Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тесты ИЭУ с ответами

.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
17.01.2019
Размер:
245.25 Кб
Скачать

А

Арестотеля вважають „батьком" економічної науки, тому що він:

б) вперше проаналізував основні економічні явища, визначив осн. економ. категорії і встановив взаємозвязок між ними.

Авторами фундаментальних праць з історпекономічної думки були всі означені економісти, окрім: в) Дж. М. Кейнса;

Авторами фундаментальних праць з історії економічної думки були всі означені економісти, окрім:

б) П.Семюелсона;

Аристотель відносив до сфери хрематистики:

б) торгівлю і лихварство

А. Сміт вважав, що вартість товару визначається:

б) витратами праці лише в межах простого товарного виробництва;

А. Сміт визнавав продуктивною:

б) працю у сфері матеріального виробництва;

А. Сміт вважав, що поділ праці породжується:

а) природною схильністю людей до обміну;

А.Сміт розвинув декілька версій теорії вартості і вважав, що:

б)вартість у розвиненому ринковому господарстві складається з доходів - заробітної плати, прибутку та ренти;

А.Сміт вважав, що роль держави в економіці повинна бути:

б) не ширше ролі „нічного сторожа", держава тільки створює інституційні умови для розвитку економіки;

Англія першою офіційно прийняла політику фритредерства. Вигідність вільної торгівлі для всіх її учасників, незалежно від рівня економічного розвитку країни, була доведена теорією:

в) порівняльних переваг;

Автором теорії утримання, яка започаткувала розгляд витрат виробництва як альтернативних, був:

г) Н. Сеніор.

Автором першого твору нового часу про ідеальне суспільство загальної рівності, добробуту і щастя, суспільство без приватної власності, грошей та експлуатації під назвою „Утопія" був:

б) Т. Мор

Англійський соціаліст-утопіст Р. Оуен відомий тим, що:

Г) всі відповіді правильні.

Автором теорії додаткової вартості був:

в) К. Маркс;

Автором теорії абсолютної земельної ренти був:

г) К. Маркс.

Абстрактною К. Маркс вважає:

в) працю як витрати розумової. нервової і фізичної енергії;

Автором суб'сктивно-психологічної теорії проценту, який увів поняття дисконтованої цінності, був:

в) О. Бьом-Баверк;

Автором суб'єктнвно-пснхологічної теорії витрат виробництва – теорії альтернативних витрат, яка становить основу сучасної мікроекономіки, був представник австрійської школи:

в) Ф. Візер;

Автором фундаментального в сучасній макроекономіці „рівняння обміну" (МV = РY) був:

в) Фішер;

А, Маршалла вважають засновником:

в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;

Аналіз фактора часу дозволив А. Маршаллу встановити, що:

б) у короткостроковому періоді переважний вплив на ринкову ціну чинить попит, у довгостроковому - пропонування;

А, Маршалла вважають засновником:

в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;

Аналіз фактора часу дозволив А. Маршаллу встановити, що:

б) у короткостроковому періоді переважний вплив на ринкову ціну чинить попит, у довгостроковому - пропонування;

А. Маршалл вважав, що доход підприємця уїворюють дві складові: компенсація витрат підприємницької діяльності та плата за ризик виробництва на невідомий ринок, які становлять відпопідно його:

а) нормальний прибуток та економічний прибуток

Аналіз фактора часу, розмежування коротко- та довгострокового періодів становили визначний внесок у розвиток економічної теорії, зроблений:

а) А. Маршалом;

Автором теорії „економічного добробуту" був англійський економіст:

б) А. Пігу

Автором теорії граничної продуктивності та вчений про статистику і динаміку був американський економіст:

г) Дж. Б. Кларк

Автором моделі загальноТ економічиоТ рівноваги конкурентної ринкової системи був представник математичної школи:

б) Л. Вальрас;

Автором теорії епадної граничної продуктивності факторів виробництва був американський економіст:

в) Дж. Б. Кларк;

Автором одного з проектів реформування міжнародного валютного порядку, який буде покладений в основу Бреттон-Вудської валютної системи» був:

г) Дж. М. Кейнс.

Акселератор, широко застосовуваний у неокейнсіанськнх теоріях економічного зростання, визначається як:

а) добуток приросту доходу та приросту інвестицій;

Автором теорії „довгих хвиль в економіці", яка увійшла до аналітичного арсеналу проблем економічного циклу і прогнозів економічної активності на Заході, був:

г) М. Кондратьєв.

Автором оригінального вчення про кооперацію та оптимізацію господарських рішень в аграрному секторі економіки, ідеї якого реалізовані у Швеції, Німеччні, Італії та ін. країнах, але не визнані радянською економічною наукою, був:

в) О. Чайнов

Автором теорії недосконалої конкуренції є:

б) Дж. Робінсон;

Автором теорії монополістичної конкуренції є:

в) Е. Чемберлін;

Автором теорії ефективної конкуренції є:

г) Й. Шумпетер.

Автором ідеї „раціональних очікувань був:

б) Дж Мут;

Автором теорії суспільного вибору є американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки:

б) Дж. Б'юкснен

Авторами концепції „людського капіталу" є американські економісти, лауреати Нобелівської премії економіки:

б) Г. Беккер та Т. Шульц;

Автором концепції „індикативного планування" був один із засновників паризької школи економічного дирижизму:

а) М.Алле

Б

Батьківщиною історичної школи є:

в) Німеччина;

Батьком" трудової теорії вартості вважають:

а) В. Петті;

Базовими положеннями кейнсіанської теорії стали:

г) всі відповіді правильні

Блискуча ідея про недостатність сукупного попиту •*• *г *ну криз, яка через століття буде високо оцінена автором теор. ш .«вного попиту", належала:

а) Т. Мальтусу;

Багатофакторні моделі порівняльних переваг, як розвиток теорії міжнародної торгівліД.Рікардо у ХХ ст., були створені:

в) Г. Хекшером та Б. Олшом;

Банкіром і теоретиком паперово-грошового обігу, чия фінансова авантюра залишила глибокий слід в економічній історії Франції, був:

б) Р. Кантільон;

В

Виразником ідей меркантилізму в Україні був професор Києво-Могилянської академії:

в) Феофан Прокопович;

Вченим, завдяки науковому внеску якого відбувся поділ „економікс" на мікро- і макроекономіку, а остання набула статусу самостійної науки, був:

в) Дж. М. Кейнс;

Визначивши поняття „щорічних" і „початкових авансів", Ф. Кене започаткував поділ капіталу на:

а) основний і оборотний;

В основу досліджень класичної політичної економії була покладена:

а) теооія трудової вартості;

В. Петті вважав, що вартість товарів (їх „природна ціна") визначається:

б) витратами праці на видобуток золота і срібла;

В. Петті вважав, що вартість товару визначається:

в) працею, затраченою на видобуток золота і срібла;

В. Петті розглядає ту плату як ціну праці, вс ..ша якої повинна визначатись:

г) мінімумом засобів до існування.

В. Петті вперше визначив ціну землі як капіталізовану ренту, встановивши фундаментальний зв'язок між:

г) позичковим процентом і земельною рентою.

В. Петті вважається засновником:

б) демографічної статистики;

В. Парето встановив, що розподіл ресурсів у конкурентній економіці є ефективним, коли:

в) жоден суб'єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;

Вчення Д. Рікардо сучасники називали „системою розбрату і ворожнечі", оскільки він встановив, що:

г) всі відповіді правильні.

Вихідна посилка теорії народонаселення Т. Мальтуса полягала у:

а) невідповідності біологічної здатності людей до продовження роду та обмеженої здатності економіки забезпечити продовольчі ресурси;

Визначення заробітної плати мінімумом засобів існування робітника та його сім'ї було характерне для:

б) В. Петті;

В основу теорії ренти Д. Рікардо поклав трудову теорію вартості і довів, то джерелом ренти є:

г) праця, земля і капітал.

В історії економічної думки Ф. Бастіа відомий як:

г) всі відповіді правильні.

В історії економічної думки Ч. Г. Кері відомий як:

г) всі відповіді правильні.

В історії економічної думки С. Сісмонді відомий як:

г) всі відповіді правильні.

Відомий вираз „вівці з'їли людей", - характеристика процесу первісного нагромадження капіталу в Англії, використана К.Марксом у „Капіталі", належить автору першої соціальної утопії нового часу:

а) Т. Мору;

Відомо, що А. Сміт був автором д ^х версій теорії вартості. Н їй з них побудував свою теорію вартості К. Маркс:

а) вартість визначається витратами праці на виробництво товару;

Відкриття двоїстого характеру праці, що, як вважали марксисти, зробило трудову теорію вартості науково довершеною, належало:

в) К. Марксу;

Визначення капіталу як суспільного відношення між капіталістами і найманими робітниками, як самозростаючої вартості належить:

г) К.Марксу.

Виявивши тенденцію зростання органічної будови капіталу, К. Маркс доводить неминучість дії в умовах капіталізму:

б) всезагального закону капіталістичного нагромадження;

Виявивши тенденцію зростання органічної будови капіталу (с:v), К. Маркс доводить неминучість дії в умовах капіталізму:

г) правильні відповіді а) і б).

Виробнича функція як математичка залежність між двома змінними - обсягом продукції та витратами праці - вперше була визначена:

а) В. Джевонсом;

Вихідним у неокласичній теорії було положення:

г) ринкова економіка здатна забезпечити повне і ефективне використання ресурсів.

Вихідним у неокласичній теорії було положення:

г) ринкова економіка здатна забезпечити повне і ефективне використання ресурсів.

Визначний внесок у дослідження проблем зовнішніх ефектів» зокрема визначення умови оптимального розподілу ресурсів суспільства як рівносгі граничної суспільної вигоди граничним суспільним витратам був зроблений:

б) А.Пігу

Відомий вислів: „Одружившись зі своєю кухаркою, джентльмен зменшує національний доход", - належить економісту, який першим звернув увагу на необхідність врахування поза ринкової діяльності при обчисленні національного доходу. Цим економістом був:

г) А.Пігу

Вченим, який довів, що „граничні корисності вільно відтворюваних господарських благ прямо пропорційні їх трудовим вартостям", був:

в) М. Туган-Бараковський;

Встановлена А. В. Філліпсом залежність між рівнем безробіття та темпами приросту номінальної заробітної плати дозволила неокейнсіанцям:

б) обгрунтувати необхідність регульоааноїінфляцїї як генератора ефективною попиту;

Вихідними принципами економічного вчення Ф. Хайєка є:

а) заперечення державного регулювання економіки;

В. Ойкен розрізняє два „ідеальних типи" економічних систем з характерних рис яких складаються усі реально існуючі господарські системи:

в) центрально-кероване та вільне ринкове господарство;

Визначальним фактором додаткового щорічного грошового пропонування у рівнянні довгострокової рівноваги грошового ринку М.Фрідмена є:

б) середньорічний темп приросту ВВП;

Визначний внесок у розробку теорії ігор у їх застосуванні до економіки, зокрема визначення рівноваг олігополії, був зроблений американським економістом, лауреатом Нобелівсікої премії» економіки:

г) Дж. Нешем.

Визначний внесок у розробку та вдосконалення „Системи національних рахунків" був зроблений лауреатами Нобелівської премії з економіки:

б) Стоуном та Кузнєцом

Вперше до дослідження проблеми джерела багатства нації звертаються теоретики:

б) меркантилізму

Відмінність інституціонального напряму від неокласичного полягає у: - ,

в) визнанні необхідності суспільного контролю над бізнесом;

Г

Головними засадами класичної школи політичної економії стали:

в) визнання дії об'єктивних економічних законів;

Головним чинником нагромадження капіталу А. Сміт вважав:

в) ощадливість;

Головним завданням політичної економії Д. Рікардо вважав:

б) визначення законів, які керують розподілом доходів;

Головна особливість західноєвропейського утопічного соціалізму полягала у тому, шо всі його представники:

г) відповіді правильні.

Головним критерієм ефективності розподілу ресурсів економіки згідно В.Парето є:

а) наявність чи відсутність конкурентних ринків,

Головна ідея кейнсіанства полягала у тому, шо:

в) ринкова система не є досконалою і саморегульованою, забезпечення повної зайнятості

Головним завданням держави Ф. Хайєк вважав:

а) охорону „спонтанного порядку";

Гіпотеза, висунута Р. Коузом, полягала у тому, шо:

б) чітке визначення прав власності та незначні трансакиійні витрати, пов'язані з переговорами відносно зовнішніх ефектів, дозволяють ринку усунути зовнішні ефекти без державного втручання;

Д

До найважливіших джерел економічної думки Стародавнього Єгипту належить:

б) "Закони Хаммурапі";

Дослідження економічних ідей і теорій у порядку їх виникнення, з врахуванням історичних і соціально- економічних умов їх формування, характерне для:

в) історичного методу;

Дослідження еволюції певних теорій без урахування їхнього зв'язку з історичними і соціально- економічними умовами формування характерне для:

б) логічного методу;

До найважливіших джерел економічної думки Стародавньої Індії належить трактат:

а) "Артхашастра;

Джерело багатства нації вбачали у торгівлі (насамперед – у зовнішній торгівлі) представники: б) меркантилізму;

До представни ків меркантилізму належав:

а) А. Монкретьєн

Державним актом, який протягом 200 років визначав зовнішньоекономічну політику Англії на засадах меркантилізму, був:

а) "Новоторговельний статут";

До основних теоретичних засад теорії реалізації Ж. Б. Сея належать:

г)всі відповіді правильні.

До представннків старої історичної школи в Німеччині належать:

а) В. Рошер, Б. Гільденбранд, К. Кніс;

До представників нової історичної школи в Німеччині належать:

в) Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер;

Для аргументації теорії додаткової вартості К. Маркс вводить в науковий оборот нові категорії:

г) всі відповіді правильні.

До прихильників трудової теорії вартості не належав:

а) Дж. С. Мілль;

До теоретичних положень економічного вчення К. Маркса, які не підтвердили свого наукового характеру, відносять:

г) всі відповіді правильні.

До теоретичних положень економічного вчення К. Маркса, які не підтвердили свого наукового характеру, відносять:

г) всі відповіді правильні.

До найважливіших і піонерних відкриттів К. Маркса Американська економічна асоціація віднесла:

г) всі відповіді правильні.

До наукових заслуг К. Маркса Американська економічна асоціація віднесла:

а) дослідження до інституціоналістів ролі техніко-виробничих відносин;

Для економічної науки кінця XIX - початку XX ст. був характерний пошук відповіді на запитання:

г) як взаємопов'язані й взаємодіють основні економічні змінні?

Доказ того, що прибуток максимізується, коли гранична доходність кожного з факторів виробництва стає рівною граничним видаткам на нього, належить:

б) Й. Тюнену;

До положень кейнсіанської теорії не можна віднести:

г) обгрунтування необхідності а»$скяі'.ь -., ..-. <-. ганувам « • .централізованої в розміру ресурсів і економ'*:;

Дж. М. Кейнс відносив до антикризових заходів: '

г) всі відповіді правильні.

Дж. М. Кейнс вважав, що:

а) держава повинна використовувати урядові видатки і податки для зниження безробіття;

Дж. М. Кейнс визначає мультиплікатор інвестицій як:

в) відношення приросту доходу до приросту інвестицій;

Дж. М. Кейнс ввів у науковий оборот термін:

г) всі відповіді правильні.

Дж. М. Кейнс вважав, шо вивести економіку з кризи спроможні наступні заходи:

г) утворення бюджетного дефіциту.

До теоретичних засад неолібералізму можна віднести:

а) створения державою умов для ефективного функціонування ринкового механізму;

До теоретичних засад неолібералізму належать:

г) всі відповіді правильні

Досліджуючи реальні ринкові структури, незалежно і одночасно прийшли до висновку, що монополія є ринковою ситуацією, яка не заперечує конкуренції, а лише змінює її форму:

г) Е. Чемберлін та Дж. Робінсон.

До особливостей французького неолібералізму відносяться:

а) дирижизм та індикативне планування економіки;

До об'єктів дослідження меркантилістів не належить:

б) оборотний капітал;

До представників школи фізіократів належить:

а) А. Р. Тюрго;

До історичних передумов виникнення меркантилізму відносяться:

б) первісне нагромадження капіталу та формування світового ринку;

До об'єктів дослідження фізіократів не належить:

б) промисловість;

До теоретичних здобутків Ф. Кене належать:

г) всі відповіді правильні.

До головних засад класичної школи політичної економії належать:

г) всі відповіді правильні.

Для класичної школи політичної економії характерний:

б) причинно-наслідковий, якісний аналіз та об'єктивний підхід до вивчення економічних процесів;

Диференційна земельна рента за родючістю та місцерозташуванням вперше досліджується:

а) Петті;

Д. Рікардо вважав, що економічний розвиток суспільства у перспективі повинен загальмуватися внаслідок:

г) всі відповіді правильні.

Для того, щоб підняти державу з найнижчої сходинки варварства до найвищого ступеня добробуту потрібні лише мир, необтяжливі податки та терпимість в управлінні, решту зробить природний плин подій" - вважав:

а) А. Сміт;

Д. Рікардо „підкорив Англію так само цілковито, як свята інквізиція підкорила Іспанію", - вважав:

в) Дж.М.Кейнс;

До основних напрямів раннього інституціоналізму не відноситься:

а) соціально-ринковий,

Для інституціональних теорій характерне:

г) всі відповіді правильні.

Для неоінституціоналістських теорій трансформації характерні:

г) всі відповіді правильні.

До неоінституціональних теорій відносять:

г) всі відповіді правильні.

Дж.С.Мілль вважається завершувачем класичної школи і популяризатором її ідей, водночас він збагатив класичну теорією:

г) всі відповіді правильні.

Додаткова вартість за К.Марксом є результатом:

б) неоплаченої праці найманих робітників;

До основних рекомендацій теоретиків економіки пропонування відносно політики оподаткування відносяться:

б) зниження ставох оподаткування прибутків корпорацій і доходів домогосподарств;

Е

Економічна думка стародавнього світу характеризується:

в) переважанням натурально-господарського підходу до економічних проблем;

Економічна гумка стародавнього світу характеризується:

г) всі відповіді правильні.

Економічні параметри суспільства майбутнього, визначені Т. Мором та Т.Кампанеллою, передбачали:

г) всі відповіді правильні.

Економістом, який увів нову категорію „товар робоча сила" і довів, що його виробниче споживання створює протягом робочого дня вартість більшу, ніж вартість самого „товару робоча сила", був:

в) К. Маркс;

Економічна концепція Ф. Хайєка побудована на принципі:

б) економічноїсвободи і невтручання держави в економіку;

Економічні погляди Дж. Коммонса:

б) грунтувалися на тому, що будь-які суспільні конфлікти можуть бути розв'язані шляхом „правових угод", учасниками яких можуть бути будь-які інститути суспільства;

Є

Єдиним серед представників наукової політичної економії, хто вважав за необхідне скасування грошей, оскільки вони порушують рівновагу товарного обміну і є „всезагальним податком", був:

в) П. Буагільбер;

Є. Слуцький вперше у світовій науці окреслив поняття витрат науки про принципи раціональної поведінки людей за різних умов:

в) траксеології,

Єдиним радянським лауреатом Нобелівської премії з економіки, присудженої йому за вклад в теорію оптимального використання ресурсів, був:

а) Канторович

Ж

Ж. Б. Сей вважав, що:

г) всі відповіді правильні.

Ж.Б Сей вважав, що за умов дотримання суспільством принципів економічного лібералізму:

г) всі відповіді правильні.

З

Згідно теореми Коуза, ефективність вирішення проблем, створених зовнішніми ефектами, підвищується за наявності:

б) визначеності прав власності всіх учасників,

Згідно концепції раннього меркантилізму джерелом грошового багатства с:

г) розвиток промислового виробництва.

Заснозником класичної школи в Англії став:

г) В. Петті

Засновником класичної школи у Франції став:

б) П. Буагільбер;

Закон спадної родючості землі, який був попередником закону спадної граничної продуктивності факторів виробництва, обгрунтував:

г) Т. Мальтус.

Збільшення споживання „третіх осіб" Т. Мальтус і С. Сісмонді розглядали як:

г) антикризовий фактор.

Закон ринків" - теорія, згідно якої пропонування створює свій власний попит, була обгрунтована видатним французьким економістом:

в) Ж. Б. Сеєм;

Засновником нової (молодої) історичної школи вважається:

а) Г. Шмоллер;

Засновником кон'юнктурно-статистичного напряму інституціоналізму був глава Національного бюро економічних досліджень США, „гарвардський барометр" якого надав хибний прогноз економічної кон'юнктури на період „Великої депресії":

б) Мітчелл;

Засновником меоінституціоналізму вважають лауреата Нобелівської премії з економіки, який зробив визначний внесок у вивчення проблем зовнішніх ефектів та визначення прав власності:

а) Р. Коуза,

Згідно з поглядами Фоми Аквінського в основу визначення „справедливої ціни" товару покладено:

в) витратний і морально-етичний принцип

Згідно з поглядами Аристотеля і Фоми Аквінського гроші- це:

в) специфічний товар - загальний еквівалент;

Згідно теорії додаткової вартості К. Маркса, необхідний робочий час - це частина робочого дня:

а) протягом якої робітник відтворює вартість власної робочої сили;

Згідно синтетичної теорії А. Маршалла, ринкова ціна товару визначається:

г) взаємодію политу і пропонування.

Згідно теорії А. Маршалла:

а) у довгостроковому періоді роль основного ціноутворюючого фактора відіграє пропонування (витрати виробництва);

Започаткований Ф, Еджвортом ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача на відміну від кардиналістського:

б) не вимагав вимірювання величини корисності;

Згідно кейнсіанської теорії рівень виробництва і зайнятості в економіці визначається:

г) величиною сукупного попиту

Згідно кейнсіанської теорії, зі зростанням доходу:

б) гранична схильність до споживання зростає;

Згідно монетаристської теорії, головним завданням держави в економіці є:

б) забезпечення зростання грошового пропонування також темпами, якими зростає реальний ВВП;

Згідно теорії раціональних очікувань:

г) будь-які способи засобами державної політики зменшити безробіття будуть зруйновані реакцією населення.

Засновником інституціоналізму вважають американського економіста і соціолога;

а) Веблена;

Засновником соціально-правового напряму інституціоналізму був:

в) Дж. Коммонс,

Згідно теорії К. Маркса, змінний капітал - це:

б) частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;

Зростання органічної будови капіталу за К. Марксом обумовлює:

г) всі відповіді правильні.

Згідно теорії додаткової вартості К. Маркса, абстрактна праця створює:

а) вартість товару;

Згідно трудової теорії вартості К. Маркса, вартість, товару визначається:

в) кількістю суспільно-необхідної праці, затраченої на виробництво товару;

Згідно теорії К. Маркса, постійний капітал - це:

а) частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;

Згідно теорії додаткової вартості К. Маркса, дикретна праця створює:

б) споживчу вартість товару

Заробітну плату К. Маркс визначає як:

а) перетворену форму вартості і ціни товару „робоча сила";

Зростання органічної будови капіталу за К. Марксом обумовлює:

г) всі відповіді правильні.

Засновником сучасного макроекономічного моделювання вважають представника маржиналізму:

в) Л. Вальраса;

І

Інституціональні концепції:

г) всі відповіді правильні.

Історія економічних учень" відноситься до:

в) фундаментальних економічних наук;

Ідеї економістів і політичних філософів і коли вони правильні, і коли помилкові, могутніші, ніж вважають зазвичай. Насправді саме вони і правлять світом... Діячі, які вважають себе абсолютно вільними від будь-яких інтелектуальних впливів, звичайно є рабами якогось економіста минулого", -вважав:

г) Дж.М.Кейнс.

Історія економічних учень" як самостійна дисципліна вперше починає викладатись в європейських університетах:

б) наприкінці XIX століття;

Історія економічних учень у дослідженнях використовує всі наступні методи, окрім:

г) наукових абстракцій.

Ідеї мислителів якої країни стали відправною точкою для сучасної економічної науки:

а) Стародавнього Китаю; б) Стародавнього Єгипту;

в) Стародавньої Греції; г) Стародавньої Індії

Історичними передумовами виникнення меркантилізму стали:

г) всі відповіді правильні.

Ідея „триєдиної формули" (теорія факторів виробництва), згідно якої у створенні вартості рівноправно беруть участь праця, земля і капітал, належить:

в) Ж. Б. Сею;

Історичними передумовами фопмування критичного напряму у політичній економії були:

г) всі відповіді правильні.

Історичними передумовами формування критичного напряму в політичній економії були:

б) бурхливий розвиток капіталістичного та занепад дрібнотоварного виробництва;

Ідеї представників німецької нової історичної школи синтезували з теоріями ліберальної орієнтації:

в) Г. Шмоллер та Л. Брентано;

Ідеологом дрібновласницького соціалізму та реформізму, ідеї якого були сприйняті анархізмом, палким критиком капіталізму, який вважав, що „власність- це крадіжка", був:

а) І. Прудон

Ідея А. Маршалла про переважаючий вплив попиту на динаміку цін у короткостроковому періоді буде використана:

а) Дж. М. К'ейисом у теорії „ефективного попиту'";

Історія економічних учень" вивчає:

а) алегоричний процес виникнення, розвитку і зміни систем економічних поглядів;

Ідея А. Маршалла переважаючий вилив пропонування на динаміку цін у довгостроковому періоді буде використана: