Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Poslugi_fizichnoyi_kulturi_ta_sportu_i_turistichn.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.06.2019
Размер:
113.02 Кб
Скачать

Технологія надання оздоровчих, а також послуг фізичної культури і спорту

Фізична культура є складовою загальної культури су­спільства, засобом зміцнення здоров'я, розвитку фізичних, морально-вольових, інтелектуальних здібностей і гармо­нійного формування особистості людини. Органічною час­тиною фізичної культури є спорт, соціальна цінність якого обумовлена його стимулюючим впливом на поширення її серед різних верств населення.

Створення умов для занять фізичною культурою насе­лення за місцем проживання і в місцях масового відпочин­ку населення покладається на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідних бюджетів на основі державних нормативів фінансування фізкультурно-оздоровчих програм. У їх компе­тенції — виділення місць для фізкультурно-оздоровчих за­нять у жилих районах, парках культури і відпочинку тощо.

Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і облад­нання, інше призначене для цього майно.

Складовою фізичної культури є самодіяльний масовий спорт, який здійснюється з урахуванням віку, стану здо­ров'я, рівня фізичного розвитку особи. Основою його є різ­номанітні фізкультурно-спортивні секції, групи любителів тощо.

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні послуги, спрямовані на широке залучення населення, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою і спортом, сприяють зміцненню його здоров'я, підвищенню розумової і фізичної працездатності тощо. Більшість із них є платними, найпопулярнішими — гімнастика, легка атле­тика, плавання, лижний, велосипедний спорт, спортивний туризм, спортивні ігри, стрільба та ін.

Система послуг і заходів, що надаються організація­ми фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, охоплює:

1. Обов'язкові фізкультурно-оздоровчі послуги:

 • урок (заняття) з фізичної культури (дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади);

 • ранкова гімнастика (дошкільні навчальні заклади, школи-інтернати);

 • фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи під час навчального процесу (дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади);

 • години фізичної культури у групах подовженого дня ( загальноосвітні навчальні заклади);

 • заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи (дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади);

 • заняття з плавання (навчальні заклади, що мають відповідні умови);

 • дні здоров'я і фізичної культури (дошкільні, загаль­ноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади).

2. Спортивно-масові послуги:

 • змагання «Перші кроки» (дошкільні навчальні зак­лади);

 • Всеукраїнські спортивні ігри школярів «Старти на­дій» (загальноосвітні навчальні заклади);

 • Всеукраїнські змагання за комплексними тестами оцінки стану фізичної підготовленості «Зміна» (загально­освітні навчальні заклади);

 • Всеукраїнські змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» (загальноосвітні навчальні заклади);

 • Всеукраїнська спартакіада для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків (школи-інтернати);

 • спортивні змагання з видів спорту навчальної про­грами (загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади);

 • товариські зустрічі з видів спорту навчальної програми.