Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторні / 12 Розробка лінійної програми в середовищі Visual Basic

..doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
112.64 Кб
Скачать

4

 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12

Тема:

Розробка лінійної програми в середовищі Visual Basic.

Мета:

Ознайомитися з середовищем програмування і придбати первісні навички в розробці програм у середовищі Visual Basic. Ознайомитися з прийомами вводу – виводу даних, запису математичних виразів.

Час:

2 год.

  1. Виконання роботи

 • Надати викладачеві, виконане завдання для самопідготовки в п. 13.2.

 • Вивчити теоретичні відомості.

 • Виконати самостійну роботу.

  1. Завдання для самопідготовки

У процесі підготовки до заняття студент в обов'язковому порядку повинний виконати наступні завдання:

а) За допомогою конспекту лекцій і літератури, що рекомендується, розглянути такі питання:

 1. правила організації вводу-виводу даних в Visual Basic;

 2. оператори вводу-виводу даних;

 3. основні властивості мітки (Label);

 4. основні властивості текстового поля (TextBox);

 5. основні властивості та події кнопки (ComandButton).

б) Занести в звіт такі дані:

 1. номер лабораторної роботи;

 2. тему і ціль роботи;

 3. короткий конспект основних теоретичних відомостей.

  1. Теоретичні відомості

Введення даних:

Функція InputBox використовується для введення даних в режимі діалогу.

 1. З діалогового вікна по запиту додатка зразу після його запуску. При цьому немає значення, які об’єкти розташовані на формі, вона може бути навіть пустою. Для цього необхідно в процедуру форми записати оператор:

Private Sub Form_Load()

x = InputBox("Введіть значення змінної X")

End Sub

Рисунок 3.1 – Введення даних з InputBox

 1. З діалогового вікна, після настання деякої події, активізує InputBox, наприклад при натисканні кнопки на формі. Для цього необхідно в процедуру командної кнопки записати:

Private Sub Command1_Click()

x = InputBox("Введіть значення змінної X")

End Sub

Функція InputBox повертає строкове значення, тому якщо ви вводите числа, то краще використовувати функцію Val, яка перетворює рядок у число:

Рисунок 3.2 – Введення даних за

допомогою Command button

Private Sub Command1_Click()

x = Val(InputBox("Введіть значення змінної X"))

End Sub

Для введення даних використовується елемент керування TextBox. Для цього в процедуру елемента записуємо оператор:

Private Sub Text1_Change()

a = Text1

End Sub

Рисунок 3.3 – Введення даних

за допомогою TextBox

Виведення даних:

Виведення значення змінної за допомогою процедури Print:

Private Sub Command1_Click()

x = 123

Print "Значение x="; x

End Sub

Рисунок 3.4 – Виведення даних

за допомогою Print

  1. Практична частина

Завдання 1

Створити додаток, який додає, віднімає, множить, розділяє два числа.

Рисунок 3.8 – Приклад форми

Завдання 2

Через акумулятор з ЕРС 10 B і внутрішнім опором r = 1 Ом тече струм I = 5 A. Знайти напругу на затискачах джерела (U=E-Ir).

Завдання 3

Створити додаток, що обчислює значення змінної за формулою

, якщо х змінюється від 1 до 10 з кроком – 1, у = –1,22. На екран вивести значення вихідних даних і результати обчислень, супроводжуючи введення і виведення пояснюючими коментарями.

Рисунок 3.9 – Приклад форми

   1. Самостійна робота

Завдання 1

Створити додаток, що обчислює значення змінних за формулам, якщо x=6.37, a=2.56, b=7.18. На екран вивести вихідні данні і результати обчислень, супроводжуючи введення і виведення пояснюючими коментарями.

Таблиця 3.6 – Вхідні данні

Варіант

Функція

Варіант

Функція

1

2

Завдання 2

Створити додаток для розв’язання задачі.

Таблиця 3.7 – Варіанти задач

Формулювання задачі

1

Дано катети прямокутного трикутника. Знайти його гіпотенузу c=a2+b2 і площу S=1/2*ab.

2

Змішано v1 літрів води температурою t1 та v2 літрів води температурою t2. Знайти об’єм та температуру створеної суміші.

  1. Вимоги до оформлення звіту

Звіт повинний містити:

 • Короткий конспект теоретичних відомостей;

 • Результати виконаних дій.

  1. Контрольні питання

 1. Які способи організації вводу даних у Visual Basic Ви знаєте?

 2. Як організувати введення даних за допомогою функції функції InputBox?

 3. Як організувати введення даних за допомогою елемента управління TextBox?

 4. Які способи організації вводу даних у Visual Basic Ви знаєте?

 5. Як організувати введення значення змінної на форму?

 6. Як організувати введення значення змінної у вікно PictureBox?

 7. Як організувати введення значення змінної у вікно TextBox?