Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Invention

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.09.2018
Размер:
6.91 Кб
Скачать

Invention Technology is a core component of human experiense

Electricity is a process to which number of bright minds. It change the way we live, work as well as the look and functioning of our cities.

Personal comp. - invented in 1970, it is greatly change human capabilities.

Internet - is a world wide network of comp. has been develop since the 1960. In 1990 creation of the world wide web by England. Tim berners-Lee

Винахід

Технологія є основним компонентом людського досвіду

Електрика - це процес, до якого належить багато яскравих снів. Це змінює спосіб життя, роботи, а також зовнішній вигляд і функціонування наших міст.

Особистий ком. - винайдене в 1970 році, це значно змінює людські можливості.

Інтернет - це всесвітня мережа comp. був розроблений з 1960-х рр. У 1990 році створив світову мережу Англії. Тим Бернерс Лі

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]