Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачі на екзамен з фінансів Васютинська.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.01.2019
Размер:
35.57 Кб
Скачать

Фінансовий ринок

 1. Визначте вартість звичайних акцій, якщо відомо розмір річного дивіденду (350 грн.). Середня ринкова прибутковість цінних паперів даної галузі – 15%. Прогнозований щорічний приріст дивідендів – 5%.

Ца = Д / (d-g), де Д – дивіденд, д – середня ринкова прибутковість, g – приріст.

Ца = 350 / 15%-5% = 350 / 0,1 = 3500 грн

 1. Визначте суму, яку підприємство повинно сплатити банку, якщо було отримано кредит 500 тис.грн. на термін 3 р. За системою складних відсотків, у 1р – 18%, у 2 р. – 19%, 3р – 20%.

FV = PV(1+K1)*(1+K2)*(1+K3)

FV = 500*1,18*1,19*1,20 = 1270,152тис.грн.

Обов’язковий залишок встановлено у сумі 3% від суми кредиту і комісійні 0,2% щомісячно.

500000*3% = 15000 грн.

36*0,2 = 7,2%

7,2% * 500 = 36 тис.грн

Вартість кредиту = 1270,152+24+57,6 = 1351,752 тис.грн.

 1. Визначити поточну дохідність інвестованих коштів у агрофірму шляхом придбання її акцій. Курс акцій – 120, номінальна вартість однієї акції – 1000 грн., дивіденди виплачуються в розмірі 15% річних.

 2. Ціна акції = Курс * Номінальна вартість /100

Ціна акції = 120*1000 /100 = 1200 грн.

Дохідність = Величина дивіденду / Ціна акції

Величина дивіденду = 15% * 1200 = 180 грн.

Дохідність = 180/1200 = 0,15

 1. Визначте залишкову вартість інвестицій на кінець року та розрахуйте курсову вартість акції на ринку цінних паперів, якщо компанія “А” з метою подальшого продажу придбала 01.08. 2017 р. акції компанії “Б” у кількості 400,0 штук за справедливою вартістю 100 грн. за кожну. В кінці року компанія “Б” виплатила компанії “А” дивідендів на суму у 2 грн. на кожну акцію за кожний місяць. Ставка банківського відсотка склала - 20 % річних.

 2. Номінальна ціна акції = кількість випущених акцій х вартість акції

 3. Номінальна ціна акції = 400 * 100 = 40000 грн.

Дивідендний дохід за рік за 1 акцію = розмір дивідендів * період

Дивідендний дохід = 2 * 12 = 24 грн / акція

Дохідність акцій = 24 / 100 = 0,24

Курсова вартість = Номінальна ціна акції * Дохідність / Ставка відсотка

Курсова вартість = 40000 * 0,24 / 0,2 = 48000 ринкова ціна.

Фінанси підприємств

 1. Визначити фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та розрахуйте суму податку на прибуток підприємства, якщо:обсяг реалізованої продукції за повною собівартістю – 2200 тис. грн.; рентабельність реалізованої товарної продукції – 20%;

обсяг іншої реалізації – 82,8 тис. грн. собівартість іншої реалізації – 280 тис. грн. сума штрафів, одержаних підприємством – 33,0 тис. грн. сума сплачених штрафів – 12,0.

Фінансові результати підприємства від звичайної діяльності = прибуток від основної діяльності + прибуток від іншої реалізації

прибуток від основної діяльності = собівартість х рентабельність реалізованої товарної продукції

Прибуток від основної діяльності = 2200 * 0,2 = 440 тис.грн.

Прибуток від іншої діяльності = Обсяг іншої реалізації – Собівартість іншої реалізації + Сума одержаних штрафів – Сума виплачених штрафів

Прибуток від іншої діяльності = 82,8 – 280 + 33 - 12= -176,2 тис.грн.

Фінансові результати підприємства від звичайної діяльності = 440 – 176,2 = 263,8 тис.грн.

Податок = 18% * 242,8 = 43,70 тис.грн.

 1. 2. Розрахуйте фінансові результати від звичайної діяльності підприємства до оподаткування:

Показники

Тис.грн.

1.

Дохід (виторг) від реалізації продукції (з ПДВ)

420

2

Акцизний збір

50

3

Собівартість реалізованої продукції

150

4

Інші операційні доходи

10

5

Адміністративні витрати на збут

40

6

Фінансові доходи

15

7

Фінансові витрати

9

Фінансовий результат = Виторг від реалізації – Акциз – ПДВ – Собівартість + Інші операційні доходи – Адміністративні витрати + Фінансові дооди – Фінансові витрати

ПДВ = Дохід / 6; ПДВ = 420 / 6 = 70 тис.грн.

Фінансовий результат = 420–50–70–150 – 10 – 40 + 15 – 9 = 106 тис.

 1. Визначити фінансові результати підприємства від звичайної операційної діяльності, якщо:- обсяг реалізованої продукції за повною собівартістю – 17200 грн.;- рентабельність реалізованої товарної продукції – 25%;- сума штрафів одержаних виробництвом – 700 грн.;- обсяг іншої реалізації – 2200 грн. - собівартість іншої реалізації – 1500 грн.- сума штрафів, одержаних підприємством – 800 грн. - сума сплачених штрафів – 500 грн.

 2. Прибуток від основної діяльності = собівартість х рентабельність реалізованої товарної продукції

 3. Прибуток від основної діяльності = 17200 * 25% = 4300 грн.

Прибуток від іншої діяльності = Обсяг іншої реалізації – Собівартість іншої реалізації + Сума одержаних штрафів – Сума сплачених штрафів.

Прибуток від іншої діяльності = 2200–1500+800 + 700–500=1700 грн.

Фінансовий результат = Прибуток від основної діяльності + Прибуток від іншої діяльності