Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 18

1. Богдановский А. Наказание по совокупности приговоров // Законность. – 2003. – № 2. – С.39–41.

2. Дудоров О.О. Спеціальні засади призначення покарання // Право України. – 2012. – № 1. – С. 121–135.

3. Иногамова-Хегай Л. Неоднократность и конкуренция норм: некоторые спорные вопросы квалификации преступлений и назначения наказания // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 30–32.

4. Книженко О. Урахування обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання при встановленні кримінально-правових санкцій // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 80–84.

5. Ларін М. Злочин та гуманне покарання // Юридичний вісник України. – 2003. – № 25. – С. 9.

6. Лемішко Ю. Урахування обставин, які обтяжують покарання, у судовій практиці // Вісник прокуратури. – 2011. – № 10. – С. 63–68.

7. Макаренко А. Критерії призначення покарання в Україні // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 60–63.

8. Макаренко А. Формалізація призначення покарання з урахуванням позиції потерпілого як засіб обмеження суддівського розсуду // Юридичний вісник. – 2011. – № 2 – С. 131–135.

9. Назимко Є. Пропозиції щодо вдосконалення переліку майна, яке не підлягає конфіскації за судовим вироком // Підприємство, господарство і право. – 2009. – №1. – С. 108.

10. Непомнящая Т. Учет судами общих начал назначения наказания // Уголовное право. – 2001. – № 3. – С. 29–33.

11. Нікіфорова Т.І. Місце обставин, які обтяжують покарання, серед загальних засад призначення покарання // Університетські наукові записки. – 2010. – № 4. – С. 202–206.

12. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005.

13. Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права // Вісник прокуратури. – 2009. – № 3. – С. 57.

14. Постанова ПВС № 7 від 24 жовтня 2003р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Вісник Верховного суду України. – 2003. – № 3. – С. 347.

15. Шкредова Э.Г. Особенности назначения наказания по отдельным формам множественности преступлений в странах СНГ // Российская юстиция. – 2005. – №. 8. – С. 8.

16. Шинальский О. Принципи призначення покарання // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 12. – С. 12.

Тема 19

1. Дрьомов С. Теоретико-методологічні проблеми визначення підстави та умов звільнення від кримінальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6. – С. 122.

2. Книженко О.О. Звільнений від відбування покарання з випробуванням: його права та обов’язки // Право і безпека. – 2004. – № 1. – С. 62–65.

3. Ковітіді О. Звільнення від кримінального покарання у зв’язку із закінченням строків давності // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 31.

4. Коробов В.П. Институт помилования и дифференциация уголовной ответственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2010. – № 6. – С. 67–80.

5. Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям // Право України. – 2002.– № 8. – С. 99–101.

6. Михайлов А. Условно-досрочное освобождение // Законность. – 2005. – № 10. – С. 28–31.

7. Мостепанюк Л. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 20.

8. Музика А.А., Школа С.М. Амністія і помилування в системі сучасного українського права // Кримінальне право. – 2006. – № 1. – С. 10.

9. Назимко Є. Взаємозв’язок депеналізації та прогресивної системи відбування покарання // Підприємство, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 149.

10. Осмоловская Н.В. Развитие институтов амнистии и помилования в России до 1917 года. // История государства и права. – 2005. – № 8. – С. 32.

11. Письменський Є.О.Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування: монографія. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2011. – 386 с.

12. Письменський Є. Формальна підстава застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 79–83.

13. Постанова Пленуму ВСУ № 2 від 26.04.2002 р. «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3 – С. 5.

14. Постанова ПВС № 7 від 24 жовтня 2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Вісник Верховного суду України. – 2003. – № 3. – С. 347.

15. Положення про порядок здійснення помилування: затверджено Указом Президента України № 902/2010 від 16.09.2010 р. [Електронний ресурс ] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/902/2010

16. Сахнюк С. Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженості // Юридичний журнал. – 2011. – № 10. – С. 57–59.

17. Ус О. Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 2. – С. 178–186.

18. Філонов В., Назимко Є. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України // Право України. – 2010. – № 3. – С. 184–190.