Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Communication theory

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.09.2018
Размер:
6.79 Кб
Скачать

Communication theory

Communication theory deals primarily with systems for transmitting information or data from one point to another. The sourse output might represent. The channel might represent, for example , a telephone lne. The channel is usually subjected to various types of noise disturbanses. Much of modern communacation theory stems from the works of communication systems and also the desirabiliy of modeling both signal and noise random process.

Теорія зв'язку

Теорія комунікацій стосується насамперед систем для передачі інформації або даних з однієї точки в іншу. Потенційний вихід може представляти. Канал може представляти, наприклад, телефонний номер. Канал, як правило, піддається різних типів шумових перешкод. Велика частина сучасної теорії комунікації пов'язана з роботами систем зв'язку, а також з бажанням моделювати як сигнал, так і шумовий випадковий процес.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]