Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
з.л..docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
73.53 Кб
Скачать

Практичні заняття

п/

п

Тематика і зміст практичних занять

Кіль-кість год.

Література

1

Практичне заняття №1

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС План

1. Епос і його давні корені, еволюція епосу.

2. Особливості іспанського героїчного епосу. ("Пісня про мого Сіда").

3. Сюжетні корені "'Пісні про Нібелунгів", будова, характеристика образів.

4. Розвиток героїчного епосу Франції ( "Пісня про Роланда"):

4.1. Уславлення в поемі воїнської доблесті та вірності рицаря монарху.

4.2. Засудження свавілля феодалів.

4.3. Художня майстерність автора '"Пісні про Роланда".

5. Шкільне вивчення героїчного епосу.

Завдання

1. У словники літературознавчих термінів виписати значення термінів: епос, пісня, цикл, поема.

2. Скласти структурно-логічну схему «Феодальна та церковна драбина» «Пісні про Роланда».

3. Порівняти образи

а) Роланда й Олівера,

б) Роланда і Ганелона за такими аспектами: схожість, відмінність, висновок.

Астахова А. А. „Пісня про Роланда” серед інших середньовічних епосів // Тема. – 2005. – №1-2. – С. 126-130.

Жирмунский В.М. Народный героический эпос: Сравнительно-исторические очерки. – М.-Л, 1962.

Кругла Л. В. "Ідуть до нас сказання давнини..." Два уроки з вивчення "Пісні про Роланда”// Всесвіт. літер. та культ. в навч. закладах України. – 2005. – №6. – С.23-26.

Мелетинский С.М. Происхождение героического эпоса. Ранние и архаические памятники. – М., 1963.

Мойсеїв І. Анатомія меча. Гомер, „Пісня про Роланда”, Рабле, Гоголь // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2006. – №37. – С. 10-11.

Сергованцева Г. Взгляд, обращенный в прошлое: Матер. к уроку-сопоставлению „Песни о Роланде” и „Слова о полку Игореве” // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №35. – С. 6-8.

Смирнов А. А. Из истории западноевропейской литературы. – М.-Л., 1965.

Смирнов А. А. Средневековая литература в Испании. – Л., 1969.

Тарасова Н. Типологічні подібності в героїчних епосах допомагають виявити порівняльні таблиці. На матеріалі „Пісні про Роланда”, „Пісні про мого Сіда”, „Пісні про Нібелунгів” // Всесв. літер. в серед. навч. закладах України. – 2004. – №10. – С.26-28.

Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах / Пер. с нем. – М., 1960.

ПІДРУЧНИКИ

2

Практичне заняття №2

РИЦАРСЬКА (КУРТУАЗНА) ЛІТЕРАТУРА

План

1. Причини розквіту рицарської культури і літератури в ХІІ – ХІІІ ст.

2. Роль Провансу в розвитку рицарської лірики. Поезія трубадурів, труверів, мінезингерів (основні форми, тематика).

3. Характер рицарського роману (основні цикли, тематика).

4. "Роман про Трістана та Ізольду" Жозефа Бедьє: розкриття духовного світу героїв, психології кохання.

5. Шкільне вивчення рицарської літератури.

Завдання

1. Порівняти образи Ізольди Білокурої і Февронії (за давньоруською "Повістю про Петра та Февронію" (ХVІ ст.)).

2. Навести приклади використання зазначених сюжетів у творах мистецтва (на окремих аркушах).

Бахтин М.Функции плута, шута, дурака в романе // Бахтин М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С.194-201.

Бітківська Г. Трістан та Ізольда: французький оригінал, українські версії // Заруб. літер. – 2000. – № 23. – С. 8.

Борецький М. Світ поезії вагантів // Заруб. літер. – 2004. - №27. – С. 15-24.

Гвоздев А.А. Возрождение рыцарской поэзии // Гвоздев А. А. История западноевропейской литературы. – М., 1946. – С. 86-94.

История древней русской литературы XI-XVII веков / Под ред. Д.С. Лихачева. – М., 1985.

Івасюк Н. Уславлення вічної сили кохання // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №40. – С. 17-19.

Коптілов В. "Любов одна, як смерть одна": середньовічний роман про Трістана та Ізольду // Вікно у світ. – 2000. – №1. – С. 5-50.

Лицарський роман як жанр середньовічної літератури // Тема. – 2000. – № 3. – С. 38-40.

Мейлах М.Б. Язык трубадуров. – М., 1975.

Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанров в средневековой литературе. – М., 1976.

Повесть о Петре и деве Февронии / Подгот. текстов и исследование Р.П.Дмитриевой. – Л., 1979.

Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов / Вступ. ст. Б.Пуришева. – М., 1974. – Т.23 (Библ. всемир. литер. (серия первая).

«Роман про Трістана та Ізольду» Ж.Бедьє та поема «Ізольда Білорука» Лесі Українки: компаративний дискурс // Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль: ТНПУ; Медобори, 2007. – С. 310-327.

Чёрная С. Эстетический идеал поэзии трубадуров // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №46. – С. 10-13.

ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №3

МІСЬКА ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

План

1.Причини виникнення міської літератури та її реалістичний характер.

2.Жанри і стиль міської літератури (фабліо, шванки).

3.„Роман про Ренара” (роман про Лиса) – найвизначніший твір тваринного епосу міської літератури: структура, образна система поеми, проблема авторства.

4.Розвиток алегоричної поезії (В.Ленгленд. „Видіння про Петра-Орача”, „Роман про Троянду”).

5.Своєрідність розвитку міської драми, її жанри.

Завдання

    1. Укласти таблицю до 5 пункту плану (на окремих аркушах).

2. Скласти до 4 пункту плану ОСС (на окремих аркушах).

Богодарова Н. А. Городские мотивы в английской политической поэзии XIV – нач. XV в. // Средние века. – М., 1982. – Вып. 45. – С. 81-103.

Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / Ф.І. Прокаєв, ін.. – К., 1994. – С. 169-172.

История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение / Алексеев М.П. и др./ – М., 1987. – С.108-138.

Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и Возрождения. – Минск, 1988. – С.64-67.

Коптілов В. Пригоди Лиса Ренара // Заруб. літер. – 2000. – №23. – С. 7-8.

Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища шк., 1982. – С.114-139.

ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття № 4

«ВИТЯЗЬ У ТИГРОВІЙ ШКУРІ» Ш.РУСТАВЕЛІ – ЯСКРАВА ПАМ’ЯТКА ГРУЗИНСЬКОГО ЕПОСУ

План

1.Національна своєрідність грузинської літератури.

2.Історія написання поеми. Оспівування мужності та героїзму, дружби й відданості.

3.Жанрово-композиційна своєрідність твору.

4.Образна система (Автанділ, Таріель, Тінатін, Нестан-Дареджан).

5.Національний колорит твору. Афористичність віршів.

Завдання

1.Скласти до твору Ш. Руставелі „Витязь у тигровій шкурі” ОСС за блоками:

* „Жанрова своєрідність”.

* „Особливості будови”.

* „Образна система”.

2.Виписати цитати до характеристики образів: Автанділ, Таріель, Тінатін, Нестан-Дареджан.

3.Виписати афоризми з твору.

Бажан М. Безсмертна поема „Витязь в тигровій шкурі”// Хроніка. – 2000. – 2001. – №43. – С.47-98.

Брагинский И.С.Проблемы типологии средневековых літератур Востока. – М.: Наука, 1991. – 386 с.

Будня Г. Слово про Шота Руставелі // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №35. – С. 13-15.

Бутенко Л. Безсмертний гімн Шота Руставелі // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №35. – С. 15-19.

Быцько О.К. «Ренессанс в его мажорном звучании»: Методлические рекомендации к вступительному уроку по изучению поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» // Русская словесность в школах Украны. -2005. - №4. – С.24-30.

Восточная поэтика. – М., 1983.

Герцик О.В. „Витязь у тигровій шкурі” Шота Руставелі в контексті героїчного епосу народів світу // Всесвіт. літер. в серед. навчал. закладах України. – 2000. – №10. – С.28-29.

Гулак М. Про „Барсову шкуру” Руставелі // Хроніка. – 2000-2002. – №47, 48. – С. 138-147.

Кирилюк З.В. Література Середньовіччя. – Харків, 2003.

Лазарук Н. Єдність кохання і дружби // Заруб. літер. – 2004. - №38. – С. 22-23.

Насмінчук Г. Поема Шота Руставелі „Витязь у тигровій шкурі”// Дивослово. – 1994. – №5,6. – С.42-46.

Русская и грузинская средневековые литературы. – Л., 1979.

Энциклопедия мировой литературы / Под ред. С.В.Стахорского. – СПб, 2000. – 656 с.

ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №5

ДАНТЕ–ОСТАННІЙ ПОЕТ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ПЕРШИЙ ПОЕТ НОВОГО ЧАСУ

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

План

1. Італія на межі ХІІІ - ХV ст.

2. Новаторські тенденції "Нового життя" Данте.

3. "Божественна комедія" Данте - філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.

3.1. Історія написання комедії, її зв'язок з літературою видінь та алегоричною поезією середніх віків.

3.2. Композиційні особливості та назва твору.

3.3. Релігійно-філософські погляди творця комедії; реалістичні елементи в творіі.

4. Данте й Україна.

5. Вивчення творчості в школі.

Завдання

1. Скласти розгорнутий план до 4 пункту плану.

2. Визначити архітектоніку комедії.

3. Дібрати цитати до характеристики грішників у 9-ти колах Пекла.

4. Підготувати контрольну роботи за І модулем.

5. Принести на перевірку:

* Щоденники читача.

* Словники літературознавчих термінів.

* Зошити для практичних занять.

Асоян А.А. «Почтите высочайшего поэта...»: Судьба «Божественной комедии» Данте в России. – М., 1990.

Бокаччо Джованні. Про походження, життя, вдачу й науку Данте Аліг'єрі та про твори, ним написані // Всесвіт. –1971. – №12. – С. 141-165.

Вількос Г.С. Що значить бути людиною. Урок за поемою Данте «Божественна комедія» // Всесв. літер. та культура в навч. закладах України. – 2007. - №4. – С. 41-51.

Голенищев-Кутузов И.Н. Биография Данте. – М., 1967.

Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. – М., 1971.

Гузь О. У пошуках «правоти путі». Сенс подорожі героя поеми Данте Аліг’єрі “Божественна комедія» до потойбічного світу. 9 клас // Заруб. літер.: Додаток до газ «Шкільний світ». – 2007. - №45. – С. 3-12. Дантовские чтения. 1971. – М., 1971.

Дантовские чтения. 1973. – М., 1973.

Данте и всемирная литература. – М., 1967.

Доброхотов А.Д. Данте Алигьери. – М., 1990.

Елина Н.Г. Данте. – М., 1965.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. – М., 1956-1959. – Т. 1, 2.

Модестов І.О. Данте Аліг'єрі. – К., 1965.

Петрова О. Данте Аліг’єрі у XX столітті // Сучасність. – 2006. - №11-12. – С. 84-129.

Петрова О.М. Данте Аліг'єрі як авангардист// Магістеріум / Нац. ун-т «Києво-Могилянська Акад.», 2007. – С. 49-52.

Соловець Л.О. "Що водить сонце і світила...": Літературно-мистецька вікторина: Данте. 9 клас // Заруб. літер. в навч. закладах. —1997. – №3. – С. 39-46.

Сутуева Т.О. Данте Алигьери (1265-1321) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С. 23-79.

Франко I. Данте Аліг'єрі (життя поета і вибір із його поезії). – К., 1965.

Угрин О. П. Графічні схеми як засіб пізнання Дантової моделі Всесвіту: Урок - екскурсія за "Божественною комедіею" Данте // Всесвіт. літер. в серед. навч. закладах України. – 1997. – №9. – С. 28-33.

Хлодовский Р.И. Данте и Вергилий: Литература раннего итальянского

Возрождения и традиции античной классики // Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984. – С. 154-159.

Гавришко Г.І. Збірка Данте "Нове життя" і поезія "нового солодкого стилю": Конспект уроку // Всесвіт. літер. в серед. навч. закладах України. – 1999. – №11. – С. 37-59.

Данте Аліг'єрї (1265-1321) // Тема. – 2000. – №3. – С.69-74.

Елина Н.Г. Проза «Новой жизни» // Дантовские чтения. 1973. – М., 1973. – С. 142-185.

Китова С. Про Данте і Шевченкове пекло // Укр. мова і літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. – №3. – С.54-62.

Ніколенко О. Вивчення поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" в 9 класі: Система уроків // Всесвіт. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №6. – С. 12-25.

Переклади "Божественної комедії" українською мовою // Заруб. літер. – 1999. – №10. – С.8.

Українські поети про Данте // Всесвіт. літер. та культ. в навч. Закладах України. – 2001. – №6. – С. 26-27.

ПІДРУЧНИКИ