Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОРМОНИ база тестів 2016-2017.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
23.08.2018
Размер:
206.85 Кб
Скачать

КМУ УАНМ Контроль по темі: “Гормони” 2016-2017 (м.,с.,ф.)

 1. Вкажіть гормон білкової природи, недостатність якого в організмі викликає тетанічні судоми на тлі різкого зниження концентрації кальцію:

 1. Інсулін

 2. Тироксин

 3. *Паратгормон

 4. Вазопресин

 5. Адреналін

 1. При гіперфункції щитоподібної залози спостерігається втрата маси тіла та підвищення температури тіла. Які біохімічні процеси при цьому активуються?

 1. Анаболізм

 2. Глюконеогенез

 3. Ліпогенез

 4. *Катаболізм

 5. Стероїдогенез

 1. При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:

 1. Біогенні аміни

 2. Тироксин

 3. Інсуліноподібні фактори росту

 4. *Простагландини

 5. Соматомедини

 1. Вкажіть у якому компартменті клітини локалізуються рецептори для тиреоїдних гормонів

 1. Ендоплазматичний ретикулум

 2. *Цитозоплазма

 3. Плазматична мембрана

 4. Мітохондріальна мембрана

 5. Матрикс мітохондрій

 1. Після вживання їжі виникає харчова гіперглікемія, яка стимулює секрецію:

 1. Глюкагону

 2. *Інсуліну

 3. Адреналіну

 4. Норадреналіну

 5. Кортизону

 1. Вкажіть який механізм зумовлює перетворення проінсуліна в активну форму – інсулін:

 1. Окиснення С-кінцевих амінокислот

 2. Відщеплення нонапептиду-інгібітора

 3. *Відщеплення С-пептиду

 4. Приєднання кофактора

 5. Утворення комплексу з іонами металу

 1. Недбалий студент випадково зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?

 1. Соматотропіну

 2. Тиреоглобуліну

 3. Кортизолу

 4. *Адреналіну

 5. Інсулін

 1. Який компонент клітини-мішені є обов’язковим для взаємодії з гормоном:

 1. Індуктор

 2. Інгібітор

 3. *Рецептор

 4. Модулятор

 5. Релізинг-фактор

 1. У крові хворого високий рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону може призвести до такого ефекту?

 1. Інсуліну

 2. Вазопресину

 3. Окситоцину

 4. Тестостерону

 5. *Адреналіну

 1. Хворий перебуває в стані гіпоглікемічної коми. Передозування якого гормону може призвести до такого стану?

 1. Соматотропін.

 2. Прогестерон.

 3. Кортизол.

 4. *Інсулін.

 5. Кортикотропін.

 1. Які з іонів металів виконують в клітині функцію вторинного посередника (месенджера)?

 1. Na+

 2. Mg2+

 3. K+

 4. *Са2+

 5. Cl-

 1. Гормони синтезуються залозами зовнішньої і внутрішньої секреції. Вкажіть, які гормони синтезуються острівцевою тканиною підшлункової залози?

 1. Тиреоїдні

 2. Вазопресин

 3. Окситоцин

 4. Адренокортикотропін

 5. *Глюкагон і інсулін

 1. Для стимуляції родової діяльності породіллі лікар призначив простагландин РG Е2. З чого синтезується ця сполука?

 1. Фосфатидної кислоти

 2. Пальмітинової кислоти

 3. Стеаринової кислоти

 4. Глютаминової кислоти

 5. *Арахідонової кислоти

 1. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення секреції якого гормону до цього призводить?

 1. Інсулін

 2. *Адреналін

 3. Паратгормон

 4. Глюкагон

 5. Прогестерон

 1. Для формування тканин зуба необхідні кальцій і фосфор. Який із гормонів регулює фосфорно- кальцієвий обмін?

 1. Естріол

 2. Альдостерон

 3. Тироксин

 4. *Паратгормон

 5. Адренокортикотропін

 1. Вкажіть, який механізм дії інсуліну лежить у основі зменшення концентрації глюкози в крові.

 1. Пригнічує глюкокіназу

 2. Пригнічує глікогенсинтетазу

 3. Активує глюконеогенез

 4. *Активує проходження глюкози через мембрани клітин

 5. Пригнічує проходження глюкози через клітинні мембрани

 1. Деякі речовини сприяють роз’єднанню процесів дихання із фосфорилюванням за рахунок активації Na+,K+-АТФ-ази. Зазначте таку сполуку?

 1. Адреналін

 2. Вазопресин

 3. *Тироксин

 4. Інсулін

 5. Окситоцин

 1. Які розлади можливі при недостатності функції щитоподібної залози в ранньому дитячому віці?

 1. Гігантизм

 2. Синдром Іценка-Кушінга

 3. *Кретинізм

 4. Нанізм

 5. Базедова хвороба

 1. У пацієнта виявлено гіпокальціємію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?

 1. *Паратгормону

 2. Тиреокальцитоніну

 3. Кортикотропіну

 4. Альдостерону

 5. Кртиколіберину

 1. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення секреції якого гормону до цього призводить?

 1. Інсулін

 2. Паратгормон

 3. Глюкагон

 4. *Адреналін

 5. Прогестерон

 1. Амінокислота тирозин є попередником багатьох гормонів. Вкажіть який гормон утворюється з неї в мозковому шарі наднирників?

 1. Глюкогон

 2. *Адреналін

 3. Гастрин

 4. Гістамін

 5. Серотонін

 1. Хлопчик 12 років має зріст 1м 80см. Порушення секреції якого гормону це зумовило?

 1. Тироксину

 2. *Соматотропного

 3. Інсуліну

 4. Гонадотропного

 5. Тиреотропного

 1. Вкажіть, яким гормоном регулюється водний баланс і осмотичний тиск у плазмі крові, а також стимулюється скорочення гладких м’язів?

 1. Соматостатин

 2. Кортиколіберин

 3. Пролактин

 4. *Вазопрессин

 5. Кініни

 1. У підлітка діагностовано гіпофізарний гігантизм, причиною якого є гіперпродукція:

 1. Вазопресину

 2. Кортикотропіну

 3. Тиреотропного гормону

 4. *Соматотропного гормону

 5. Гонадотропних гормонів

 1. Який гормон сприяє збільшенню швидкості синтезу і секреції інсуліну?

 1. Гастрин

 2. Серотонін

 3. *Соматотропін

 4. Меланостатин

 5. Пролактин

 1. Гормони, які синтезуються в організмі людини мають різну хімічну структуру. Який гормон є похідним стероїдів?

 1. Гастрин

 2. Вазопресин

 3. Адреналін

 4. *Тестостерон

 5. Норадреналін

 1. У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко змінився діурез. Посилена секреція якого гормону спричинила зміни діурезу?

 1. Кортикотропіну

 2. Натрійуретичного

 3. Паратгормону

 4. Кортизолу

 5. *Вазопресину

 1. В організмі людини деякі амінокислоти перетворюються в гормони та гормоноподібні речовини. У яку сполуку перетворюється триптофан?

 1. Гістамін

 2. ГАМК

 3. Кортикостерон

 4. *Серотонін

 5. Адреналін

 1. Яку хімічну природу мають релізинг-фактори?

 1. Похідні амінокислот

 2. Прості білки

 3. Складні білки

 4. Стероїди

 5. *Низькомолекулярні пептиди

 1. У яких гормонів циркадність дії залежить від місячних ритмів?

 1. Гастрин

 2. Вазопресин

 3. Адреналін

 4. *Статеві гормони

 5. Норадреналін

 1. Вкажіть який з перерахованих гормонів синтезується в гіпоталамусі та накопичується в нейрогіпофізі?

 1. Прогестерон

 2. Тиреотропний

 3. Паратгормон

 4. Тироксин

 5. *Окситоцин

 1. Накопичення якої біологічно активної речовини в місцях запалення призводить до виникнення алергічних реакцій?

 1. *Гістаміну

 2. Гастрину

 3. Адреналіну

 4. Окситоцину

 5. Норадреналіну

 1. Вкажіть гормон у якого рецептори локалізуються на плазматичних мембранах яєчників:

 1. СТГ

 2. АКТГ

 3. *ЛГ

 4. ТТГ

 5. МСГ

 1. Недостатність якого з вказаних нижче гормонів призводить до гіпофізарного нанізму?

 1. АКТГ

 2. ТТГ

 3. Кальцитоніну

 4. *СТГ

 5. Тирокссину

 1. Іони Са2+ – один з основних вторинних месенджерів у цитозолі клітин. Вони виконують роль активаторів глікогенолізу, якщо взаємодіють із:

 1. Кальцитоніном

 2. Кальциферолом

 3. Кіназою легких ланцюгів міозину

 4. *Кальмодуліном

 5. Фосфорилазою С

 1. У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу?

 1. Карбоксилювання глутамату

 2. Гідроксилювання кортизолу

 3. Гідроксилювання лізину

 4. Гідроксилювання проліну

 5. *Утворення 1,25(ОН)2D3

 1. Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?