Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторні / 09 Електронна пошта

.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
124.93 Кб
Скачать

7

9 лАБОРАТОРНА РОБОТА №9

Тема:

Електронна пошта

Мета:

 1. Вивчити основні можливості поштового клієнту Mozilla Thunderbird.

 2. Навчитися одержувати та відправляти електронні поштові листи за допомогою програми Mozilla Thunderbird.

 3. Навчитися працювати з web-поштою.

Час:

2 год.

  1. Порядок виконання роботи

 • Вивчити теоретичні відомості.

 • Виконати самостійну роботу.

 • Оформити звіт. Вимоги до оформлення звіту приведені в п. 9.3.

 • Захистити лабораторну роботу. Питання для самоконтролю приведені в п. 9.9.

9.2 Завдання для самопідготовки

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку повинен виконати наступні завдання:

а) За допомогою конспекту лекцій та рекомендованої літератури розглянути сутність таких питань:

 1. основні можливості поштового клієнту Mozilla Thunderbird;

 2. робота з web-поштою.

Б) Занести у звіт такі дані:

 1. номер лабораторної роботи, тему і мету роботи;

 2. стислий конспект необхідних теоретичних відомостей;

9.3 Теоретичні відомості

Використання Web-броузера Internet Explorer

Програма – броузерпризначена для забезпечення доступу до ресурсів WWW.

Запуск програми Internet Explorer:

1 спосіб:

 • виконати «подвійний щиглик» на її піктограмі, що знаходиться на Робочому столі (Малюнок 6);

2 спосіб:

 • активізувати пункт Головного меню Программы/Internet Explorer.

У вікні програми Internet Explorer за замовчуванням присутні три панелі інструментів: Обычные кнопки, Адресная строка та Ссылки. Для додавання (відключення) панелей і настроювання інтерфейсу вікна використовується пункт меню Вид (Малюнок 7).

Малюнок 6 – Піктограма програми Internet Explorer

Робота з Web-сторінкою

Завантаження Web-сторінки:

 1. набрати її URL-адресу в поле Адрес і натиснути Enter;

 2. вибрати пункт меню Файл/Создать/Окно та у діалоговому вікні ввести її URL-адресу. Виконати «щиглик» на кнопці ОК.

Основні елементи Web-сторінки:

 1. Посилання – текст (або графічне зображення), щиглик на якому відкриває зв’язану з ним Web-сторінку. При влученні на посилання курсор приймає вигляд “руки. Колір посилань завжди відрізняється від кольору статичного тексту.

 1. Статичний текст– звичайний текст.

 2. Пошукова форма – група елементів, яка включає поле для введення тексту (наприклад Поиск) і кнопку для активізації пошуку Web-сторінок (наприклад Найти).

При запуску Internet Explorer відкривається початкова (домашня) сторінка.

Зміна адреси домашньої сторінки:

 1. вибрати пункт Сервис/Свойства обозревателя;

 2. в поле Адрес ввести адресу необхідної сторінки;

 3. виконати «щиглик» на кнопці ОК.

Малюнок 7 – Вікно програми Internet Explorer

Завантаження Web-сторінки в нове вікно:

 • вибрати пункт Открыть в новом окне з контекстного меню посилання.

Для переміщення по ресурсах Web використовуються наступні кнопки панелі інструментів:

Вперед – перехід до наступного вікна (Малюнок 7);

Назад – перехід до попереднього вікна;

Остановить– зупинка процесу завантаження Web-сторінки (якщо помилково набрано URL-адресу не тієї сторінки, або зроблено щиглик не на тім посиланні);

Обновить– поновлення процесу завантаження Web-сторінки;

Домой– завантаження домашньої сторінки;

Журнал– пошук і завантаження Web-сторінок, що відкривалися раніше (сьогодні, на попередній добі, 1 місяць тому і т.д.).

Робота з обраними сторінками

Internet Explorer дозволяє зберігати список улюблених Web-сторінок, ярлики яких знаходяться в папці Избранное.

Додавання ярлика Web-сторінки в папку Избранное:

  1. відкрити Web-сторінку і виконати команду Избранное/Добавить в избранное;

  2. у діалоговому вікні відредагувати ім’я сторінки;

  3. виконати «щиглик» на кнопці ОК.

Розміщення ярлика обраної Web-сторінки в іншій папці:

 1. виконати команду Избранное/Упорядочить Избранное;

 2. вказати існуючий підкаталог (або створити новий виконавши «щиглика» на кнопці Создать папку);

 3. виділити необхідну Web-сторінку;

 4. виконати «щиглик» на кнопці Переместить;

 5. у вікні Обзор папок виділити цільову папку ;

 6. виконати «щиглик» на кнопці ОК;

 7. закрити вікно Упорядочить Избранное.

Зміна розташування об’єктів у папці Избранное:

  1. виконати команду Избранное/Упорядочить Избранное;

  2. у діалоговому вікні позначити необхідний об’єкт;

  3. натиснути кнопку, що відповідає необхідній дії:

 • Переместить– виклик діалогового вікна для вибору цільової папки;

 • Переименовать – введення нового ім’я для виділеного об’єкта;

 • Удалить – підтвердження (або скасування) видалення об’єкта.

Пошук інформації в Web

Для пошуку інформації в Web існують спеціальні служби – пошукові, які знаходяться на пошукових серверах.

Пошук по ключових словах:

 1. відкрити початкову Web-сторінку пошукової служби;

 2. виконати «щиглик» на посиланні потрібного джерела (броузер відкриє відповідну Web-сторінку).

 3. якщо посилань з необхідною інформацією немає, ввести ключові слова для пошуку і натиснути Enter або виконати «щиглик» на кнопці Search (Поиск, Найти).

У ході пошуку формується Web-сторінка результатів, що містить URL-адреси, назви і короткі описи знайдених джерел.

Робота з Web-сторінкою

Збереження Web-сторінки у файлі на диску:

 1. виконати команду Файл/Сохранить как…;

 2. у діалоговому вікні вибрати цільову папку і ввести назву файлу;

 3. виконати «щиглик» на кнопці Сохранить.

Ім’я файлу, який містить Web-сторінку має розширення .htm або html.

Створення ярлика Web-сторінки на Робочому столі:

 • виконати команду Файл/Отправить/Ярлык на рабочий стол.

Друк Web-сторінки:

 • виконати команду Файл/Печать....

Для роботи з фрагментами тексту й об’єктами на Web-сторінці використовуються команди пункту меню Правка (Вырезать, Копировать та Вставить).

Для пошуку слів або фраз у тексті відкритої сторінки використовується команда Найти на этой странице... пункту меню Правка.

9.4 Практична частина

Робота з поштовим клієнтом Mozilla Thunderbird

 1. Виконати встановлення програми Mozilla Thunderbird.

 2. Запустити Mozilla Thunderbird.

 3. Встановити зазначені викладачем параметри облікового запису.

 4. Написати листа іншому учаснику групи.

 5. Перевірити правопис у листі.

 6. Відправити створений лист.

 7. Створити заготівку листа і помістити її у папку Черновики.

 8. На основі даної заготівки створити два листи іншим учасникам групи.

 9. Помістити ці листи у папку Исходящие.

 10. Перевірити папку Входящие. Переглянути листи, що надійшли у цю папку.

 11. Помістити один з одержаних листів у папку Удаленные.

 12. Відправити листи, що знаходяться у папці Исходящие.

 13. Очистити папку Удаленные.

Робота з web-поштою

 1. Запустити оглядач Internet Explorer.

 2. Перейти на поштовий сервер mail.ru

 3. Зареєструвати свою поштову скриньку (посилання Регистрация в почте)

Примітки

1 Для реєстрації необхідно заповнити всі обов'язкові поля в реєстраційній формі.

2 Ім'я користувача і пароль придумати самостійно (в імені і паролі допускається використовувати тільки латинські букви і цифри; ім'я не повинне містити пробілів). Ім'я користувача повинне бути унікальним (в іншому випадку реєстрація буде скасована).

Пароль нікому не оголошувати!

 1. Ознайомитися з правилами використання поштової скриньки.

 2. Відкрити свою поштову скриньку (для відкриття вказати ім'я і пароль).

 3. Обмінятися адресами електронної пошти з іншими учасниками групи.

 4. Написати і відправити два листи яким-небудь учасникам групи (важливість листів – Висока).

 5. Перевірити пошту.

 6. При одержанні листів від інших учасників групи виконати наступне:

 • прочитати ці листи;

 • помістити адреси відправників в адресну книгу.

 • Відповісти на один з отриманих листів, використовуючи посилання Ответить.

 1. Написати і відправити лист якому-небудь учаснику групи. Адреса взяти з адресної книги.

 2. Переглянути папку Отправленные.

 3. Повернутися в папку Входящие.

 4. Вилучити один з отриманих листів.

 5. Переглянути папку з вилученими листами (Корзина)

 6. Очистити папку Корзина.

 7. Помістити один з отриманих листів у папку Сомнительные.

 8. Запустити графічний редактор Paint. Створити в ньому довільний малюнок. Зберегти створений малюнок на Робочому столі під ім'ям Схема.

 9. Написати лист якому-небудь учаснику групи. Прикріпити до цього листа створений файл Схема. Відправити створений лист.

 10. Перевірити пошту.

 11. При одержанні листа з приєднаним файлом відкрити цей лист, потім відкрити приєднаний файл. Звернути увагу на те, як позначаються листи з прикріпленими файлами.

 12. Ознайомитися зі списком розсилань і правилами підписки (посилання Рассылки). Підписатися на одне з розсилань по своєму виборі.

 13. Перейти в розділ листівок (Открытки). Вибрати довільну листівку. Відправити листівку одному з учасників групи.

 14. Завершити роботу зі своєю поштовою скринькою (посилання Выход).

9.5 Вимоги до оформлення звіту

Звіт повинний містити:

 • заголовок роботи з указівкою теми, мети і часу проведення;

 • короткий конспект основних теоретичних відомостей;

 • виконання самостійної роботи:

9.6 Контрольні питання

 1. Що таке електронна пошта?

 2. Які програми використовують для роботи з електронною поштою?

 3. Призначення та основні можливості програми Mozilla Thunderbird.

 4. Як настроїти параметри облікового запису у програмі Mozilla Thunderbird?

 5. Створення та відправлення поштового листа у Mozilla Thunderbird.

 6. Перевірка правопису у листі.

 7. Одержання поштової кореспонденції у Mozilla Thunderbird.

 8. Вилучення поштових листів.

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку