Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

6. Методичні вказівки і тематика курсових і дипломних робіт по загальній частині курсу «кримінальне право україни»

6.1. Короткі методичні вказівки

По виконанню курсових і дипломних робіт

Курсові (дипломні) роботи є важливою формою самостійної навчальної і науково-дослідної роботи студентів, яка підтверджує придбання теоретичних знань і практичних навичок з юридичних дисциплін. Вони є основою для переводу студентів на наступний курс або самостійної практичної діяльності за спеціальністю.

Курсову (дипломну) роботу з курсу «Кримінальне право України» студенти виконують за бажанням.

Курсову (дипломну) роботу з дисципліни «Кримінальне право» доцільно виконувати, передусім, тим студентам, які мають намір продовжити наукові дослідження в даному напрямі, працювати в органах прокуратури або інших правоохоронних органах, проходять там навчальну, виробничу, переддипломну практику, надають практичну допомогу на громадських засадах.

Тему курсової (дипломної) роботи студент обирає самостійно з наведеного переліку після консультації з викладачем. Але він може запропонувати свою тему, виходячи зі специфіки своєї майбутньої практичної діяльності. Бажано, щоб курсова робота була частиною майбутньої дипломної, або положення курсової склали надалі основу дипломної роботи. Обравши тему курсової (дипломної) роботи, необхідно на основі набутих знань і додатково вивченої літератури підготувати проект завдання і його план, після чого звернутися до керівника для їх узгодження і затвердження. У процесі роботи рекомендується систематично звертатися до керівника за консультацією з теми дослідження, брати участь у планових консультаціях відповідно до затвердженого графіка.

Всі інші питання написання, оформлення, захисту курсової (дипломної) роботи, критерії їх оцінки викладені в спеціальних посібниках, розроблених і періодично обновлюваних факультетом.

6.2. Теми курсових робіт до Загальної частини курсу «Кримінальне право України»

1. Роль науки кримінального права в розвитку кримінального законодавства.

2. Методи науки кримінального права.

3. Розвиток кримінального законодавства в Україні.

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

6. Поняття злочину в кримінальному праві України.

7. Суспільна небезпечність як одна з ознак злочину.

8. Зміст і етапи кримінальної відповідальності.

9. Співвідношення ознак злочину і ознак складу злочину.

10. Види складів злочинів.

11. Кваліфікація злочинів.

12. Об'єкт злочину.

13. Поняття і ознаки діяння в кримінальному праві.

14. Особливості причинового зв'язку при злочинній бездіяльності.

15. Суб'єкт злочину.

16. Зміст і значення обмеженої осудності.

17. Подвійна форма вини і її значення для кваліфікації злочину.

18. Помилка в кримінальному праві, її зміст і значення.

19. Кваліфікація готування і замаху на злочин.

20. Кваліфікація злочинів при добровільній відмові.

21. Кваліфікація злочинів при співучасті посадової особи.

22. Спеціальні питання кваліфікації злочинів у співучасті.

23. Повторність злочинів.

24. Необхідна оборона, як обставина, що виключає злочинність діяння.

25. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння.

26. Кара як одна з ознак покарання.

27. Проблеми вдосконалення системи покарань.

28. Система і види покарань.

29. Покарання, які можуть застосовуватися як основні і як додаткові.

30. Конфіскація майна як вид покарання.

31. Спеціальні види покарань в кримінальному праві.

32. Значення Загальної частини КК для призначення покарання.

33. Засудження з випробуванням і його юридична природа.

34. Звільнення від кримінальної відповідальності.

35. Звільнення від відбування покарання.

36. Погашення і зняття судимості.

37. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

38. Примусові заходи медичного характеру.

39. Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних країн.

Перелік тем не є вичерпним.