увійти до складу Руського князівства за Гадяцькими пунктами 1658 р.?

 131. Які терміни та поняття характеризують зміст і перебіг подій Другої світової війни на українських землях?

 132. Які чинники стали причинами виникнення українського козацтва?

 133. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939-1941 рр. були позитивно сприйняті українським населенням

 134. Свідченням панування скіфів у Північному Причорномор’ї в VІІ-ІІІ ст. до н. е. є:

 135. Київ виник на землях східнослов’янського союзу племен ...

 136. Обов’язок складати присягу Речі Посполитій реєстровими козаками був запроваджений:

 137. «Русь Галицка, Угорська, Києвська, Московська, Тобольська і пр. под виглядом етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же Русь» - це точка зору:

 138. . Яка українська політична організація, що виникла в роки Першої світової війни, об’єднувала діячів із Наддніпрянської України та західноукраїнських земель?

 139. Серед причин падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р.:

 140. Яким був наслідок радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель?

 141. Поява дисидентського руху в УСРС…

 142. Проблема проходження державного кордону між Румунією та Україною в районі острова Зміїний була розв’язана:

 143. Назва політичного режиму періоду «застою», що склалася за часів перебування при владі в СРСР Л.Брежнєва, В.Андропова, К.Черненка, який характеризувався спробою поновлення деяких рис сталінського режиму без заходів масових репресій

 144. Процес зростання кількості і населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства

 145. У якому році розпочався радянський партизанський і підпільний рух проти нацистських окупантів

 146. Які явища були характерні для золотоординського панування на українських землях?

 147. Виберіть серед наведених положень ті, що розкривають наслідки реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії для покращення соціально-економічного життя населення України:

 148. Які поняття та терміни доречні для характеристики господарського життя України другої половини ХІV – ХV ст.?

 149. Які основні складові радянізації 1930-х рр.

 150. Грецькі колоністи Дніпро називали:

 151. Які землі не входили до складу Галицько-Волинського князівства:

 152. Сукупність яких понять і термінів слід використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині ХVІ - ХVІІ ст.?

 153. Визначте факт, що відносяться до біографії Івана Виговського:

 154. Що стало поштовхом для прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні?

 155. Яким Універсалом Центральної Ради УНР проголошувалася самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу:

 156. Проголошення української державної автономії Закарпаття в 1938 р. стало можливим завдяки:

 157. У результаті бойових дій літа-осені 1941 р. німецькі війська та їх союзники…

 158. Основою індустрії УСРР у роки відбудови промисловості була:

У якому році відбулася описана подія?