Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vika / Лекція 14.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
104.45 Кб
Скачать

13

Губа не дурка, мова не лопата.

Народна приказка

Лекція 14. Управління розробкою і атестація програмного засобу.

Призначення управління розробкою програмного засобу і його основні процеси. Структура управління розробкою програмних засобів. Підходи до організації бригад розробників. Управління якістю програмного засобу. Атестація програмного засобу і характеристика методів оцінки якості програмного засобу.

14.1. Призначення і процеси управління розробкою програмного засобу.

Управління розробкою ПС (software management) – це діяльність, направлена на забезпечення необхідних умов для роботи колективу розробників ПС, на планування і контроль діяльності цього колективу з метою забезпечення необхідної якості ПС, виконання термінів і бюджету розробки ПС [14.1, 14.2]. Часто цю діяльність називають також управлінням програмним проектом (software project management). Тут під програмним проектом (software project) розуміють всю сукупність робіт, пов'язану з розробкою ПС, а хід виконання цих робіт називають розвитком програмного проекту (software project progress). До необхідних умов роботи колективу відносяться приміщення, апаратно-програмні засоби розробки, документація і матеріально-фінансове забезпечення. Планування і контроль припускає розбиття всього процесу розробки ПС на окремі конкретні роботи (завдання), підбір і розстановка виконавців, встановлення термінів і порядку виконання цих робіт, оцінка якості виконання кожної роботи. Фінальною частиною цієї діяльності є організація і проведення атестації (сертифікації) ПС, якою завершується стадія розробки ПС. Вплив правильної розстановки виконавців на забезпечення надійності ПС вже обговорювався в лекції 2. Питання документації обговорювалися в попередній лекції. Інші питання управління розробки ПС стисло обговоримо в справжній лекції.

Хоча види діяльності по управлінню розробкою ПС можуть бути вельми різноманітними залежно від специфіки ПС, що розробляється, і організації робіт з його створення, можна виділити деякі загальні процеси (види діяльності) по управлінню розробкою ПС:

 • складання плану-проспекту по розробці ПС;

 • планування і складання розкладів по розробці ПС;

 • управління витратами по розробці ПС;

 • поточний контроль і документування діяльності колективу по розробці ПС.

 • підбір і оцінка персоналу колективу розробників ПС.

Складання плану-проспекту по розробці ПС включає формулювання пропозицій про те, як виконувати розробку ПС. Перш за все, повинно бути зафіксовано, для кого розробляється ПС:

 • для зовнішнього замовника

 • для інших підрозділів тієї ж організації

 • або є ініціативною внутрішньою розробкою.

У плані-проспекті повинні бути встановлені загальні контури робіт по створення ПС і оцінена вартість розробки, а також що надаються для розробки ПС матеріально-фінансові ресурси і тимчасові обмеження. Крім того, він повинен включати обгрунтування, якого роду колективом повинно розроблятися ПС (спеціальною організацією, окремою бригадою і тому подібне). І, нарешті, повинні бути сформульовані необхідні технологічні вимоги (включаючи, можливо, і вибір відповідної технології програмування).

Планування і складання розкладів по розробці ПС – це діяльність, пов'язана з розподілом робіт між виконавцями і за часом їх виконання в рамках намічених термінів і наявних ресурсів. Детальніше цей процес буде розглянутий в п. 14.3.

Управління витратами по розробці ПС – це діяльність, направлена на забезпечення відповідної вартості розробки в рамках виділеного бюджету. Вона включає оцінювання вартості розробки проекту в цілому або окремих його частин, контроль виконання бюджету, вибір відповідних варіантів витрачання бюджету. Ця діяльність тісно пов'язана з плануванням і складанням розкладів протягом всього періоду виконання проекту. Основними джерелами витрат є

 • витрати на апаратне устаткування (hardware);

 • витрати на вербування і навчання персоналу;

 • витрати на оплату праці розробників.

Поточний контроль і документування діяльності колективу по розробці ПС – це безперервний процес стеження за ходом розвитку проекту, порівняння дійсних стану і витрат із запланованими, а також документування різних аспектів розвитку проекту (див. лекцію 13). Цей процес допомагає вчасно виявити утруднення і передбачити можливі проблеми в розвитку проекту.

Підбір і оцінка персоналу колективу розробників ПС – це діяльність, пов'язана з формуванням колективу розробників ПС. Наявний в розпорядженні штат розробників далеко не завжди буде відповідним по кваліфікації і досвіду роботи для даного проекту. Тому доводиться, частково, вербувати відповідний персонал, а, частково, організовувати додаткове навчання наявних розробників. У будь-якому випадку у формованому колективі хоч би одного його член повинен мати досвід розробки програмних засобів (систем), зіставних з ПС, який потрібно розробити. Це допоможе уникнути багатьох простих помилок в розвитку проекту.

Соседние файлы в папке vika

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку