Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
24_Пол_толог_я_МВК_ЗС_10_ПС.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
162.3 Кб
Скачать

15

Дніпропетровський університет економіки та права

імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Методичні вказівки

щодо вивчення дисципліни

Політологія”

галузі знань:

0203 – “Гуманітарні науки”

0301 – “Соціально-політичні науки”

0304 – “Право”

0305 – “Економіка та підприємництво”

0306 – “Менеджмент і адміністрування”

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 5 від 9.12.2010 р.

Дніпропетровськ

2010

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Політологія" / О.В.Пожаров. - Дніпропетровськ: ДУЕП, 2010 – 14с.

Укладач та відповідальний за випуск: О.В.Пожаров, канд. іст. наук, доцент, зав. кафедри історії і політології.

Відповідальний за випуск: В.А. Полторак, д-р філос. наук., професор, зав. кафедрою гуманітарних та соціально-політичних наук.

ЗМІСТ

  1. Програма дисципліни «Політологія» 3

  2. Питання для підсумкового контролю знань 5

  3. Питання для самоконтролю 7

  4. Література 12

  1. Програма дисципліни

Тема 1. Політологія як наука та навчальна дисципліна

Предмет та методи політології. Структура та функції політології. Основні категорії політології. Місце політології у системі соціально-гуманітарних наук. Роль та значення політології в сучасному суспільно-політичному житті України.

Тема 2. Історія і сучасність світової та української політичної думки

Політична думка Стародавнього Сходу (конфуціанство, буддизм, даосизм). Політичні вчення Стародавнього Риму та Греції. Політичні ідеї видатних мислителів середньовіччя. Політична думка епохи Відродження.

Політичні ідеї видатних мислителів США та Західної Європи XVII -XIX ст.

Політичні ідеї соціалістів-утопістів Західної Європи, Росії та України. Марксистська теорія політики. Політичні та правові ідеї в Україні козацько-гетьманського періоду (др. половина XVII - кінець XVIII ст.).

Основні напрямки розвитку суспільно-політичної думки в Україні у XIX - першій половині XX ст.

Тема 3. Політична система суспільства

Політична система суспільства як теоретична модель та політичний феномен: сутність та еволюція поняття. Основні функції політичної системи.

Типологізація політичних систем сучасності. Основні структурні елементи політичної системи суспільства. Сучасні теорії політичної системи суспільства.

Тема 4. Влада та політичний режим

Влада як суспільно-політичне явище та політична категорія. Структура та функції влади. Легітимність та ефективність влади. Політичний режим як суспільно-історичний феномен та політична категорія. Принципи типологізації політичних режимів у сучасному світі. Специфіка владних відносин в сучасній Україні.

Тема 5. Демократичний політичний режим

Історичні та ідейно-теоретичні передумови становлення демократії. Основні етапи розвитку демократичного політичного режиму. Найбільш суттєві характеристики демократичного режиму. Основні механізми реалізації демократії. Принципові опори демократії в економічній, політичній, соціальній та правовій сферах. Історичні типи та форми демократії. Співвідношення "більшості" та "меншості" в умовах демократич­ного режиму. Розбудова демократичного політичного режиму в сучасній Україні: основні завдання, шляхи реалізації, перспективи та проблеми.

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку