Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Типові практичні завдання з маркетингу готовые.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
17.01.2019
Размер:
41.26 Кб
Скачать

Практичне завдання 1

Назвіть, які фактори макросередовища, виробнику меблів для дому.

Практичне завдання 2

Постійні витрати виробничого підприємства складають 80 тис. грн. за рік. Відпускна ціна одиниці продукції – 148 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 95 грн. Поточний обсяг продажу – 42 тис. одиниць продукції.

Практичне завдання 3

Оцінити конкурентоспроможність холодильника LG відносно інших холодильників.

Практичне завдання 4

Розробіть ознак сегментування споживачів, для автодилерської компанії.

Практичне завдання 5

Назвіть, фактори макросередовища, виробнику хлібобулочних виробів

Практичне завдання 6

Розкрийте зміст понять товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням на прикладі зубної пасти; дивану; телевізору; охолоджувального

Практичне завдання 7

Якщо для товару «А» еластичність попиту за цінами дорівнює 5, а для товару «Б» 2, який з них менше постраждає у випадку підвищення цін?

Практичне завдання 8

Розробіть перелік ознак сегментування споживачів, для косметичних засобів з догляду за волоссям.

Практичне завдання 9

а) парфумерні товари і сіль,

б) пеніцилін і морозиво,

в) автомобілі й автомобільні шини?

Практичне завдання 10

Назвіть, які фактори макросередовища, кондитерських виробів, віконних рам, надувних лодок, консервованих овочів, взуття.

Практичне завдання 11

Виробниче підприємство

Товар

Трикотажна фабрика

Верхній одяг

Машинобудівне підприємство

Автонавантажувачі

Виробник годинників

Наручний годинник

Практичне завдання 12

Розкрийте п'ять рівнів товару на таких прикладах:

  • кава, автомобіль, роликові ковзани, диван, двокамерний побутовий холодильник, зубна паста, книжки

Практичне завдання 13

Підприємство “Альфа” реалізує свою продукцію за ціною 30 грн. Постійні витрати підприємства складають 105 тис. грн на рік. змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн. Поточний обсяг продажів – 7 тис. одиниць продукції.

Практичне завдання 14

Розробіть заходи щодо стимулювання збуту для таких товарів:

  • ялинкові прикраси комп’ютерні ігри краватки для чоловіків мозаїка “Puzzle” золоті годинники.

Практичне завдання 15

Визначте, які фактори, на Вашу думку, вплинуть на прийняття видавництвом рішення про ціну нової книжки «Фінансовий аналіз», орієнтованої на керівників фірм, фінансистів, слухачів шкіл бізнесу.

Практичне завдання 16

виробник трикотажних виробів збуває товари в супермаркетах під однією товарною маркою, а в дорогих спеціалізованих магазинах – під іншою.

Практичне завдання 17

Розробіть комплекс послуг, які можна для продажу таких товарів:

Практичне завдання 18

Розгляньте будь-яке добре знайоме Вам підприємство. Визначте для вибраного Вами підприємства , які суб’єкти ринкової діяльності є для нього:

Практичне завдання 19

ЗАТ «Європа», ухвалило рішення відкрити магазин «Все для будинку» на центральній вулиці м. Одеси.

Практичне завдання 20

ЗАТ «Маркет», приступив до створення магазина «Продтовари» в новому житловому районі «Альтаір» м. Одеси.

Практичне завдання 1

Назвіть, які фактори макросередовища, необхідно враховувати виробнику меблів для дому.

Технологічний, Політичний, Економічний, Демографічний.

Політично-правовий фактор слід враховувати, оскільки виробництво дерев’яних меблів має на увазі знищення дерев. Політичні сили та суспільні організації можуть усіляко супротивитися появі такого виробництва.

Демографічний фактор – від кількості населення регіону (країни) буде залежати кількість споживачів.

Економічний фактор впливає на дане виробництво, бо якщо в країні висока інфляція, високий рівень безробіття, то купівельна спроможність населення буде невисокою і попит на меблі не буде високим.

Вплив технологічного фактору також необхідно враховувати, бо від рівня науково-технологічного прогресу даної галузі та кваліфікації робочої сили буде залежати наскільки легко буде розпочати виробництво.

Практичне завдання 2

Постійні витрати виробничого підприємства складають 80 тис. грн. за рік. Відпускна ціна одиниці продукції – 148 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 95 грн. Поточний обсяг продажу – 42 тис. одиниць продукції.

1) точку беззбитковості, зробить висновок.;

2) прибуток підприємства при скороченні змінних витрат на 15%.

2) відпускну ціну одиниці продукції для отримання прибутку.

  1. Q=Q==1509,4 шт. ≈1510 шт.

Для беззбиткової діяльності підприємство повинно виготовляти 1510 од. продукції

  1. V1=80,75 грн. С1= 80-10 = 70 тис.грн.

Пр1=(P-V)*Q-C Пр1= ((148-80,75)*42000-70000= 2754000 грн.

При скороченні змінних та постійних витрат прибуток підприємтсва складатиме 2754000 грн.

  1. Пр2=(P-V)*Q-C 500000 = (P-95)*42000-80000

P=108,8 грн.

Для отримання прибутку в 500 тис. необідно встановити відпускну ціну одиниці продукції 108,8 грн.

Практичне завдання 3

Оцінити конкурентоспроможність холодильника LG відносно інших холодильників. Самостійно визначити вагомість параметрів.

Параметри

Samsung

Indesit

LG

Об’єм холодильної камери, л

175

180

175

Об’єм морозильної камери, л

80

85

90

Рівень шуму, дБ

40

45

38

Автономне збереження холоду, год

17

20

16

Дизайн, функції, балів (з 10 можливих)

7

8

10

Витрати енергії за годину, кВт

0,69

0,7

0,68

Ціна, $

380

320

410

Беремо за еталон Индесит, тому що він має найкращі показники.

Параметри

Вагомість

Indesit

LG

Об’єм холодильної камери, л

0,1

180

175

Об’єм морозильної камери, л

0,1

85

90

Рівень шуму, дБ

0,05

45

38

Автономне збереження холоду, год

0,15

20

16

Дизайн, функції, балів (з 10 можливих)

0,15

8

10

Витрати енергії за годину, кВт

0,2

0,7

0,68

Ціна, $

0,25

320

410

Технічні параметри

q1= q2= q3=

q4= q5=

Економічні параметри

q1= q2=

Ітп=0,97*0,1+1,06*0,1+1,18*0,05+0,8*0,15+1,25*0,15=0,57

Іе= 1,03*0,2+0,78*0,25=0,4

К= 1,4 >1, товар конкурентоспроможний

Практичне завдання 4

Розробіть максимально повний перелік ознак сегментування споживачів, які доцільно враховувати для успішного бізнесу автодилерської компанії.

Демографічна ознака – рід занять, доход

Географічна ознака – у гірських регіонах вдалими будуть одні автомобілі, а в рівнинних місцях – інші.

Психографічна ознака – тип особистості, стиль життя, суспільний клас.

Ознака поведінки споживачів – статус користувача, інтенсивність споживання, ставлення до марки, пошук переваг.

Практичне завдання 5

Назвіть, які фактори макросередовища, такі як демографічні, економічні, природні, технологічні, культурні, політичні, необхідно враховувати виробнику хлібобулочних виробів

Виробнику хлібобулочних виробів необхідно враховувати вплив таких факторів: природний, технологічний, демогр., політичний, культурний.

Природний фактор є досить важливим для виробництва хлібобулочних виробів, бо якщо виробник захоче організувати дане виробництва у холодному кліматичному поясі або у пустельній місцевості, то він понесе значні додаткові витрати на доставку сировини, оскільки в такому кліматі зернові культури не можна вирощувати

Вплив технологічного фактору також необхідно враховувати, бо від рівня науково-технологічного прогресу даної галузі та кваліфікації робочої сили буде залежати наскільки легко буде розпочати виробництво.

Демографічний фактор необхідно враховувати, бо від численності населення буде залежати кількість споживачів.

Культурний фактор має вплив в даній галузі виробництво, тому що люди різних культур споживають різний хліб, а деякі культури взагалі не споживають хлібобулочні вироби.

Політико-правовий фактор необхідно враховувати, бо законодавче регулювання даної галузі може значно ускладнити процес виробництва та входження в галузь.